Marléne L Kopparklint

En annorlunda stockholmsresa

Första tågresan mot Stockholm som riksdagskvinna

Jag vet inte hur många gånger ordet omvälvande kommit upp i mitt huvud efter att det stod klart att jag fick en plats i riksdagen. Vanligaste frågorna jag får nu efter valet är hur det känns, vilka frågor jag vill driva och givetvis hur jag ser på krysskampen mellan mig och Christian Holm Barenfeld.

 

Jag hoppas att jag ska kunna fortsätta driva vård- och omsorgs/hälso- och sjukvårdsfrågor med fokus på ”tryggt och säkert – i rätt tid”. Och det är en självklarhet att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. Inga barn och inga unga ska växa upp i en otrygg miljö och vi måste se orsakerna till psykisk ohälsa bland främst barn och unga i tid, så att det kan förebyggas. Det är den absolut viktigaste frågan. Allt annat politiskt arbete faller liksom platt om vi har en befolkning som är olycklig och mår psykiskt dåligt.

 

Som maskrosbarn är det lite av mitt signum att ha dessa oerhört viktiga områden som hjärtefrågor. Jag tycker också att det är viktigt att vara en förebild för yngre människor och visa att det går att lyckas, trots en svår uppväxt. Jag har nått dit jag är trots de tunga och energikrävande stenarna jag har tvingats bära i livets resväska. Trots människor som på olika sätt försökt att motarbeta mig på mer eller mindre elaka sätt.

I den bästa av världar ska människor i alla faser av livet, uppleva trygghet i vardagen. Blir man sjuk, har en funktionsnedsättning eller har en mamma/pappa som inte klarar av föräldraskapet, då ska det vara ett finmaskigt skyddsnät från samhällets sida. Rätt vård i rätt tid. En socialtjänst som snabbt träder in efter uppmärksam skolpersonals signaler på att något inte står rätt till. Inget barn eller ungdom ska falla mellan stolarna. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem eller när man går ut på kvällarna. I synnerhet inte kvinnor. Det är inte acceptabelt att kvinnor blir utsatta för misshandel, hot, övergrepp i sina egna hem. Att barn blir brottsoffer för att de stått och sett på.

 

Reflektioner kring kampen om riksdagsplatsen…

 

Personval är tufft men jag tror på formen att väljarna får säga sitt. Är man utmanare krävs det att man får 5 % av rösterna och får man inte det, då kommer man inte in. Det är spelreglerna. Jag har givetvis hoppats hela tiden på att få komma in, men jag har inte tagit något för givet. Christian Holm Barenfeld är en duktig och etablerad utmanare. Självklart har det varit nervöst, särskilt i början när personkryssen räknades. Nu bestämde väljarna att jag och Pål Jonsson ska in i riksdagen, något jag är väldigt glad och tacksam över. Jag är oerhört stolt över alla som trott på mig och kryssat mig. Jag ska förvalta det förtroendet på bästa sätt.

 

Även om jag just nu är hemlös i Stockholm, inte riktigt vet vilket utskott jag kommer att få sitta i, vart jag ska finna alla lokaler och byggnader… Så är jag superglad och taggad!

Spela musik i syte att jävlas är inte ok!

VISSA SAKER ÄR OFÖRSTÅELIGA!? NWT skriver idag för att jag tillsammans med hotellen fortfarande ser ett stort problem…

Posted by Marléne Althea Lund Kopparklint on Saturday, September 8, 2018

 

VISSA SAKER ÄR OFÖRSTÅELIGA!

? NWT skriver idag för att jag tillsammans med hotellen fortfarande ser ett stort problem som måste åtgärdas. Att göra det till en sak att åka runt och spela hög musik i syfte att störa andra människor nattetid och tidig morgon, är helt ofattbart och rent ut sagt för jäkligt. Att 5-6 bilar ska förstöra vår centrumkärna på detta sätt är oacceptabelt. Det är ett ofredande mot de boende. Under gårdagen kontaktade jag också två motorklubbar som är aktiva i Karlstad och bad om hjälp för att se om vi kan slå våra kloka huvuden ihop. En av dem ska nu inom kort ha möte med kommunen för att se hur vi kan samarbeta.

❗️ Ett fåtal bilar som tydligen ser det som en uppgift att trakassera på detta sätt ska inte få svärta ned vår fina värmländska motorkultur!

✅ Infartsförbud för de som inte bor eller besöker någon som bor i området bör förlängas från kl. 00-04 till kl. 23-06.

✅ Kontakt med polisen kommer än en gång göras från min sida för att diksutera hur man mer frekvent kan göra insatser. Inte bara när hotell och boenden ringer.

? Tryggheten måste prioriteras!

? om du håller med
✏️ om du har synpunkter

Väldtäktsmän och misshandlare ska sitta inne så att kvinnor vågar vara ute

Ett av de största hoten mot samhället är våldsbrott (sexbrott inkluderat) mot kvinnor. 13 kvinnor om året dödas av sina män. Och detta våld sker främst i hemmet. I det dolda. Vi måste vara självkritiska. ALLA politiker talar för lite om det.

 

Under 2017 sökte 210 kvinnor, med totalt 252 barn, hjälp hos Alla kvinnors hus i Karlstad för att de blivit utsatta för våld. Smaka på den siffran. För att få en bild av hur många det faktiskt är som berörs kan man jämföra det med exempelvis 17 normalstora mellanstadieklasser.

 

Detta är brott som måste bekämpas med full kraft.

 

Det här är en fråga som borde vara högt upp på den politiska dagordningen i varje kommun och på riksnivå. Tillsammans måste vi göra mer för att stoppa detta förödande våld som drabbar kvinnor, barn och alla andra närstående och anhöriga.

Äldrefrågorna måste högre upp på den politiska agendan, inte bara i valtider…

När jag stod i valstugan förra veckan, kom det fram en äldre man som tog mig i hand och sa:
Ja, inte trodde jag att det skulle bli såhär, jag är en sån här fattigpensionär. Det är bara floskler som ni politiker kommer med. Tomma ord när ni säger ”det är våra äldre som byggt upp Sverige och att de ska få ha det bra på äldre dar.”

 

För mig är trygghet i vardagen, det allra viktigaste. Man ska inte behöva vara orolig över att bli äldre. Det ska vara en självklarhet att man får den bästa vården och omsorgen i rätt tid. Man ska heller inte behöva sitta på ålderns höst och tappa livslusten för att man känner sig ensam. Eller vara orolig för ett boende. Trots att vi är lyckligt besparade från långa vårdboendeköer i Karlstad måste vi tänka vidare när det gäller fler seniorboendealternativ. Finns det boenden där man träffa andra i samma ålder, bra aktivitetsutbud, lite extra service och omtanke, utan att vara dement? Svaret är nej. Vi försöker ta oss an problematiken med ensamhet men inte tillräckligt mycket. Jag känner mig inte nöjd när jag får rapporter om att ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre ökar. Det är ett problem som måste prioriteras. Men det ser jag inte som en omöjlig uppgift. Jag har lärt mig att om man sätter upp tydliga politiska mål och skapar en god arbetsmiljö mellan politik och tjänstemän får det god effekt.

 

Har man varit med och byggt upp ett land så är det väl självklart att man inte ska behöva vara en fattiglapp, känna att det inte finns ett skyddsnät i samhället. När det gäller pensionen, har vi moderater sagt att vi under nästa mandatperiod ska sänka skatten för våra pensionärer, så att man få mer pengar i plånboken. Och när det gäller vård och omsorg, tycker jag att vi under denna mandatperiod har arbetat stenhårt för att våra seniorer ska känna sig tryggare i sin vardag, genom flera politiska initiativ. Förutom att Karlstad lyfts fram i olika sammanhang som en av de främsta kommunerna när det gäller anhörigstöd, har vi byggt upp ett stort centrum av trygghetsskapande åtgärder. På Resurscentrum finns mobila resursteam som jobbar mot våra äldre och de mest sjuka. Sjukvården kommer alltså hem istället för att man ska behöva krångla sig dit. Show-rooms för välfärdteknologi och SMARTA saker som ska underlätta i vardagen är bara ett axplock av vad som finns under detta tak.

 

När vi kommer till de vardagshjältar som ska ta hand om våra äldre ser jag att vi framåt måste lyfta statusen på vård och omsorgsyrkena genom högre löner och bra arbetsvillkor. Om vi inte gör det har vi stora problem inom en snar framtid när vi inte får fram tillräckligt mycket utbildad personal. Vårdyrket ska självklart värderas högre och här kan politiken bli bättre på att visa det.

 

Det måste självklart bli ändring, äldrefrågorna måste högre upp på agendan och givetvis ska inte våra äldre mötas av floskler. De ska mötas av riktiga åtgärder som förbättrar deras vardag.

(S) tar inte folkets trygghet på allvar – poliser flyr sitt yrke.

En fungerande polis är en av grundbultarna i samhället. Polisen ska leverera garanterad trygghet. Om man blir utsatt för brott så ska du få ett snabbt och bra bemötande där du känner dig trygg. Ditt ärende ska drivas så långt som det överhuvudtaget är möjligt. Vi behöver mer brottsofferfokus.

 

Brottsoffer ska få upprättelse.

 

Idag flyr tyvärr poliser från sitt yrke och det enda man pratar om hur många nya som ska utbildas. Jag tycker att fokus ska ligga på att behålla de poliser som finns och återrekrytera de som flytt. Det tar många år att få erfarenhet och ingenting slår en erfaren polis när det gäller brottsutredning och ingripanden. Låt oss därför ta tag i saker och höja lönen, skapa bra status för polisyrket. Med det kommer god arbetsmiljö och ökade resultat när det gäller brottsbekämpning.

 

S säger i sitt valmanifest: Nej till en riktad lönesatsning på polisers löner och nej till betald polisutbildning. Med andra ord, Socialdemokraterna tar inte folkets trygghet eller brottsbekämpningen på allvar utan hoppas på gudskelov. Det är skamligt!

 

Poliser är den yttersta garantin för trygghet. För dig. För mig och hela vårt samhälle.

 

Marléne Lund Kopparklint, din riksdagskandidat för Värmland

En röst ropar på hjälp i betongöknen

Jag var en av de som alltid föll genom samhällets skyddsnät när jag växte upp. Det gör därför väldigt ont i hjärtat att ständigt få höra hur många barn och unga det finns som mår dåligt och att köerna till BUP är flera mil långa. En sak jag tycker läsaren ska lägga på minnet är siffrorna 400.000 unga och 25 procent.

 

 

Det är nämligen så, att det är så många barn som växer upp under otrygga omständigheter och av alla dessa är det alltså bara så få som 25 procent som klarar sig bra i framtiden. Det är dessa unga som kallas maskrosbarn i dagens Sverige. De andra 75 procenten, får ett liv som kantas av psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Eller om saker drivs till sin spets och det slutar på allra värsta sättet; suicidförsök. Alltså att personen kanske försöker att ta livet av sig. Vill det sig riktigt, riktigt illa, försöker personen igen och igen, tills hen olyckligtvis kanske lyckas.

 

 

Det här är en av de mest angelägna och viktigaste frågorna vi politiker bör jobba med. Oavsett partitillhörighet. Barnen är vår framtid. Om inte våra barn och unga känner lycka och tillfredsställelse med livet när de är unga, faller många andra ansträngningar och satsningar platt till marken som en pannkaka.

 

 

Det känns väldigt bra för mig att vi moderater vill öronmärka en halv miljard kronor årligen för att att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga vuxna. Jag kommer även att jobba stenhårt för att det ska rekryteras ännu fler skolpsykologer och kuratorer till skolan. De är helt avgörande för att man ska kunna fånga upp de som är i behov av hjälp ochp tid och kanske slippa stå i kö till BUP. Eller åtminstone att kön blir betydigt kortare än den är nu!

 

 

Jag vet själv hur förrödande det var att inte få hjälp; det är just därför vill jag föra upp denna viktiga och angelägna fråga ännu högre upp på den politiska agendan.

Självskadebeteende-något vi behöver prata mer om

Jag träffade en tjej nu i veckan som jag blev sittande med ett bra tag. Vi pratade om hur vanligt det är idag med självskadebeteende, att det ökar i takt med att barn, unga mår allt sämre psykiskt. Hon berättade att hon blivit riktigt upprörd efter att hon pratat med en kille på universitet som hävdade att den psykiska ohälsan inte alls ökar och att det är ett ”upphåsat” problem. Jag förstår att hon blev upprörd och alldeles oavsett vad man lutar sig tillbaks mot för teorier, ska inte problematiken förringas.

 

Efter vårt samtal drog jag mig till minnes om hur jag själv mådde som barn men framför allt som tonåring. Då var inte självskadebeteende ett känt begrepp.

 

Den där inomboende känslan av maktlöshet, frustration, ensamhet och att att man egentligen bara vill skrika rakt ut för att någon ska se eller höra. Men att man inte kan för att ingen skulle ändå förstå. Att man är rädd att hemligheten man bär på ska avslöjas. Att den man skyddar ska bli avslöjad. Se mig, fast egentligen vill jag inte det för då sviker jag mamma och pappa.

 

När man talar om självskadebeteende, tänker många på att man skär sig och det är förvisso ett vanligt sätt men långt ifrån det vanligaste. Mitt självskadebeteende som jag också skrivit om i mina böcker, var flera och jag var 8 år när jag började med det. Jag förstod dock inte vad mina beteenden stod för. Jag kände bara att det var något som jag var tvungen att göra.

– Jag slog mig själv hårt över näsan med handen när jag var mellan 6-8 år. Ändå tills näsblodet kom. Min största sorg var när mamma tog mig med till doktorn och de brände blodkärlen.

– Jag tog bort de där små plastplupparna från hårborsten så att det bara var vassa metallpinnar. Sedan tryckte jag den så hårt jag bara kunde mot hårbotten så att det började blöda. Håret dolde skadorna.

– Jag krossade glasflaskor mot väggar när jag var ute på stan och söp i tonåren.

 

Glasskärvorna skar in djupt i händerna och gjorde fula ärr som påminner mig än idag om det som gjorde så ont när jag var barn.

–  Jag muckade bråk med andra
– Jag använde droger.
– Jag drog mig i nackhåren så att det lossnade.
– Jag har slagit i nävarna i väggar så hårt att jag fått gå med gips.

Att skada sig själv, eller ha ett självskadebeteende, kan innebära att man gör illa sin kropp på något sätt, eller att man utsätter sig för något skadligt eller riskfyllt. Det brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta.

 

I mitt fall handlade det om frustration över att inte kunna påverka mina föräldrars destruktiva beteende. Vad jag än gjorde, bönade och bad, grät, ställde ultimatum, hotade, så fortsatte bara deras negativa spiral. Att jag då som barn hade så mycket känslor och ingen som jag kunde vända mig till, gjorde att jag till sist inte kunde hantera  dem och vände dem mot mig själv.

 

Jag förstår mekanismerna bakom och ser tecknen hos flera unga jag möter. Vi behöver bryta trenden. Det är är många som faktiskt inte klarar den resan helskinnad om man inte får stöd och hjälp i tid.

AKUT DROGPROBLEM BLAND UNGDOMAR I KARLSTAD

Karlstad är en fantastisk stad att leva och bo i på de flesta sätt MEN det har under en längre tid växt fram ett problem som polisen slagit larm om i media. De centrala delar av staden där många ungdomar brukar vara, har även blivit en samlingsplats för droghandel och ungdomar på glid. Så vad ska vi göra åt detta?

 

Jag anser att vi måste agera nu, och kanske måste se nya alternativ:
?Kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Det förhindrar kanske inte brott men det hjälper till att lösa dem och sätter dit de kriminella. En sådan bevakning kräver dock ett klanderfritt användningssätt.

 

? Kriminaliten tar inte ledigt kl.18.00-08.00, tvärtom! Fler ordningsvakter på kvällar och nätter. Enligt polisen är det då som samhällets insatser inte räcker till.

 

Kriminaliteten har inga kommungränser:
? Det behövs fler fältassistenter på både ungdoms- och vuxensidan.
? Vi MÅSTE nu samarbeta mer mellan kommunerna t.ex. Fältarna i Kristinehamn får komma hit och fånga upp sina ungdomar och vice versa.

 

OCH vi föräldrar behöver följa de gamla bekanta tipsen:
? Var närvarande, ställ frågor och var nyfiken!

 

Knutpunkten med Mc Donalds, Filmstaden, närheten till busstationer, avskilda ställen som Åhléns parkering med hiss upp till taket, bakre delarna av Almenparken och Älvgatan måste göras tryggare.

Det här är ett problem som genererar mer problem i förlängningen. Alla dessa ungdomar syns just nu för att de är på ett och samma ställe. Problemet behöver alltså inte ha ökat. Det är nu man med enkla medel kan identifiera dem och tillsätta olika insatser. Motivationssamtal, behandling och/eller straff.

 

Handling och konsekvens måste vara nära varandra för att det ska vara meningsfullt. För att straffet ska upplevas som ”verkligt” så måste det komma i direkt anslutning till brottet. Många av dessa ungdomar lever i nuet och tönker inte på morgondagen. Det ger ett ”skrytutrymmet” mellan brottet och straffet, där man kan tala om hur frän man var hos polisen, man köper ”coolhetspoäng” och ger en bild av att man är oberörd. Man får helt enkelt statuspoäng i den kriminella världen och det gör att man växer.

 

Hade man haft ngn form av domare (ungdomsdomstol) som kunde döma i direkt anslutning till polisarresten då brotten är av någorlunda lägre dignitet som stöld, ofredande, ringa misshandel samt olika ordningsbrott, hade mkt varit vunnet.

En grillad Kopparklint

Lyssna på när jag blir ”grillad” av Mario en 17-årig gymnasieelev som är komiker och youtubare, P4 Värmland.

 

Du får bl.a. veta vad jag jag tycker att man ska göra om en elev i tredjeklass kletar bajs på väggarna och äter nyckelpigor(?!) tiggeri, varför jag valt låten Feel it still-Portugal The man.

 

Sedan kom snabbfrågorna som Mari Stenström fått för sig, är politikernas favoritdel, antar att hon var ironisk. Jag gillar dem inte eftersom man inte tillåts utveckla svaren och man ibland får välja mellan kolera eller pest. MEN utveckla mina svar jag jag ju däremot göra här?

 

Borde bolag könskvoteras? NEJ
Muminland eller strandskydd? MUMINLAND
Behövs invandringen i Värmland? JA
Vindkraft eller öppen horizont? VINDKRAFT, om de fungerar väl.
Mönstra soffpotatisar eller anställa proffs till armén? MÖNSTRA
Ska vi ha varg i de värmländska skogarna? JA, jag är inte beredd att utrota vargen men den ska vara kraftigt begränsat. Typ 90 % färre.
Rehabilitera kriminella eller straffa ut dom? REHABILITERA, fast med hårdare straff.
Vill ni förbjuda min mobil i skolan? JA, jag vill det iallafall men jag tror kanske inte alla i mitt parti håller med.
Bör det sättas betyg redan i lågstadiet? JA
Borde all kollektivtrafik vara gratis? NEJ
Sänka rösträttsåldern till 16 år? NEJ
Ska vi ha kvar flygskatten? NEJ
Borde ni skärpa kraven för att bli svensk medborgare? JA

 

Och på frågan om jag har slangat bensin, så är svaret egentligen nja?

 

Dela gärna om du gillar ✏️ gärna kommentarer eller frågor!

 

VILL DU FÖRSTÖRA DEMOKRATIN HÅKAN SVENNELING?

Vänsterpartiet med Håkan Svenneling i spetsen, marknadsför en antirasistisk manifestation på fredag.

 

Man kan förstå att syftet är att störa SD och Jimmie Åkesson tal eftersom det är vid samma tidpunkt och plats. Misstanken förstärks ytterligare av att Svenneling var en av dem som störde ut Jimmie Åkessons besök 2014, vilket gjorde att Åkesson ställde in mötet och istället kunde dra på sig offerkoftan. Till saken hör också att man har armbågat in medarrangörer som inte ens är tillfrågade, eller har bekräftat att de vill vara med. De enda som inte fick frågan om att delta var M och KD, vilket ju är anmärkningsvärt om man på allvar vill göra en manifestation för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Man kan tycka vad man vill om SD men att uppmuntra och ägna sig åt aktioner som stör demokratin är inte ok. Det är bättre att istället ta debatten och vara konstruktiv. Det finns ingen som tjänar på att vi glider över mer och mer i någon form av gatans parlament.

 

Det riskerar att bli en nedåtgående spiral som är omöjlig att bryta.

 

Håkan Svenneling, som folkvald har ett ansvar att inte vara delaktig i den farliga förskjutningen mot direkta aktioner där vänsterpartiet tagit armkrok med direkt antidemokratiska organisationer som RKU och kommunister. Organisationer som tidigare visat att våld är en acceptabel politisk metod. Historien lär oss att sådant bara utmynnar i våld och elände.

? TA STÄLLNING FÖR DEMOKRATIN


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop