Per-Inge Lidén

Hem för unga

Det är inte lätt att vara ung. Jag minns själv åren när man varken var barn eller vuxen. Sökandet efter mening, livsinnehåll – och kärlek. Jag lever nära den här verkligheten idag. Jag läser och är med och fattarbeslut om alla barn och unga som vi i socialtjänsten omhändertar enligt Lagen om vård av unga. Det kan handla om att de själva har djupa problem av något slag – eller att deras föräldrar har det. Man får insyn i väldigt mycket. Verkligheter som inget barn ska behöva leva i. Det är svåra avgöranden – men vi har stor samlad erfarenhet inom förvaltningen – och allt prövas i domstol. För många är familjehemsplaceringar bra. Man får komma till en väl fungerande familj. För andra behövs ett bra institutionsboende – ett  HVB-hem. Hem för vård och boende.

 

Nu är vi på gång att starta ett eget sådant hem i Karlstad. Jag tror det blir bra. En del – inte alla – mår väl av att finnas i den stad de känner till och fortsätta utveckla goda nätverk här. Vi tror också vi kan göra det till en lägre kostnad än många av de hem som vi upphandlar. På tisdag tar vi beslut om fastighetsköp i kommunstyrelsen. Det tror jag blir bra.


Senaste inläggen.
Gravarundan 08 Jul
Livets mening 02 Jul
Vänern 29 Jun
Bloggat på nwt.se.
Desktop