Stina Bergström (MP)
Etikett. Ojnareskogen

Om Ojnare och varför jag inte åker till Almedalen

Rätt att skydda Ojnareskogen

Igår kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut om Ojnareskogen. Domstolen anser att regeringens beslut, att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk och därmed skydda Ojnareskogen, var rätt.

Därmed fastställer Högsta Förvaltningsdomstolen regeringens utpekande av området som Natura 2000.

Det var bolagen Nordkalk och SMA Mineral som överklagade regeringens beslut, som fattades den 31 augusti 2015, till Högsta förvaltningsdomstolen. Men domstolen går alltså inte på deras linje.

”Regeringen har emellertid fattat beslutet i syfte att uppfylla unionsrättsliga förpliktelser och tillgodose det allmänna intresset av att bereda skydd för vissa livsmiljöer.” skriver domstolen i sitt beslut. Radio Gotland har en informativ artikel på sitt hemsida.

Om jag skulle ha åkt till Almedalen i år skulle jag ha vikt en kväll för att åka till Bästeträsk med gröna vänner och  glädjas tillsammans med alla andra som i så många år kämpat för detta unika naturområde.

Inget Almedalen i år

Men jag kommer inte att åka till Almedalen. I år blir det istället FAO:s konferens i Rom som äger rum i samma vecka. FAO är FN:s organisation för jord- och skogsbruk, fiske och råvaror (Food & Agriculture organisation of the United Nations).  Jag ingår i den svenska delegationen och det ska verkligen blir spännande att vara med när FN:s alla medlemsländer träffas för att diskutera världens jordbruk, skog, fiske och uttag av råvaror.

Förutom att följa förhandlingarna och diskussionerna vid konferensen har jag och min riksdagskollega Johan Buser (S) bokat in en rad möten med FAO: s experter på bland annat hållbart skogsbruk, livsmedelsförsörjning och frö-frågan. Viktiga frågor för Sverige och världen.

Så i år får Almedalen klara sig utan mig.

Efter Rom är det dags för lite ledighet. Både från politik, blogg och andra sociala medier. Passar därför på att redan nu önska alla läsare en skön sommar !

Värmländsk järnväg och Ojnareskogen i Almedalen

På väg hem från Almedalen. Det har varit en hektisk, men givande vecka. Jag förlängde vistelsen en dag då jag och Helena Leander, vår miljöpolitiska

Lisa Wanneby visade oss runt i Ojnareskogen.

Lisa Wanneby visade oss runt i Ojnareskogen.

talesperson, fick erbjudande om att besöka Ojnareskogen på norra Gotland. Lisa Wanneby, en av dem som kämpar  för att området ska bevaras och skyddas från exploatering för kalkbrytning, guidade oss. Och Isabel Enström, ordförande i MP Gotland, körde oss  i sin biogasbil.
Det var stort att vandra runt och se de uråldriga träden, de rödlistade växterna och djuren och höra berättelsen om det ideella engagemang som lett till att naturintressena lyckats göra sin röst hörd. Men Högsta Domstolens dom för några veckor sedan är bara ett steg i rätt riktning, den rättsliga processen ska börja om och kampen fortsätter…

Värmland borde lära av Skåne

I onsdags talade jag på Järnvägsbranchens dag i Almedalen. Temat var ”Vad betyder järnvägen för min region” och jag tog upp de stora behoven av mer spår i Värmland, ett modernt resecentrum i Karlstad och snabba förbindelser till Oslo, Stockholm och Göteborg. Jag berättade också om den pågående striden om tågstoppen på den värmländska landsbygden.

I seminariet deltog även Pia Kinhult, regionråd i Skåne och vi jämförde våra två gränsregioner.

Vi tyckte båda att det är märkligt att vi värmlänningar inte har lika bra tågförbindelser till Oslo som skåningarna till Köpenhamn. Det är faktiskt fler svenskar som jobbar i Norge än i Danmark.

Det var  intressant att höra Pia berätta om hur man i Skåne öppnar nya stationer för att fler ska få möjlighet att åka tåg. Så borde vi göra i Värmland också, istället för att sluta stanna tågen.

Nu är det dags för semester. Både från politiken och bloggen. Jag återkommer i augusti!


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop