Stina Bergström (MP)
Etikett. migration

Majuppror för humanare migrationspolitik

Igår var det en manifestation i Karlstad där flera 100 personer samlades och demonstrerade för en humanare flyktingpolitik. Jag var en av talarna. Det var fint att stå på den soliga Sandgrundsudden och prata inför alla dessa människor som vill väl. Efter den senaste tidens märkliga, människofientliga, utspel från Moderaterna och Socialdemokraterna var det en lisa för själen.

Det här sa jag i mitt tal:

”Vi lever i en tid där det verkar vara viktigare att värna systemen än att värna människor. Där fler människor är på flykt än någonsin tidigare. Men länders vilja att hjälpa till blir svagare och svagare. Då krävs det att vi som vill att Sverige ska ha en medmänsklig politik, där vi respekterar mänskliga rättigheter, kämpar ännu hårdare och står pall när det blåser hårt i motvind!

Under den här mandatperioden har Miljöpartiet kämpat hårt för flyktingars rättigheter. Vi har ibland kunnat ta steg framåt och ibland arbetat för att stoppa eller mildra en negativ utveckling. Det har varit svårt. Inte minst eftersom flera stora partier driver på för en mycket mer restriktiv och inhuman politik.

Den tillfälliga lagen gick Miljöpartiet med på eftersom vi visste att en betydligt mer restriktiv politik skulle genomföras om vi inte varit kvar i regeringen. Många av de hårda förslag som andra partier presenterat i debatten den senaste tiden hade blivit verklighet om inte vi hade funnits där och kämpat för mer humanitet.

För kämpat har vi !

Sedan den tillfälliga lagen har vi förhandlat så hårt vi kan för att genomföra förbättringar. Vi har lyckats avskaffa id-kontrollerna som förhindrat vissa från att ansöka om asyl i Sverige. Vi har öppnat upp för syrisk familjeåterförening på fler ambassader så att fler syrier har kunnat återförenas med sina familjer i Sverige. Vi har förhandlat fram satsningar för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända. Och gett alla kommuner pengar för att låta ensamkommande bo kvar även efter att de fyllt 18 år. Ingen ska behöva ryckas upp i onödan från sin trygghet!

Och nu har vi också äntligen lagt ensamkommandelagen på riksdagens bord. Den ser ut att ha majoritet och kommer att innebära att uppemot 9000 ensamkommande kommer få en ny chans att stanna. Detta är en oerhört viktig förändring som innebär att unga som rotat sig här och som är livrädda för att utvisas till ett av världens farligaste länder, Afghanistan, kommer kunna få uppehållstillstånd. Jag vill tacka alla ideella föreningar och engagerade medmänniskor som varit med och gjort denna förändring möjlig. Jag vill också tacka centerpartiet och vänsterpartiet som ställt sig bakom regerings förslag.

För mig som miljöpartist är gränslös solidaritet en självklarhet. Sverige kan inte göra allt. Med det ska inte användas som en ursäkt för att inte göra vad vi kan! Det pratas mycket om att vi behöver en hållbar migrationspolitik, men frågan är hållbar för vem? Är det hållbart att en sexåring ska växa upp föräldralös i Sverige för att hon inte får återförenas med sin familj? Är det hållbart att en pappa i Sverige ska ligga sömlös på nätterna och oroa sig över sina barn som finns kvar i Syrien.

Att alla familjer ska kunna återförenas och att svårt utsatta personer som behöver stanna i Sverige ska få göra det är något Miljöpartiet kommer att driva i valrörelsen. Vi vill inte att familjer ska leva splittrade. Och vi vill att de som har starka ömmande skäl att få stanna i Sverige ska få det.

Vi behöver självklart ha ett bra mottagande. Med korta handläggningstider. Och ge de människor som kommer hit möjlighet att delta i samhället på riktigt. När grundläggande rättigheter ifrågasätts, som asylrätten och rätten för alla barn att gå i skola, är det viktigt att inte ge upp. Vi lever i en avgörande tid. Hur vi agerar nu av avgörande för hela världens utveckling och för hur kommande generationer kommer att se på oss och på vår tid. Miljöpartiet kommer att fortsätta arbeta för en hållbar värld, där vi värnar människor och miljö. Vi har bara en planet. Vi lever på den tillsammans och vi har ett ansvar för varandra.”

Tack för ordet!”

 

 

 

Alternativet hade varit värre.

Vissa beslut är tunga att ta. Regeringens förslag på försämringar i flyktingmottagandet är långt ifrån den politik som jag som riksdagsledamot var med och drev och beslutade om förra mandatperioden. Det är inte lätt att vara med och försvara sådana här beslut. Men det gör jag. Även om jag inte tycker om förslagen.

Syftet med regeringens tillfälliga försämringar är att minska antalet asylsökande till vårt land. Att skapa andrum för alla de som i månader nu slitit dag och natt för att ge alla nyanlända tak över huvudet, mat, sjukvård och chans till ett nytt liv i vårt land. På två månader har över 80 000 flyktingar kommit till Sverige. Över 10 000 i veckan, varav en fjärdedel ensamkommande barn. Det är en helt annan verklighet än för bara ett år sedan.

Människor flyr från kring, förtryck och fattigdom. Alla som har skyddsbehov har rätt att söka asyl i andra länder. Den s k asylrätten är ngt Sverige och alla andra EU-länder har skrivit under på. I Sverige har vi fram tills nu tolkat denna rätt så som jag tycker även andra EU-länder skulle tolka den. Flyktingar med asylskäl har fått permanenta uppehållstillstånd och rätt att förenas med sina familjer

Hade alla andra Eu-länder gjort samma sak som Sverige hade verkligheten sett annorlunda ut. Nu har vi istället hamnat i en situation där den Svenska regeringen ser sig tvingade att anpassa sig till Eu:s miniminivå vad gäller flyktingmottagande. Men tillfälliga uppehållstillstånd och ID-kontroller på bussar, tåg och båtar. Men sämre möjligheter för familjer att förenas. Men – och det är viktigt, – med en fortsatt respekt för asylrätten. De flyktingar som kommer hit har rätt att söka asyl, kommer att ha rätt att få skydd i Sverige.

Det är inte det här, mindre humana, Sverige jag vill leva i. Men ändå kan jag försvara att MP i regering har gått med på detta. Jag gör det för att alternativet hade varit värre. Det finns partier, t ex Moderaterna, som inte vill värna asylrätten.  Som tycker att vi ska ”stänga” gränsen. Partier som S fått välja att söka stöd hos om vi lämnat regeringen. Utan MP i regeringen hade situationen för människor på flykt blivit sämre.

I den överenskommelse som nu presenterats finns också flera bra beslut som kommer att underlätta och öka kapaciteten för mottagandet av flyktingar i Sverige. Det handlar både om mer statliga pengar till kommuner och organisationer och regelförenklingar. Har finns också ett löfte om en gräns för hur mycket pengar för flyktingmottagande som kommer att tas från biståndet och ytterligare 800 miljoner i år till UNHCR. Viktiga beslut för flyktingar i hela världen.

För alla de kommuner som behöver andrum och för alla de flyktingar som i och med detta kommer att få skydd i Sverige är jag med och stöder mitt parti och regeringens beslut. Även om det är med tungt hjärta.

I P4 Värmland i tisdags försökte jag förklara mina känslor. Vet inte om jag lyckades. Men du kan lyssna på det här.

 

 

 

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop