Stina Bergström (MP)
Etikett. Karin Svensson-Smith

Flyg och klimat

En majoritet av riksdagens ledamöter tycker att vi kan flyga mer. Trots att forskarna säger precis tvärtom. Pinsamt och skrämmande är Jenny Stiernstedts kartläggning i Svenska Dagbland. Det är tydligen bara vi från MP och V som lyssnar på forskningen när vi formar vår klimatpolitik.

Ända sedan klimatavtalet i Paris har jag varit med i den styrgrupp som ansvarar för framtagandet av partiets Klimatfärdplan. En plan för hur vi ska uppnå de minskningar av klimatutsläppen som Sverige lovat att göra i och med Parisavtalet.

Det här är ett arbete som engagerat många i partiet, inte minst vårt kunniga klimatnätverk. Vi har diskuterat förslag med forskare och organisationer och sänt ut hela planen på bred remiss i partiet innan partistyrelsen klubbade det.

Det var därför stort när jag i förra veckan fick vara med och leda ett seminarium i riksdagen, fullsatt med klimatengagerade och journalister, där vi lanserade planen.

Våra mer än 140 förslag handlar om allt ifrån mål för mer trähusbyggande, mer solenergi, åtgärder för att minska matens klimatpåverkan, klimatanpassade hastigheter på våra vägar, sänkt arbetstid av klimatskäl, mm mm.

Ett förslag som fått stor uppmärksamhet är vårt förslag att den sista droppen fossila bränslen ska säljas 2030. Det kan låta radikalt, det är om 12 år. Men det är ett nödvändigt mål och inte omöjligt att uppnå. Det handlar om att satsa ordentligt på järnväg och annan kollektivtrafik. På gång och cykel i städer och tätorter. Det handlar om att gynna försäljningen av bilar som drivs med el och gas. Och det handlar om att ersätta fossil diesel och bensin med förnybar diesel och bensin. För många av de bilar som vi köper idag kommer att rulla även 2030.

Nu ser vi fram emot att de andra partierna reagerar på våra förslag och kommer med egna färdplaner. Miljöpartiet har alltid varit en stigfinnare i miljöfrågorna. Vårt syfte är att även andra partier ska gå på våra stigar.

Men som sagt, den senaste tidens debatt, visar med tydlighet att Allianspartierna och SD är ute på helt andra irrvägar. De fokuserar på att bekämpa MP istället för klimatförändringarna. Om det skriver jag, Lise Nordin och Karin Svensson Smith i en replik på DN Debatt.

 

Ny regering, nytt uppdrag

Nu händer det saker i en rasande fart. En rafflande valnatt,  en ny regering, en mycket grön regeringsförklaring och jag har valts som partiets Miljöpolitiska talesperson och ledamot i Miljö- och jordbruksutskott.

Det är stort.

Det har varit väldigt roligt att vara Trafikpolitisk talesperson i fyra år. Trafikfrågorna ligger mig nära om hjärtat. Men det gör också frågor som handlar om skog, jordbruk, miljö, naturvård och biologiskt mångfald. De frågorna kommer jag och Emma Nohrén (invald för Bohuslän men uppvuxen i Värmland), som är tjänstgörande ersättare och, att jobba med under de kommande fyra åren.

Det känns förstås tryggt att vi har en grön Klimat- och miljöminister; Åsa Romson, tillika partiets språkrör.

Det känns också tryggt att lämna över trafikfrågorna till Karin Svensson Smith som kommer att vara Trafikutskottets ordförande. Karin har en gedigen kunskap som tidigare ledamot i utskottet och som ordförande i Resenärsforum. Det bådar gott för kollektivtrafiken!

Självklart kommer jag som värmlandspolitiker att  fortsätta att arbeta för viktiga klimatsmarta infrastrukturinvesteringar för Värmland. Både för snabbare järnväg Stockholm-Karlstad-Oslo. Och för en fortsatt och utökad Vänersjöfart. Vilket innebär både nya slussar i Trollhättan och en bra brolösning i Göteborg. Där rör det på sig, både Sjöfartsverket och Karlstad kommun har nu tillsammans med många andra överklagat det förslag på en lägre bro som ligger. Jag tror personligen att det är mycket bra att ta omtag i den frågan. Vi behöver en ny bro i Göteborg som fungerar både för kollektivtrafiken och sjöfarten.

Det kommer att bli en spännande mandatperiod….

Är C beredd att rösta med MP ?

I måndags gick gick Annie Lööf och Anders Åkesson från Centern ut på DN debatt och berättade att de gjort ett trafikpolitiskt program. Det var på tiden. Glädjande är att C nu ansluter sig till flera av miljöpartiets förslag , t ex att ge kommuner möjlighet att införa trängselavgifter och att börja bygga t ex Ostlänken, Borås- Göteborg, Norrbotniabanan och dubbelspår på ostkustbanan. Hittills har alliansen gått emot alla dessa förslag, så den intressanta frågan är om Centern nu är beredda att rösta med oss i Riksdagen?
Den frågan ställer jag och Karin Svensson Smith i ett inlägg på SVT debatt. Där funderar vi också över vems rörlighet C menar när de  ”Som ett liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten”. En annan fråga Centern glömmer att ta upp i sin artikel är de uteblivna biogassatsningarna. Biogasen är en viktig pusselbit i framtidens transportsystem. Med regeringens och centerns politik kommer den inte att finnas på plats innan oljan sinar.

Så här skriver vi:

Det är välkommet att Centerpartiet försöker formulera ett trafikpolitiskt program. Den svenska transportsektorn är till 90 procent beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning och det är hög tid att samla alla krafter som vill göra något åt det för klimatet så katastrofala oljeberoendet.

Flera av de förslag Centerpartiet nu lägger har sedan länge drivits av Miljöpartiet, t ex att ge kommuner möjlighet att införa trängselavgifter och att börja bygga t ex Ostlänken, Borås- Göteborg, Norrbotniabanan och dubbelspår på ostkustbanan. Hittills har alliansen gått emot alla dessa förslag, så den intressanta frågan är om Centern nu är beredda att rösta med oss i Riksdagen?

Annie Lööf och Anders Åkesson gör vid lanseringen av centerns trafikpolitiska program en ideologisk markering; ”Som ett liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten.” Frågan är vems rörlighet? Hållbar utveckling innebär definitionsmässigt att nuvarande generation inte ska lösa sina problem på bekostnad av kommande generationer. Hur tänker centern? Man kan även ha en stilla fundering av hur markeringen av rörlighet i Sverige ska tolkas i ett internationellt sammanhang. Vilka översvämningar ska befolkningen i Maldiverna och andra lågt belägna länder stå ut med för att inte inskränka på rörligheten i Sverige?

När det gäller konkret politik för dagens städer så uppstår den brännande frågan om Lööf och Åkesson likt Andreas Carlgren tror att mer vägkapacitet i form av 28 miljarder till Förbifart Stockholm är en klimatsmart användning av trängselavgifter? Om svaret är ja blir Centern svaret skyldigt på var i världen man löst trängselproblem genom att vidga kapaciteten för bilar? Transportforskningen ger inga belägg för att det fungerar. De 28 miljarderna skulle däremot räcka för att Sveriges tio största städer via en statlig medfinansiering får spårvagnslinjer för att erbjuda ett attraktivt alternativ till bilen. Om det införs trängselavgifter så måste kollektivtrafiken bli bättre.

Miljöpartiet bejakar en solidarisk rörlighet som innebär att den enes önskemål av förflyttningar inte ska tillgodoses på den andres bekostnad. Eftersom utrymmet i våra städer är begränsat bör det fördelas rättvist mellan dem som finns där. Riksrevisionens rekommendation att infrastrukturplaneringen bör gå i samklang med klimatfärdplanen till 2050 bör tas på allvar. Då bör cykel och andra klimatsnåla transportslag gå före vid val av investeringar och fysiskt utrymme. Om rörlighet ska prioriteras borde dessa transportslag ta över det utrymme som i dag reserveras för parkering av bilar som står stilla i genomsnitt 95 % av dygnet.

Från alla som bejakar en levande landsbygd kommer frågan om vilket bränsle som ska vara tillgängligt i de delar av Sverige där man behöver mer än kollektivtrafik och cykel för sin förflyttning. Vi saknar Centerns stöd för de biogasstrategier som man enat sig om i bland annat de skånska och västsvenska regionerna.

Centern har suttit med och styrt Sverige i sex år. Under den tiden har man lyckats stycka sönder det som tidigare var en sammanhållen tågtrafik. Banavgifterna har ökat kraftigt vilket allvarligt försvårar för alla företag som behöver järnvägen för sina transporter. Miljöpartiets prioriterar järnväg och ger därför tågtrafiken möjlighet att öka och samtidigt hålla tidtabellerna.

Karin Svensson Smith (MP), klimat- och trafikansvarig i partistyrelsen Stina Bergström (MP), trafikpolitisk talesperson, riksdagsledamot

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop