Stina Bergström (MP)

Bland politiker och sikar i Almedalen

När jag landade i Högboda efter en vecka i Almedalen möttes jag av gula gräsmattor, torkade fruktträd och en vissen hallonhäck. Oroligt funderar jag över hur korna på andra sidan vägen ska få mat i vinter. Och grannarnas hästar.

Klimatförändringarna är nu tydliga över hela världen. Och även om vi inte kan veta säkert orsakerna till just denna sommartorka så är forskarna överens om att det är klimatförändringarna som orsaker de återkommande översvämningarna och långa torkperioderna över hela världen.

Vi måste både hejda utsläppen av växthusgaser och anpassa oss till de förändringarna av klimat vi redan orsakat. Vid ett av mina seminarier i Almedalen hade jag till uppgift att redogöra för regeringens strategi för klimatanpassning och diskutera om den räcker för att skydda oss.

Mitt svar är att den är ett viktigt första steg och att det viktigaste arbetet ju faktiskt ska göras lokalt. Kommunerna får nu ett tydligt uppdrag att både kartlägga var riskerna finns och föreslå åtgärder. Både för den befintliga bebyggelsen och för de nya hus som ska byggas. Sedan var jag och försäkringsbranschen, som också deltog i seminariet, helt eniga i ett viktigt budskap; Att idag bygga nära vatten, i områden som riskerar att drabbas av ras och översvämningar, är ingen bra idé. Våra svenska regler kring strandskydd kom till för att värna friluftslivet och senare också djurens- och växternas barnkammare. Men idag blir även en tredje faktor än viktigare – risken att bygga nära vatten. Något som är jätteviktigt när kommunala politiker planerar nya bostadsområden. Och som många värmländska kommunpolitiker helt verkar ha missat.

Paneldebatter
Almedalen var som vanligt hektiskt. Under fem dagar deltog jag i 13 paneldebatter. Flera handlade om en av mandatperiodens heta frågor – skogsbruket. Där ju Miljöpartiet blir allt ensammare att hävda det självklara; vi måste både skydda värdefulla skogar och ställa om vårt skogsbruk till ett brukande utan kalhyggen för att bevara den biologiska mångfalden och alla andra gratistjänster skogen ger oss. Något som för övrigt är precis det våra svenska miljömål och internationella överenskommelser innebär.

Men det är tydligt att andra partiföreträdare har valt att mer lyssna på starka lobbyorganisationer, som skogsindustrin och LRF,  om har kidnappat klimatutmaningen som argument för ett intensivare och mindre hänsynsfullt skogsbruk.  Och försöker lägga dimridåer genom att påstå att äganderätten är hotad. När det är artutrotningen som egentligen är vårt mest akuta miljöhot.

Debatterar eko-mat med bl a Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (som jag lånat bilden från

Klimatlag
Jag deltog i flera andra miljödebatter också. Bland annat ett som SNF och WWF arrangerade om klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket.

-Blev det som miljöpartiet hade tänkt ?” var en av frågorna jag fick.

Och jag svarade:

– Det blev bättre.
För självklart att vi fått en skarpare lag och mer ambitiösa mål om vi hade fått bestämma helt själva. Men att vi nu är sju partier som står bakom överenskommelsen gör att den betyder mycket mer i verkligheten. Näringslivet har fått tydliga, långsiktiga besked om vad som gäller och har nu börjat ställa om i en mycket högre takt. Och den borgerliga oppositionen blir oss svaret skyldiga på frågan ”vad vill ni göra istället” när de kritiserar vårt införande av sådant som flygskatt, statsstöd till kommunerna klimatinvesteringar och stöd till hushållens köp av solceller och elcyklar. Saker som MP+S-regeringen gör för att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonollutsläpp senast 2045 och att trafikens utsläpp ska minska med minst 70 procent till år 2030.

PM Nilsson, ledarskribent på Dagens Industri, deltog också i debatten.

– Den enda politiker från den här mandatperioden som kommer att gå till historien är Åsa Romson. Eftersom hon var den som tog initiativet till klimatlagen, sa han bland annat.

I detta har han nog helt rätt. Men kanske kan vi som satt i Miljömålsberedning och förhandlade fram förslaget, få en liten stjärna i himlen…

Debatterar klimatlag

 

Vänersjöfart
Ska vi minska trafikens utsläpp måste vi flytta över godstransporter från väg till räls och vatten. Bland annat till Vänern. Vänersjöfart var temat för ett annat viktigt seminarium jag deltog i. Där vi alla gladde oss åt regeringens beslut att bygga nya slussar i Trollhättan. Något jag drivit ändå sedan jag kom in i riksdagen.

 

För sent att rädda världen ?
Veckan sista debatt var en tv-debatt i Aftonbladets tält under rubriken ”Är det för sent att rädda världen”. Och självklart tycker jag inte det. Även om jag är väl medveten om att det är väldigt bråttom. Det är därför jag valt att engagera mig i Miljöpartiet.

 

Ojnareskogen

Som en avslutning på veckan gjorde jag en utflykt till en underbar värld som Miljöpartiet lyckats rädda den här mandatperioden – Ojnareskogen. Det var fem år sedan jag var där i det då, av kalkbrytning, hotade området. Nu är det skyddat genom ett regeringsbeslut om att hela området ska vara ett Natura 2000-område. Naturvårdsverket har börjat ta fram underlag för att bilda en Nationalpark. Tillsammans med Lisa Wanneby, ordförande för MP Gotland hade jag en magisk dag i detta unika naturområde bland mängder av  fjärilar, nattskäror och nyfikna sikar .

Badade med Sikar i Bästeträsk

 

Nu är det tid för återhämtning. Paus från blogg, Facebook och Twitter. Umgänge med nära och kära. Vandringar och båtturer. Och – förhoppningsvis – många regniga dagar som räddar skördar, djur och människor.

Ses i valrörelsen !

 

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop