Anders Tallgren

Löfveneffekten

Idag publicerade SCB en stor partisympatiundersökning som visar att Socialdemokraterna får allt högre stöd i väljaropinionen. Om det vore val idag skulle 32,6 % rösta på Socialdemokraterna vilket är 1,6 % bättre än valresultatet 2014. Det innebär att den politik som förts i regeringsposition tas emot mycket positivt av väljarna.

 

Under de här tre åren så har regeringen trots ett tufft parlamentariskt läge lyckats vända ett underskott till överskott i de statliga finanserna och samtidigt lanserat kraftfulla reformer för jobben, skolan, klimatet, välfärden och tryggheten. Vallöfte efter vallöfte bockas nu också av när till exempel pensionärsskatten avskaffas och 90-dagarsgarantin infrias. Vi ser också en satsning på hela landet där skillnaderna mellan både individer och regioner ska minska.

 

Under valrörelsen 2014 visade vi Socialdemokrater att något höll på att gå sönder i Sverige. Den svenska modellen var i gungning efter åtta år av alliansstyre och där skattesänkningar för individen skulle vara lösningen på alla problem. Men så enkel var inte lösningen utan tvärtom skapade det stora problem med underskott i finanserna, ökade klyftor mellan människor och kraftig resursbrist i våra gemensamma system såsom sjukvården och infrastrukturen.  Det är fortsatt en lång väg kvar att vandra men nu ser vi att Sverige läker och lagas. Arbetslösheten sjunker och mer resurser satsas i vår gemensamma välfärd. Mycket kan göras på tre år men ännu mycket mer på åtta år varför det är oerhört viktigt med en fortsatt Socialdemokratiskt ledd regering efter valet 2018.

 

PS 1. Om vi såg att något höll på att gå sönder i Sverige 2014 så ser vi idag att alliansen är på väg att spricka då hälften av partierna riskerar att ramla ur riksdagen nästa år. (KD) noterar 3,1 % och (L) 4,2 %. Det visar att det inte är byte av partilogotype som väljarna efterfrågar utan svar på dagens  och morgondagens samhällsutmaningar.

 

PS 2. Läs mer om undersökningen här:

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017–val-i-dag/

 

Folksam Grand Prix

Nu är det klart att Folksam förlänger sitt partnerskap med Svensk Friidrott i ytterligare fyra år och det är en trogen partner som varit med sedan 80-talet. Dels försäkrar de föreningar och aktiva och dels är de titelsponsor för galaserien Folksam Grand Prix. Folksam Grand Prix-galorna är otroligt viktiga för svensk friidrott då de erbjuder svenska aktiva starkt internationellt motstånd på hemmaplan och skapar intresse och uppmärksamhet för både TV- och livepublik och den bredare allmänheten. En uppmärksamhet som bidrar till att barn och ungdomar vill testa friidrott.

 

Galorna säkerställer också att ett antal arenor runtom i Sverige måste hålla hög nivå och de skapar duktiga arrangörsstaber som bland annat leder till många välutbildade funktionärer och domare inom olika områden. Domare som många gånger representerar Sverige internationellt. Arrangörerna använder också galorna i sitt lokala marknadsarbete. Sedan många år tillbaka genomförs galorna i Karlstad, Sollentuna och Göteborg och den största nyheten med det nya avtalet är att det blir en fjärde gala som ska rotera runt i landet.

 

Galorna i Folksam Grand Prix har även europeisk galastatus!

Styrgruppen för Folksam Grand Prix arbetar just nu med att leta fram den fjärde arrangören som ska bestå av en duktig arrangörsförening och en offensiv kommun som kan erbjuda en bra arena och ett starkt evenemangsstöd som krävs för ett tv-sänt arrangemang på den här nivån. Det är glädjande att kunna konstatera att de senaste åren har serien både renderat fina sportsliga resultat (tex svenskt rekord på samtliga tre galor ifjol) och höga tittarsiffror i tv i en tid då konkurrensen ständigt ökar.

 

Jag vill rikta ett stort tack till Folksam och hälsa alla välkomna till nästa års serie av Folksam Grand Prix!

Destination Karlstad

Besöksnäringen är en av de starkast växande branscherna just nu och det är många som får sitt första jobb inom den näringen. Det är också högtryck när det gäller möten om möten. För ett par veckor sedan var det Visit Värmlands besöksnäringsdagar, idag är det Karlstads besöksnäringsdag och nästa torsdag är det en nationell konferens med rubriken Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll för utveckling.

 

Karlstadsregionen har antagit en färsk turismstrategisk plan det här året och det är en stark och viktig näringsgren för Karlstad, Karlstadsregionen och Värmland. Besöksnäringen är bred och omfattar stora och små, privata och offentliga aktörer. Vi Socialdemokrater föreslog för ett år sedan att ett destinationsbolag skulle bildas i samverkan mellan Karlstads kommun och näringens aktörer. Det förslaget fick inte fullt gehör men utifrån den genomförda utredningen i samband med motionen sker nu ändå en förändring som löser en del av de utmaningar som vi och andra har identifierat. Det blir en tydligare huvudaktör för de här frågorna inom kommunen och en uttalad och stärkt samarbetspartner när det gäller näringens representanter. Hittills har det funnits alltför många aktörer med snarlika namn och uppdrag vilket är en utmaning lokalt men än mer så för dem som vill kontakta Karlstad i besöksnäringsfrågor.

 

Det är  bra att vi nu har både en turismstrategisk plan på plats och snart en ny och stark organisation som kan arbeta vidare med att utveckla det här näringsområdet. Det kommer att gagna både medborgare och tillresande. Konferenser, kultur- och idrottsevenemang och privatturism ger ringar på vattnet för hotell, handel, restauranger och besöksmål. Det ger oss också anledning att arbeta med infrastruktur och digitalisering som är viktiga faktorer för en väl fungerande besöksnäring. Ett av kommunens övergripande mål är: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige. Nu skapas bättre förutsättningar för att uppnå det målet. Varmt välkommen till Karlstad!

Oktoberrevolten 2017

Det är fruktansvärda vittnesmål som kommer fram den här hösten. Kvinnor i alla åldrar och i alla branscher som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp. Det började med skådespelaren Alyssa Milanos uppmaning att svara #metoo på hennes tweet den 15 oktober och sedan dess har det rullat på likt en revolution världen över inklusive Sverige. Förra torsdagen var det idrottens och friidrottens tur när Moa Hjelmer berättade om en våldtäkt i samband med Finnkampen 2011. Veckan innan det kom det berättelser från den politiska sfären under #imaktenskorridorer. Det är tungt att läsa alla dessa historier men förhoppningsvis leder den här öppenheten nu till verklig förändring. För det krävs att enskilda män förändrar sitt beteende men också att organisationer förändrar sitt arbete med de här frågorna.

 

Både Socialdemokraterna och Svenska Friidrottsförbundet har agerat snabbt och kraftfullt till följd av de vittnesmål som kommit fram. Det känns bra även om det förstås bara är en början! Den 19 november gick Socialdemokraterna ut med följande information:

 

”För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. Vi har tillsatt en särskild grupp under ledning av vår kanslichef Lisa Hedin som kommer att ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman. Redan nu har vi upprättat en mejladress där man kan kontakta gruppen med sin berättelse. Skriv till dem på metoo@socialdemokraterna.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till inboxen och vi kommer att följa de rutiner och den beredskapsplan vi har gällande sexuella trakasserier. Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.”

 

Svenska Friidrottsförbundets styrelse gjorde följande uttalande i fredags kväll den 24 november:

 

”Under torsdagen berättade en av våra landslagsaktiva, Moa Hjelmer, om att hon utsatts för en våldtäkt i samband med Finnkampen 2011. Att någon ska uppleva detta inom friidrotten, eller i någon annan del av samhället, är helt oacceptabelt. Det här har chockat oss och gjort oss ledsna och arga. Vi kan inte nog understryka hur allvarligt vi ser på den här händelsen och vi har ett stort ansvar i att både förstå vad som har hänt och att hitta metoder att komma åt de här problemen i framtiden. Som första steg fokuserade vi på att, genom flera kontakter med Moa, visa henne vårt stöd och skapa oss en bild av hennes upplevelser. Vi fortsätter att ha tät kontakt med Moa och rekommenderar henne bland annat att göra en polisanmälan, som vi i så fall står bakom. Inget beslut är dock fattat kring detta just nu.

 

Detta rör sig om en mycket allvarlig händelse och den har tydliggjort behovet av en utredning där vi i detalj granskar vår verksamhet, med utgångspunkt i det som skett. Vi kommer att anlita extern kompetens som neutralt bland annat kan utreda om detta är i större omfattning än vad vi idag känner till och för att bättre skydda våra friidrottare i framtiden. Vi kommer även att arbeta nära tillsammans med Riksidrottsförbundet och deras specialistkompetens. De slutsatser som utredningen ger oss kan bli ett underlag för såväl direkta åtgärder som en handlingsplan för förebyggande arbete. #metoo, och de upprop inom olika branscher som följt, är enormt viktiga. Dels för att de för fram upplevelser i ljuset, men också för att det leder till en ökad öppenhet och granskning. Konsekvenserna av uppropen visar också hur avgörande det är att berätta om hemska upplevelser i vår och andras verksamheter. Utan kännedom är det svårare för oss att agera och sätta in åtgärder. Våld, övergrepp, kränkningar, trakasserier eller andra ofredanden har ingen plats inom idrotten.”

 

Låt hösten 2017 gå till historien som hösten då historierna kom fram men också hösten då den verkliga förändringen kom!

 


 

Kooperera mera

Jag var på en mycket intressant konferens igår om innovativa affärsmodeller. Den fokuserade på kooperationer och ekonomisk demokrati. Kooperationen som företagsform är outvecklad och missuppfattad i Sverige jämfört med flera av de stora europeiska länderna såsom tex Spanien och Frankrike.

 

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein beskrev varför och det beror till stor del på ett historiskt arv där vi svenskar förknippar den här diskussionen med höger-vänster, löntagarfonder och en sammanblandning av marknadsekonomi och kapitalism. I långa perioder har både näringslivet och fackföreningsrörelsen varit motståndare och därför har företagsformen aldrig riktigt hamnat högt på den politiska dagordningen. Det avspeglas även inom lagstiftningen som är dåligt anpassad för den här typen av företagande.

 

Professor Bo Rothstein redde ut begreppen kring ekonomisk demokrati.

Studier visar dock att kooperationer hävdar sig lika bra marknadsekonomiskt som vanliga företag och dessutom tar de stor hänsyn till medarbetare och närmiljön. Därtill lämpar de sig väl för mindre företag och landsbygden varför de kan vara särskilt intressanta i dessa tider av urbanisering och företag som flyttas. Det är också ett alternativ när fungerande företag tvingas lägga ned i brist på arvtagare eller externa köpare. Det är väldigt många företag som bara läggs ner istället för att drivas vidare av de anställda som ofta kan det mesta om både företaget och kunderna.

 

Konferensens föredragande poängterade att detta är en fråga som behöver komma högre upp på såväl EU:s som den nationella politikens agenda och att Sverige borde kunna vara ett föregångsland istället för den b-nation vi är idag inom området. Bo Rothsteins förslag var en traditionell SOU (Statens Offentliga Utredningar) medan andra ville se ett ökat engagemang i de organisationer och nätverk som finns inom branschen. Personligen anser jag att alla jobb är viktiga jobb och kan vi göra mer lokalt för att stimulera den här näringsformen så ska vi självklart göra det.

Hoppfullt i Karlstad

Svenska Friidrottsförbundets styrelse beslutade igår att tilldela Karlstad prestationscentrum för grengruppen hopp. Det är ett fint erkännande för friidrottsmiljön i Karlstad och ett stort förtroende och ansvar. Sedan tidigare finns prestationscentrum för kast i Växjö, sprint/häck i Falun och medel/långdistans i Göteborg.

 

Varje prestationscentrum har beroende på grengruppens karaktär och förutsättningar olika verksamhetsplaner. Men det finns också några viktiga och gemensamma nämnare vad gäller uppdragen och visionerna där de viktigaste är;

  • Individutveckling. Prestationscentrum skall bidra till att aktiva och tränare på såväl internationell och landslagsnivå får stöd och hjälp att utvecklas för att nå sin maximala och optimala förmåga. Detta gäller såväl dagens elit men också juniorer som startat sin resa.
  • Grenutveckling. Prestationscentrum skall också säkerställa att vi har en bra rekrytering från ungdomsverksamhet och uppföljning av yngre aktiva och tränare. Vi ser ett stort värde i att alla grenar och grengrupper kommer att utvecklas för ett starkt svenskt landslag i framtiden också.
  • Utveckling av tränare. Att erfarenheter mellan tränare tas tillvara på ett ännu bättre sätt och inte minst mellan olika generationer.

 

I Karlstads fall hade man en stark ansökan där flera viktiga parter samarbetar och samverkar. IF Göta, Värmlands idrottsförbund, Karlstads kommun inklusive riksidrottsgymnasiet för friidrott och Karlstads universitet. Det finns en gedigen friidrottsverksamhet med duktiga aktiva, kompetenta tränare, ändamålsenliga anläggningar med hög tillgänglighet, god medicinsk service, bra avtal med hotell för läger och och samlingar mm. Det är initialt ett treårigt samarbete där Svenska Friidrottsförbundet och Karlstads kommun delar på kostnaden för en heltidsanställd grengruppschef som rapporterar till friidrottens förbundskapten Karin Torneklint. Därtill lägger förbundet in medel för aktiviteter och de lokala aktörerna bidrar bla med kompetens, studier och forskning.

 

Karlstad förstärker därmed sin strategiska och nationella position inom svensk friidrott. Sedan tidigare finns ett riksidrottsgymnasium för friidrott, en årlig Folksam Grand Prix-gala, stora och etablerade motionsarrangemang såsom Karlstad Stadslopp och Vårruset samt ett flertal elitaktiva och tränare som konkurrerar på nationell och internationell nivå. Sofie Skoog och Stefan Holm är två av de mer namnkunniga men det finns fler. 2019 arrangeras också Friidrotts-SM i Karlstad på Tingvalla IP som då fyller 100 år. Och redan om 8 dagar är det födelsedagskalas för en friidrottsarena då Våxnäshallen fyller 30 år.

 

Som stolt ledamot (jag deltog inte i beslutet) i Svenska Friidrottsförbundets styrelse vill jag säga grattis och lycka till med det nya uppdraget.

TÄK blir TAK

Jag är stolt ordförande för Svenska Friidrottsförbundets Tävlingskommitté (TÄK). En kommitté med tungt ansvar inom tävlingsområdet. Kommittén ansvarar bla för tävlingsutbudet i Sverige, kalendariet, sanktioner, regelboken, utbildning av tävlingsdomare, fördelning av SM-arrangörer mm. Den är sprungen ur den tidigare Regel- och anläggningskommittén (RAK). Nu tas nästa steg när vi den 1 januari 2018 ombildar kommittén till Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK). Det är en naturlig utveckling som vi även sett internationellt. Regelfrågor breddas till tävlingsfrågor som breddas till arrangemangsfrågor. Allt för att utveckla våra arrangemang för deltagare, funktionärer och åskådare. Vi får aldrig tumma på regler och rättvisa men vi får inte heller glömma upplevelse- och underhållningsaspekten för alla inblandade.

 

Svenska Friidrottsförbundet arbetar efter en verksamhetsinriktning med fem fokusområden och devisen Fler och Bättre: Föreningar, Ledare/Tränare, Friidrottare, Arrangemang och Anläggningar. Det är viktigt att det finns en organisation som stödjer det arbetet och det har saknats en instans som tydligt ansvarar för de övergripande arrangemangsfrågorna. Nu tydliggörs det att TAK får den uppgiften och det innebär ett ansvar för förbundets egna arrangemang såsom Finnkampen, Folksam Grand Prix, Nordenkampen, internationella mästerskap som avgörs i Sverige samt alla SM-tävlingar. Kommittén ska även stödja föreningar och distrikt genom att tillhandahålla ett modernt arrangemangsmaterial och ta fram kriterier för hållbara och framgångsrika arrangemang.

 

Friidrotten är den olympiska huvudidrotten och har en anrik historia som tjänat och tjänar oss väl. Samtidigt måste alla idrotter utvecklas med sin tid och det krävs innovationer och nytänkande för att attrahera både utövare och åskådare. Friidrotten behöver ta nästa steg när det gäller bland annat publikupplevelsen, fler digitala inslag, nya tävlingsformat och ökad mångfald. Det måste ske i samverkan med kommuner, arrangörer, sponsorer och de aktiva. Det känns verkligen spännande att få leda en kommitté som så tydligt förenar historia och framtid!

 

 

 

EU-handslaget

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde besökte Karlstad igår och slöt EU-handslaget med bla Karlstads kommun, Region Värmland och Karlstads universitet. Ann Linde initierade det här projektet när hon fick rapporten EU på hemmaplan på sitt bord och upptäckte att trots att Sverige varit medlem i 22 år så är fortfarande okunskapen och osäkerheten om vad EU egentligen gör och hur det fungerar stor bland allmänheten, förtroendevalda, tjänstepersoner och lärare.

 

EU-minister Ann Linde diskuterar EU-frågor med Per-Samuel Nisser, Johan Sterte, Tomas Riste och Hans Jildesten.

65 % av befolkningen är ändå positivt inställda till själva medlemskapet men bara ynka 5 % upplever att de kan påverka EU och EU-beslut. 70 % av de förtroendevalda uppger att de känner sig så osäkra på EU-frågor att de avstår från att diskutera EU-frågor med sina väljare. Samtidigt påverkas 60 % av alla frågor som hanteras lokalt direkt eller indirekt av EU-regler så den här situationen måste förändras. Karlstad var det 37:e handslaget och på Europadagen den 9 maj nästa år bjuds alla in för avrapportering och uppföljning.

 

Personligen är jag väldigt engagerad i EU-frågan och jag studerade bland annat EU-kunskap på universitetet och skrev mina kandidat- och magisteruppsatser inom internationell politik där den ena behandlade EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det är dock 15 år sedan och även jag måste erkänna att jag läser mindre om och följer EU-politiken sämre idag än jag gjorde då.

 

EU står inför stora utmaningar med Brexit, flyktingsituationen och fler medlemmar än någonsin där några utmanar EU:s mest fundamentala grundpelare såsom oberoende domstolar och fri media. Samtidigt får vi inte glömma att EU är ett fredsprojekt som startade genom ekonomiskt samarbete som tvingade medlemsländerna till faktisk samverkan och inte bara signaturer på ett papper. Och även om det förekommit krig på den europeiska kontinenten sedan EU bildades så har det inte varit krig mellan några medlemsländer sedan dess. Det måste vara den viktigaste grundkursen som alla EU-medborgare ska känna till!

Läslov behövs för fler

Förra året initierade regeringen att höstlovet skulle bli ett läslov, lite som vinterns/vårens sportlov. Tanken är god även om jag inte känner att det nått fullt genomslag ännu. Kollade lite på Karlstads kommuns hemsida och där talar man om höstlov = kulturlov och informerar om aktiviteter på Skutberget och i Mariebergsskogen. Och på hemsidan läslov.se finns inget pressmeddelande sedan oktober 2016 men kalendariet verkar handla om 2017 iaf.

 

Oavsett organiserade aktiviteter eller inte är förstås läsning något oerhört väsentligt. När jag letade aktiviteter för läslovet 2017 hittade jag kommittédirektiven från regeringen till delegationen för Hela Sverige läser för barnen:

”En kommitté i form av en delegation ska, inom ramen för
satsningen Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer –
skola, kultur och föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för
läsning i och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla
barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en
fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationen ska bl.a.
– med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa
utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning
kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur och
läsfrämjande samt skolans styrdokument,

– skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i
och utanför skolan, bl.a. genom att anordna utåtriktade
aktiviteter och arbeta läsfrämjande,

– driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och
utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter
det att delegationen har avslutat sitt uppdrag, och

– vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med
utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade
kostnadsramar för den statliga kultur- och utbildningspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.”

 

Längre fram i direktiven står att läsa:

”I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU
2012:65) framgår att läsvanorna är stabila för den svenska
befolkningen som helhet. En stor del av befolkningen läser
böcker regelbundet. Det finns dock stora skillnader mellan olika
befolkningsgrupper – flickor läser i genomsnitt mer än pojkar,
kvinnor läser betydligt mer än män och högutbildade mer än
lågutbildade. Det finns också vissa oroande utvecklingstendenser,
t.ex. att andelen som läser regelbundet minskar bland
unga. Barnen i bokslukaråldern (9–14 år) är fortfarande de som
läser mest, samtidigt som det har gått att skönja en nedgång de
senaste tio åren. Läsningen minskar även bland unga vuxna och
har gjort så över en längre tid.”

 

Det syns tydliga strukturella skillnader, både kön och klass påverkar, så här krävs inte bara ökat läsande bland barn och unga utan också bland vuxna. Så med tanke på att de flesta som har just läslov är i bokslukaråldern så får man hoppas att föräldrar och andra vuxna som passar på att vara lediga några dagar extra med barn och barnbarn också läser dessa dagar. Själv har det blivit mer film än böcker de senaste dagarna eftersom jag läser väldigt mycket till vardags (dock mer kommunala handlingar än böcker). En klen tröst är kanske att filmerna jag sett är baserade på böcker…

Parkeringskaos

Man hatar ju att säga vad var det jag sa men faktum är att vi Socialdemokrater lade en protokollsanteckning i fullmäktige i augusti när de nya parkeringstaxorna antogs. Där står:

 

”Socialdemokraterna ställer sig bakom de föreslagna förändringarna då det kommer att leda till kortare parkeringstider och därmed fler lediga parkeringsplatser i centrum. Dessutom blir prisskillnaden mindre mellan kommunen och de privata parkeringsaktörerna i centrum. Samtidigt är vi socialdemokrater väl medvetna om centrumhandelns signaler om att deras kunder upplever det som allt svårare att parkera i city. Det är flera parkeringsärenden igång parallellt och vi hade önskat att fler hade avslutats samtidigt så att alla åtgärder hade kunnat ge en mer samlad effekt.

 

Det är olyckligt att parkeringsledningssystemet ännu inte är på plats. Det har varit efterfrågat under lång tid och skulle underlätta situationen i centrum. Det är inte bra att frågan om parkeringssituationen i de centrumnära stadsdelarna (Klara, Haga, Herrhagen, Viken, Sundsta, Strand m.fl.) inte har fått sin lösning då de påverkar parkeringen i city. Detta trots att teknik- och fastighetsnämnden ställde sig bakom en utredning i juni 2016. Det hade varit önskvärt att kommunen hade kommit längre med den nya organisationen kring Karlstads Parkerings AB som fullmäktige fattade beslut om i april 2017. Det hade varit bra om fler nya parkeringsanläggningar hade varit klara vid tiden för införandet av nya taxor. Nu är flera parkeringshus och parkeringsgarage på gång, bland annat i Inre Hamn, Kanoten och vid Bibliotekshuset men de är ännu inte helt klara.

 

Det är risk att många uppfattar det som att ’alla pratar parkering’ men det enda som konkret blir av är höjda avgifter i centrum.”

 

Idag lyfts även den spännande idéen om ett P-hus under Stora Torget fram och inga förslag ska uteslutas i det här läget. Vi vill alla se ett levande centrum som är enkelt att nå till fots, med cykel, med buss och med bil. Inom de närmaste månaderna ska stadsdelsvisionen för Tingvallastaden antas av kommunfullmäktige och den handlar om att utveckla ett växande centrum och finna balansen mellan alla de krav som ställs på stadens hjärta.

 

Där måste kommunen lyckas bättre med samordningen av frågor som är direkt besläktade med och beroende av varandra. Karlstad kan inte gå in i ett 15-årigt byggdammoln och komma ut på andra sidan med ett fantastiskt vackert och upprustat centrum helt utan både människor, bilar och butiker. Den samordningen ansvarar den politiska majoriteten för och min och Socialdemokraternas absoluta ambition är att efter nästs års val både styra kommunen och stadsomvandlingsprocessen av centrala Karlstad!

 

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop