Anders Tallgren
Författare. Anders Tallgren

Första förskolan i trä

Igår besökte jag den blivande förskolan Lotsen i Inre Hamn. En modern förskola för 80 barn som öppnar i höst. Det som är speciellt med den här förskolan är att den byggs med massiv trästomme och med lekyta på taket. Det är inte en optimal lösning för utomhusmiljön men det var det som kunde erbjudas i området som just nu förtätas snabbt. Samtidigt som vi i teknik- och fastighetsnämnden besökte förskolan klubbade våra kollegor i stadsbyggnadsnämnden igenom planprogrammet för Tullholmen och där måste vi säkerställa mer rejäla utomhusytor för barnen i både förskola och skola. Det är inte långsiktigt hållbart att förtäta utan att erbjuda fullgod samhällsservice i form av förskolor, skolor, idrottsplatser och lekplatser.

 

 

Det är kommunens första förskola med massiv trästomme. Sedan tidigare finns det byggnader med träbalkar och träfasad men det här är på en helt annan nivå. Det vittnade även byggarbetarna om som tycker att det är en spännande utmaning som verkligen ställer yrkeskompetensen på prov. Det är miljövänligt och modernt med trä men samtidigt var det lite trist att notera att själva träet inte är från Värmland eller ens Sverige utan importerat på grund av den långa leveranstiden för svensk råvara. Det är förstås något vi får beakta framåt men det kan också vara ett resultat av att vi inom kommunen inte har en träbyggnadsstrategi som mer detaljerat låser fast mål och riktlinjer för arbetet med träbyggnationer (både kommunala och privata). En sådan strategi har vi Socialdemokrater föreslagit – inspirerade av nationellt ledande Växjö – men hittills har majoriteten sagt nej till det.

 

Det är glädjande att vi nu ser den första träkonstruktionen men vi Socialdemokrater kommer fortsatt driva frågan om en träbyggnadsstrategi för att säkerställa att det får bredare genomslag och att alla aspekter beaktas på ett strukturerat sätt.

OS är alltid OS

Innan OS är det alltid snack om att ingen kommer att bry sig den här gången. Det är bara ett kommersiellt jippo, alla är förmodligen mer eller mindre dopade och det avgörs i något avlägset land på konstiga tv-tider. Sedan drar det igång och med svenskt guld och en norsk trippel första helgen så är alla superengagerade igen. Precis som vid varje OS.

 

Vidare heter det gång efter gång att idrott och politik inte hör ihop men ändå är det förstanyhet på både Aktuellt och BBC att Nord- och Sydkorea har ett gemensamt hockeylag, att Nordkoreas diktators syster är på plats i OS-byn och att ryssarna får tävla under neutral OS-flagga. Idrott och politik hör plötsligt ihop igen. Precis som vid varje OS.

 

Sedan har vi frågan om ett eventuellt framtida svenskt OS. Stockholm 2026 är av om man frågar stadens politiker men på om man frågar SOK (Sveriges Olympiska Kommitté). Med de senaste årens turbulens inom den internationella idrotten (som jag bloggat om förut) så är ju kraven och kriterierna helt annorlunda nu för att erhålla ett OS. Man får ett rejält arrangörsbidrag och man hyllas om man strävar efter att erbjuda ett hållbart OS där befintliga arenor nyttjas och eventuella nybyggen sker med rimliga arbetsvillkor för dem som bygger.

 

Varför blir det så här kanske någon undrar? OS är helt enkelt alltid OS och det är därför som det får uppmärksamhet innan att ingen kommer att bry sig, det är därför som alla bryr sig när det väl är igång och det är därför som drömmen om ett OS i Sverige alltid lever vidare. Heja Sverige!

Forum Jämställdhet

Just nu pågår Sveriges största jämställdhetskonferens i Karlstad. Forum Jämställdhet har invaderat Karlstad CCC och i dagarna två diskuterar 900 deltagare, 23 utställare och 100 talare olika ämnen kopplade till jämställdhet. Fokus för alla programpunkter är jämställdhetsintegrering, det vill säga hur ett jämställdhetsperspektiv kan byggas in i alla delar av en organisations verksamhet. Konferensen gästas bland annat av jämställdhetsminister Åsa Regnér och Centerns partiledare Annie Lööf.

 

Välkomstvepa i Karlstad CCC

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och för oss är jämställdhetsfrågan alltid aktuell. Vi har strikt varvade listor. Det betyder varannan man och varannan kvinna på valsedlar och i valda församlingar (riksdagen, kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser etc). Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning och i den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Vi anser att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid och att genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling. Vi har drivit på för en mer jämställd föräldraförsäkring och vi bedriver en uppmärksammad och uppskattad feministisk utrikespolitik under ledning av vår värmländska utrikesminister Margot Wallström.

 

Sverige ligger långt framme i ett internationellt perspektiv men även vi har långt kvar till ett jämställt samhälle. När jag ser den fantastiska serien Fröken Frimans krig i juletid så tänker jag i ena stunden att vi har fått väldigt mycket gjort på 100 år. I nästa stund tänker jag – har inte mer hänt på 100 år? Oavsett synsätt så är jag stolt över att mycket av det som gjorts har gjorts tack vare socialdemokratin!

 

 

 

Unika Kronoparken

Det har stått en hel del om Kronoparken sista tiden. Det gör det visserligen alltid. Om fritidsgården som fått stänga och flytta till temporära lokaler, om moskén, om SSU:s satsning på stadsdelen, om Konsums förändringar av sina butiker, om den nya inkubatorn på Innovation Park, om ett tragiskt mord på en ung kvinna och om det ständigt aktuella universitetet som fick en ny rektor förra året.

 

Kronoparken är Karlstads största stadsdel med närmare 9000 invånare. Det skulle ge den en sjätteplats på listan över Värmlands tätorter. Det är också en stadsdel präglad av en enorm mångfald och socioekonomiska skillnader. Där ligger Karlstads universitet, där finns en badanläggning och Fritidsbanken. Jag är själv uppväxt på Kronoparken och bodde där i närmare 25 år. Alla har hört talas om Kronoparken men långt ifrån alla har varit där. Det är synd, jag rekommenderar varmt ett besök och trivdes där under alla mina år. Inte minst på just fritidsgården där det erbjöds biljard, quiz och discokvällar.

 

Socialdemokraterna i Karlstad vill se en fortsatt utveckling av Kronoparken. Vi har under många år avsatt medel för den så kallade samlokaliseringen av Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården. Det skulle innebära en tillbyggnad och bra förutsättningar för kommunal verksamhet inom kultur och fritid, huvudsakligen inriktad mot ungdomar och föreningslivet. Det har den blågröna majoriteten i kommunen stoppat gång efter gång. Vi vill också på sikt se en familjecentral på Kronoparken, ett samarbete mellan landstinget och kommunen, där man erbjuder tidiga och förebyggande insatser riktade till barn och familjer.

 

Vi är också beredda att under rätt förutsättningar sälja del av marken i centrum för att möjliggöra en stor privat investering som skulle ge många nya bostäder och verksamhetslokaler i området. Det sa också den politiska majoriteten nyligen nej till. Vi vill se fler studentlägenheter och säkerställa mark och lokaler så att universitetet och Innovation Park kan expandera. Campusplanen 2030 som universitetet och Akademiska Hus tagit fram i samverkan med kommunen är en bra utgångspunkt för det arbetet. Vi vill också se ett högre valdeltagande på Kronoparken, ett valdeltagande som motsvarar kommunens snitt. Ni kommer att träffa oss Socialdemokrater regelbundet uppe på Kronoparken under valåret. Kom gärna med era inspel och förslag för stadsdelens framtid till oss.

 

Unika Kronoparken förtjänar sin uppmärksamhet men också ett bättre rykte!

 

 

 

Grattis Eva 40 år!

Idag fyller min fantastiska storasyster Eva 40 år. När hon gifte sig 2010 så höll jag ett tal som handlade om att ha en storasyster, det är att ha både en medresenär och en medtävlare som finns där från starten i ens liv. När man är liten så jagar man alltid det som ens storasyskon har. Det blir en ojämn kamp där den äldre inte vet att det är en tävling och den yngre inte vet att det inte är en tävling. Det är skönt att det tävlandet avtar samtidigt som medresenären finns kvar i ur och skur. Tack för all vänskap och support genom åren!

 

Som syskon har man likheter och skillnader, samma och olika intressen. Vi båda brinner för samhällsfrågor medan jag är sportfantasten och hon är musikanhängaren. När jag åkte på Friidrotts-VM i Göteborg åkte hon på Hultsfredsfestivalen. Men Ulf Lundell diggar jag och han sjunger i en låt – ”40 är din ungdoms ålderdom. 50 din ålderdoms ungdom”.  Men eftersom syrran aldrig varit något större Lundellfan plockar jag idag istället fram devisen Livet börjar vid 40!

 

Grattis på 40-årsdagen kära storasyster!

Jag har blivit pappa

I onsdags förändrades världen. Och det var inte någon världsledare, forskare eller framstående ekonom som gjorde något uppseendeväckande. Det var min sambo. På 59 minuter födde hon fram vår dotter och sedan dess har inte världen varit sig lik. Den är bättre nu hur mycket Trump än twittrar.

 

Min sambo gjorde det stora jobbet men hon var inte ensam. Häromveckan hyllade jag min mor som arbetat inom omsorgen i 46 år. Med vård i livets slutskede. Nu hyllar jag en ny kategori. De som ger vård och omsorg i livets startskede. Ida, Lisa, Cissi och Kobra (ja hon heter så) är några av dem som vi träffat och som är helt fantastiska. Yrkesskicklighet, värme, humor och bestämdhet. Man lyssnar på dem och man lär av dem.

 

Nu bor äntligen Pyret med oss i huset. Till stor glädje för mamma och pappa, för storebror och hunden, för mormor och morfar, för farmor och farfar, för moster, faster, farbror, kusiner, grannar och vänner. Varje dag ska något nytt testas och upptäckas men mest ska det ätas, sovas och bytas på. Det är en stor upplevelse jag varit med om de sista dagarna. För stor för att skriva om på ett rättvisande sätt men också alltför stor för att inte skriva om. När världen förändras måste det kungöras. Det gjorde min värld i onsdags den 17 januari kl. 13.19. För det är jag evigt tacksam!

Resecentrum växer fram

Det pågår många infrastrukturprojekt i Karlstad just nu. Ett av de mer profilerade är förändringarna kring Karlstads centralstation där ett modernt resecentrum ska etableras. Det är del av det större projektet Tåg i tid som syftar till upprustning av Värmlandsbanan och på sikt snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo och en ny godsbangård i Välsviken. Det är viktiga miljösatsningar och avgörande förändringar för vår tillväxt. Det gynnar både person- och godstrafiken. I somras utsåg kommunstyrelsen ett vinnande förslag i den arkitekttävling som genomfördes våren 2017 och samtidigt beslutades att den slutliga utformningen av resecentrum skulle ske inom kommunens ordinarie organisation med tillväxtutskottet som politisk styrgrupp.

 

Skälet till det beslutet var att det fanns vissa aspekter i projektet som inte fullt ut tillgodosågs i något av tävlingsförslagen. Det handlar till exempel om samordningen mellan tåg (riks och region), bussar (region och kommersiella) och stadsbussar. Det är viktigt att det är möjligt att byta mellan alla dessa transportslag i det nya resecentrumet samtidigt som vi inte försämrar för alla dem som byter mellan samma transportslag. Det handlar om trafiklösningen på Hamngatan och hur man rör sig och passerar den gatan på ett tryggt och säkert sätt i framtiden. Hur blir det med bara en bilfil i vardera riktning och busshållplatser längs gatan? Hur blir det i hög- respektive lågtrafik?

 

Det handlar om möjligheten att gå torrskodd mellan olika transportslag. Alla kan föreställa sig hur jobbigt det är att bli dränkt av regn eller att pulsa i blötsnö när man har resväskor, barnvagnar eller en rullator med sig. Detta samtidigt som man ska hitta rätt hållplats för sin fortsatta färd. Vidare finns det en ambition att det nya resecentrumet inte bara ska vara en transportnod utan också tillföra stadsrummet något nytt byggnadsverk. Det behöver inte vara stort och dyrt men gärna modernt och nydanande. Det vinnande förslaget har kvar själva stationshuset som huvudbyggnad och vi Socialdemokrater har sagt att vi gärna ser en träbyggnad som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. När bandet klipps till det nya resecentrumet måste det vara något mer än bara några flyttade bussar från kvarteret Älgen och Stora Torget. Det ska vara en etablering som Karlstadsbor och värmlänningar pratar om och känner sig stolta över. Det ska vara en portal för ankommande till Karlstad och Värmland som besökare reagerar över och uppskattar.

 

Därför fattar kommunstyrelsen imorgon inriktningsbeslut där de här aspekterna ska utredas och/eller beaktas extra noga i det fortsatta arbetet. Projektet innehåller också en breddad Vikentunnel och en ny bro över spåren i Västra Torggatans förlängning. De passagerna  kommer att knyta ihop centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Det ska också finnas goda parkeringsmöjligheter för bil och cykel och självklart attraktiva ytor att bara ‘hänga på’. Det som tidigare varit centrala Karlstads baksida ska nu bli vår framsida!

Växa hållbart del 2

Under mellandagarna blev jag och kollegan Linda Larsson beskyllda för att vi: ”helt utan hänsyn till klimatkrisen och målet om ett fossilfritt Sverige 2030 lägger fram förslag på förslag för att underlätta bilåkandet, när vi tvärtom behöver åka mindre bil.” Det var signaturen Klimatfarsan som skrev detta i Värmlands Folkblad med anledning av Socialdemokraternas förslag om att utreda tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrala Karlstad och att vi är positiva till en extern investering på Monsénberget som kan ge viktiga arbetstillfällen till Värmland. Klimatfarsan menade dessutom att det är meningslöst att stärka centrum och att exploatera Monsénberget eftersom alltmer handel sker på nätet.

 

I dagens VF svarar vi med ungefär följande innehåll:

Tack för att du bryr dig om klimat-och miljöfrågor! Det gör vi också. Vi känner ett stort ansvar för att driva en politik som bidrar till en hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Vi vill skapa ett samhälle som ger en god framtid för våra barn och unga. Vårt mål är ett klimatneutralt och fossilfritt Karlstad 2030. När Socialdemokraterna styrde kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet så lades grunden för en mycket offensiv klimat-och miljöagenda i kommunen. Detta har under åren utvecklats vidare och är en av anledningarna till att vi idag har mycket att vara stolta över i Karlstad när det gäller vårt klimat- och miljöarbete. Vi har ett fjärrvärmenät som är helt fossilfritt, ett välutbyggt cykelnät, energisnåla fastigheter och en mycket god kollektivtrafik för att nämna något. Vi var till och med först i världen med att kunna tanka flygbiobränsle på vår flygplats här i Karlstad. Men detta räcker givetvis inte, utan vi behöver ytterligare en ambitionshöjning för att klara av våra mål om ett fossilfritt Karlstad. För att klara klimatutmaningen och minska de lokala utsläppen behöver den totala mängden fossila bränslen minska. Ca 56 % av växthusgasutsläppen i Karlstad kommer från transporter och av det står personbilstransporter för 63 %. För att åstadkomma en förändring behövs ett omfattande arbete inom både fordonsutveckling, bränsleutveckling och attitydförändringar.

 

Socialdemokraterna arbetar aktivt med Agenda 2030 och driver hårt frågan om ett fossilfritt Karlstad 2030. Kommunen når inte sina nuvarande miljömål och vi Socialdemokrater har därför bland annat föreslagit att ett hållbarhetsråd inrättas direkt under kommunstyrelsen för att få mer verkstad och en högre måluppfyllnad. Skribenten vill säga nej till utveckling av Monsénberget för att rädda centrumhandeln samtidigt som han hävdar att våra försök att stärka centrum är förgäves då allt fler ändå handlar sina varor på nätet. En logik som vi inte riktigt hänger med i. Vår linje är tydlig, vi vill stärka centrum, utveckla Monsénberget och förbättra miljön i Karlstads kommun. Dessa ambitioner står inte i konflikt med varandra.

 

Handeln är en av Karlstads fem viktigaste näringsgrenar och vad gäller antal anställda så är detaljhandeln den största branschen tillsammans med byggnadsindustri och företagstjänster. Vi är positiva till de arbetstillfällen som rätt etablering på Monsénberget kan generera. Vi ser till exempel gärna en större byggvaruhandel som av utrymmesskäl ändå inte kan förläggas i centrum. Idag åker Karlstadsbor och värmlänningar många miljöskadliga mil till Örebro med bil för att göra den typen av inköp. Vi vill också stärka centrala Karlstad och vårt förslag om tidsbegränsad gratis parkering (delvis för att minska antalet bilar som cirkulerar runt i city) är bara ett av många i vår satsning på centrum. Vi har även föreslagit en utvecklad torghandel, förbättrad gästhamn, centrala uppställningsplatser för turistbussar och husbilar, fler aktiviteter för barn, mer grönska, ökad kulturell utsmyckning och fler kostnadsfria evenemang.

 

Vi vill kort sagt se Karlstad växa hållbart genom både mer handel och en förbättrad miljö!

 

Klimatfarsans insändare 29 dec 2017:

https://www.vf.se/insandare/gratis-parkering-loser-ingenting/

Växa är relativt (viktigt)

Mina partikamrater i stadsbyggnadsnämnden hade en debattartikel i NWT häromdagen (se länk längre ned). Den handlar om att Karlstad växer för långsamt i förhållande till våra jämförelsekommuner och att det är svårt att komma framåt med både bostadsprojekt och välfärdsverksamheter (tex skolor och särskilda boenden). De stöter på protester och överklaganden. Självklart ska berörda få tycka till men samtidigt måste vi bygga någonstans (eller snarare på många ställen) om vi ska kunna växa som kommun.

 

Och växa behöver vi för att klara framtidens försörjning. Håller vi inte vår relativa position så tappar vi i attraktion, skatteintäkter, statliga och privata investeringar. Alternativet är att det går bakåt och det är inte något bättre alternativ. Det är omöjligt att stå precis still. Då är det andra som springer förbi. Det sker redan. Växjö passerade oss i befolkningsstatistiken under hösten 2017 så nu är Karlstad på plats 23 i Sverige. Örebro blev 150 000 invånare under hösten och det långt innan vi nått 100 000.  Karlstad växer men för sakta och Värmland tappar befolkningsmässigt i förhållande till andra regioner.

 

För att växa på ett hållbart sätt måste vi få fram fler arbetstillfällen och bostäder i hela kommunen och i hela regionen. Därför vill vi Socialdemokrater starta en tidig medborgardialog om var nästa stora nya stadsdel med hållbarhetsprofil ska förläggas. Därför driver vi hårt frågan om dubbel markanvisning som leder till nya bostäder i kommunens mindre tätorter (för att få tillgång en mycket attraktiv tomt centralt måste exploatören även bygga på en mindre attraktiv tomt). Därför är vi positiva till förändringarna inom kollektivtrafiken i Värmland (att Karlstadsbuss och Värmlandstrafik får en gemensam huvudman och att utbudet blir större och trafiken samordnas bättre). Därför är vi positiva till byggandet av det nya resecentrumet vid Karlstad Centralstation som ger bättre pendlingsmöjligheter inom och utanför länet. Du ska kunna bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat. Därför är vi positiva till den nya snabbusslinjen Karlstadsstråket som gör det enkelt för Karlstadsbon att välja bussen.

 

Vi måste våga växa och det är inget som går ut över redan befintliga medborgare eller miljön om vi gör det genomtänkt och medvetet. Tvärtom blir det till nytta för oss alla. Att växa är relativt men också relativt viktigt!

 

Läs artikeln från S-gruppen i stadsbyggnadsnämnden nedan:

https://nwt.se/asikter/debatt/2018/01/05/var-attraktionskraft-maste-oka

 

 

 

 

46 år för välfärden

Min mamma stämplade ut på nyårsaftonens morgon. Efter 46 år i välfärdens tjänst. Hon behövde inte jobba nyårsaftonens natt den här gången. Det slipper hon även i år, liksom påskafton, sin egen födelsedag, midsommarafton, barnens födelsedagar och julafton. Hon är pensionär nu efter välförrättat värv och jag behöver inte hålla reda på om hon sover idag eller jobbar nästa högtid. Jag är väldigt stolt och imponerad av hennes insats. Välfärdens trotjänare jobbar alla årets dagar (och nätter) till villkor som borde vara bättre.

 

Ständig strid om grundlön, OB-tillägg, delade turer, heltid istället för deltid, årsarbetstid, bemanningsgrad mm. Men alltid mest fokus på vårdtagare och anhöriga. Patienter gör inte skillnad på dag och natt, vardag och högtid. Min mamma har jobbat med palliativ vård eller vård i livets slutskede som det heter. Det är inget jobb som man som barn följer med sin förälder till men det är ett otroligt viktigt jobb som kräver särskild kompetens och yrkesskicklighet.

 

Nu får andra krafter ta över och mamma får mer tid för blommor och barnbarn!

 

 

 

 

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop