Anders Tallgren

Region Värmland går igen

Region Värmland går i graven idag till förmån för Region Värmland. Låter det märkligt? Det är det inte. Vad som sker är att landstingsfullmäktige idag beslutar om att lämna in en ansökan om att Värmland vill bilda en regionkommun och då slås Landstinget och Region Värmland samman men tar namnet Region Värmland.

I regionkommunen kommer både sjukvårdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor att hanteras. Den exakta organisationen är inte spikad och inte heller exakt hur samverkan ska ske med kommunerna som idag är medlemmar i Region Värmland.

Regionala utvecklingsfrågor är ett begrepp som inte är lika självförklarande som sjukvårdsfrågor och därför uppfattar många att det inte är lika viktigt. Men det är viktigt för det handlar bland annat om infrastruktur, kollektivtrafik, näringslivsklimat, EU-projekt och andra frågor som har betydelse för regionens tillväxt. Det handlar om samverkan med kommuner, statliga myndigheter, EU, utbildningsväsendet och privata företag.

Det blev ingen storregion men Värmland måste ändå snabbt etablera starkare samarbete med Region Örebro och Västra Götalandsregionen. Vi måste stärka vårt samarbete med Norge och Oslo och vi måste öka vår närvaro i Stockholm och Bryssel. Det får inte nu enbart bli fokus på hur vi ska organisera Region Värmland och hur samverkan ska ske mellan regionkommunen och primärkommunerna.

Det har vi inte tid med i den omvärldskonkurrens som idag råder mellan städer och regioner. Vi behöver få upp inflyttningen, höja utbildningsnivån, få fler nystartade företag, få ner restiderna inom och till länet samt förbättra folkhälsan bland värmlänningarna. Det är inte utmaningar som ett enskilt regionfullmäktige kan lösa, inte ens om det är direktvalt. Men det är ändå bättre med ett regionfullmäktige än två. Det allra bästa vore förstås om det regionfullmäktige styrdes av en S-ledd majoritet men det får vi se till att lösa om ett år!


Senaste inläggen.
Budgetblogg 20 Jun
Joggblogg 2 18 Jun
Fotbollsfeber 14 Jun
Examenstider 07 Jun
Bloggat på nwt.se.
Desktop