Anders Tallgren

Nygamla Region Värmland

På fredag den 28 april är det regionfullmäktige. Då möts representanter från landstinget och kommunerna i Värmland och fattar beslut inom området regional utveckling. Det handlar bla om infrastruktur, kollektivtrafik, EU-projekt och kultur. Regionfullmäktige är ett indirekt valt organ som samlas två gånger per år men om bara ett och halvt år kan det se helt annorlunda ut. När storregionreformen föll i höstas så återaktualiserades frågan om att skapa en regionkommun i Värmland och den frågan är just nu ute på remissbehandling i partier och kommuner.

 

Region Värmland logo

 

Det kanske låter som något nytt men är egentligen något nygammalt. Det handlar om en sammanslagning av landstinget och Region Värmland och så såg det ut före millennieskiftet när de regionala utvecklingsfrågorna tillhörde landstinget. En skillnad är att regionkommunen tar över en del ytterligare uppgifter ifrån länsstyrelsen. En annan viktig aspekt är att under nuvarande ordning är kommunerna medlemmar i regionen och direkt involverade och väldigt engagerade och delaktiga i arbetet. Det vore mycket olyckligt om kommunernas engagemang minskar i den framtida regionen där de inte blir medlemmar.

 

Det är egentligen oväsentligt hur vi väljer att organisera oss utan det viktiga är att resurser och energi kan läggas på Värmlands utveckling. Sjukvården slukar otroligt stora resurser då vi blir allt fler, allt äldre och allt bättre på att behandla olika sjukdomar. Med en gemensam organisation och skatteintäkt som ska hantera både sjukvård och regional utveckling är det oerhört viktigt att de regionala utvecklingsfrågorna får tillräcklig uppmärksamhet och tillräckliga resurser. Det fick de inte förra gången under en gemensam huvudman så det måste ges prioritet att göras annorlunda den här gången.

Fursten från Florens

Jag befinner mig i Toscana den här veckan. Jag har bland annat besökt det lutande tornet i Pisa och Ponte Vecchio i Florens. Det är fantastiskt att få besöka Florens som är Niccolo Machiavellis hemstad. Jag skrev en uppsats om Machiavelli när jag pluggade statsvetenskap på Karlstads universitet för drygt femton år sedan. Hans mest kända verk är Fursten (ca 1513) som är stilbildande för realismen inom politisk teori och internationell politik. Den beskrivs ofta som en lärobok i hänsynslös maktutövning men handlar egentligen väldigt mycket om hur man säkerställer en stats (eller på den tiden furstendömes) säkerhet och suveränitet. Att den behållit sin aktualitet i över 500 år beror på att det är frågor som är aktuella än idag.

The Prince eller Fursten på svenska

The Prince eller Fursten på svenska

En stats säkerhet kan aldrig helt garanteras då den är avhängig av dels sin egen förmåga att försvara den och dels omgivningens intresse och förmåga att hota den. Det är därför som stater bygger upp ett eget försvar, inrättar försvarsallianser (NATO), bygger handelsunioner (EU) och värdegemenskaper (FN). Att det är aktuella frågor än idag vittnar inte minst Storbritanniens Brexit och diskussionen om svenskt NATO-medlemskap om. Varje stat måste ständigt bedöma vad som är den bästa eller nödvändiga åtgärden för just den staten att vidta vid varje givet tillfälle.

 

Det finns mycket att lära och hämta ur Fursten när det gäller staters osäkerhet inför sin omgivning men det finns också historiska erfarenheter som visar att det inte måste vara så illa som Machiavelli gör gällande. I modern statsvetenskap brukar man fokusera på det positiva faktum att två fullvärdiga demokratier aldrig gått i krig med varandra. Så därför är demokratisering av stater det kanske mest effektiva vapnet mot framtida väpnade konflikter men tills dess att en tillräckligt stor andel stater uppnått en tillräckligt hög demokratinivå lär diskussionen om hur man garanterar en stats säkerhet på bästa sätt fortsätta.

Upplev VårRuset 17/5

Om exakt en månad kommer VårRuset till Karlstad. Det är bara tjejer och kvinnor som får delta i loppet men alla kan uppleva det fantastiska evenemanget. Serien besöker 20 städer på sin resa genom Sverige och engagerar över 100 000 deltagare årligen. Det är en motionsmanifestation av stora mått som samlar arbetslag och kompisgäng och det är första loppet för många eftersom alla klarar att gå, jogga eller springa 5 km. Det är också en intäktskälla för idrottsföreningar och andra ideella organisationer och det attraherar många sponsorer som ser deltagarna som en viktig målgrupp.

VårRusets logotype med den omdiskuterade stavningen

VårRusets logotype med den omdiskuterade stavningen

Inom idrottsrörelsen finns det ett system som säger att respektive idrott äger rätten till sina aktiviteter. Det innebär att fotbollsklubbar arrangerar fotbollscuper, hockeyföreningar arrangerar hockeycuper och friidrottsföreningar arrangerar motionslopp.

Inom Svenska friidrottsförbundet ges det sanktion till lopp som uppfyller vissa kriterier. Där kan du som deltagare lita på att pengarna går tillbaka till idrotten, att det är kontrollmätta banor, att det finns vätskekontroller, säkerhet och sjukvård på plats. Att arrangören har de tillstånd och den erfarenhet som krävs. Det är nämligen ingen liten apparat att genomföra arrangemang med tusentals deltagare. Totalt fick 443 lopp stämpeln ‘Godkänt lopp’ 2016 med sammanlagt 612 396 deltagare.

Har du inte upplevt ett lopp av det här slaget så rekommenderar jag ett besök vid Sundstatjärn den 17 maj. Det är en härlig blandning av förväntan, glädje och nervositet i luften. Det starkaste ögonblicket är strax innan start då musiken dånar och deltagare, åskådare och funktionärer bara väntar på startskottet.

PS. Den omdiskuterade stavningen av VårRuset? Jo, det är ett varumärkesskyddat egennamn och egennamn får man faktiskt stava som man själv vill.

Nej till cykelbron

I dagarna antogs detaljplanen för cykelbron mellan Färjestad och Råtorp men i praktiken beslutades bron i juni förra året när det avsattes pengar för den i samband med att kommunfullmäktige antog kommunens budget. Det är många olika beslut kring kommunala ärenden och ibland är det svårt att veta när något egentligen beslutas. Majoriteten bestående av alliansen och miljöpartiet hävdar ofta att bron blev beslutad när den skrevs in i cykelplanen som antogs av fullmäktige för flera år sedan men så är inte fallet.

Det finns många projekt som kommunen skissar på i tidiga skeden och det är när pengar avsätts som det faktiska beslutet fattas. Vi har tex enats om en arenautredning med en rad nya idrottsanläggningar men att påstå att var och en av dem är beslutade vore grov vilseledning även om det hade varit fantastiskt om så vore fallet.

Skiss/Foto: Nuno Arkitektur AS

Skiss/Foto: Nuno Arkitektur AS

I budgetbeslutet sa vi socialdemokrater nej till cykelbron därför att vi anser att vår begränsade investeringsbudget ska användas till annat just nu. Vi föreslog att de 40 miljonerna skulle användas till upprustning av skolor, förskolor och 4H-gården. Kommunen har just nu en lista med 30 riskobjekt inom skolväsendet. Det innebär att skolornas ålder, läge eller byggnadsteknik gör det sannolikt att de behöver rustas inom de närmaste åren. Vi har bara den sista tiden haft en rad akuta fall av skolor och förskolor som behövt evakueras och renoveras: Stockfallet, Skåre, Tuggelite. Akutpotten för skolrenoveringar hade mått bra av 25-30 miljoner till. Många barn och ungdomar har heller inte möjlighet att komma i kontakt med djur och natur och därför stöttade vi den efterlängtade ombyggnationen av 4H-gården som beräknas kosta ca 10 miljoner.

I fallet cykelbron finns dessutom en god förbindelse vid Borgmästarbron bara en knapp kilometer ifrån den nya bron och där har vi dessutom precis rustat en trafiksäker cykelramp för omkring 10 miljoner kronor med viss medfinansiering av Trafikverket. Långsiktigt ser vi socialdemokrater hellre en cykelbana på östra sidan av älven och en säker cykelpassage över Skårebron. För folkhälsans skull är cykling suveränt och vi blir bara lite friskare av att cykla den extra kilometer som vägen över Borgmästarbron innebär. Nu är gruset dessutom på väg bort från våra cykelbanor så på med hjälmen och möt våren från cykelsadeln!

Glad Påsk!

Tack Peter Kullgren

Idag har det varit en intensiv styrelsedag. Först friidrottsförbundets styrelse och sedan kommunstyrelsen. Många ärenden och mycket material att hantera. Det stora arbetet sker innan sådana möten. Utredningar, underlag, inläsning och diskussioner om detaljer i välgrundade förslag från tjänstemän som jobbar med frågorna till vardags.

På friidrottsförbundets styrelsemöte handlade det bland annat om Friskis & Svettis önskan att bli ett eget förbund i samband med Riksidrottsmötet i Karlstad i maj. Det är faktiskt så att Friskis & Svettis ingår i Svenska friidrottsförbundet medan gångsporten tillhör ett annat förbund, Svenska Gång- och vandrarförbundet. Vid Riksidrottsmötet blir det också debatt om antidopingorganisationen i Sverige. Idag är den organiserad inom Riksidrottsförbundet men kutym i världen är organisationer fristående från idrotten. Detta för att tex kunna verka kraftfullare inom gymkulturen som står utanför svensk idrott. Riksidrottsmötet är svensk idrotts högsta beslutande organ och genomförs alltså i år på Karlstad CCC. Ett annat beslut idag var att utse friidrottsförbundets delegation och jag fick äran att bli ett av fem ombud. I maj får jag vara med och besluta i demokratisk ordning om huruvida Friskis & Svettis ska få bli ett eget förbund, hur vi ska organisera antidopingverksamheten i Sverige och vilka som ska sitta i riksidrottsstyrelsen.

På kommunstyrelsen fattade vi bland annat beslut om sträckningen för Karlstadsstråket. Det är vårt nya snabbusstråk som kommer att förändra vår stadsbusstrafik. Hög turtäthet med signalprioritering i korsningar och på många håll egen bussfil. På sikt vill vi ha den här typen av busstrafik i hela linjenätet för att på allvar kunna ta marknadsandelar från bilen. Mätningar visar att det är turtäthet och restid som verkligen avgör om man är beredd att ta bussen istället för bilen, inte biljettpriset. Vi tackade också av Kristdemokraternas kommunalråd Peter Kullgren som efter 12 år i kommunstyrelsen går vidare till nya uppdrag på riksnivå. Vi tycker inte alltid lika i sakfrågorna men vi uppskattar båda en god debatt och ett gott skratt. Tack för dina insatser för Karlstads kommun och Karlstadsborna.

Peter Kullgren avtackas efter 12 år i kommunstyrelsen.

Peter Kullgren avtackas efter 12 år i kommunstyrelsen.

Trygghet i en ny tid

Trygghet i en ny tid är parollen för Socialdemokraternas partikongress som pågår just nu i Göteborg. Ett tema som efter fredagens fruktansvärda terrordåd inte kunde vara mer aktuellt.

Då fick vi uppleva ytterligare en attack på vårt öppna demokratiska samhälle. Mina varmaste tankar går till alla drabbade och jag vill samtidigt hylla polis, vårdpersonal och allmänhet för stora hjälteinsatser. Vi viker oss aldrig!

image

Trygghet ska finnas i hela samhället och i alla skeenden av livet. Därför måste vi satsa på polis och försvar såväl som skola och äldreomsorg. Starkt rustade solidariska människor i en starkt rustad välfärdsstat skapar bästa möjliga förutsättningar för trygghet i en ny tid!

Välkommen!

Välkommen till min blogg där det blir inlägg om idrott och samhällsfrågor med särskilt fokus på lokalpolitiken i Karlstad och friidrotten i Sverige och internationellt. Jag är socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i tillväxtutskottet och teknik- och fastighetsnämnden. Vidare är jag ledamot i Svenska friidrottsförbundets styrelse och ordförande i dess tävlingskommitté.

Jag är 37 år och uppväxt på Kronoparken i Karlstad och bor numera i Skåre med sambo, bonusbarn och hund. Under åren 2008-2014 bodde jag i Stockholm och arbetade med stora friidrottsevenemang såsom Stockholm Marathon, Tjejmilen och Diamond League-galan på Stadion.

I september 2018 är det dags för val och då vill vi socialdemokrater komma tillbaka till styret i Karlstad och behålla regeringsmakten i riket. Häng gärna med mig på resan dit via bloggen och Facebook. Du når mig också på anders.tallgren@karlstad.se

Trevlig helg!

Anders

 

PS. Ni har väl inte missat att Socialdemokraterna håller partikongress i Göteborg med start imorgon!

Hej världen!

Välkommen till en ny blogg på nwt.se. Presentationen lyder så här:

”Anders Tallgren (S) sitter i kommunstyrelsen i Karlstad och är vice ordförande i Tillväxtutskottet. Han är också ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse och ordförande i dess Tävlingskommitté. I bloggen behandlas samhälls- och idrottsfrågor med fokus på lokalpolitik och friidrott.”

Senaste inläggen.
Välkommen! 07 Apr
Hej världen! 06 Apr
Desktop