Kategori: Region Värmland

Flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm kvar!

Flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm kommer att leva vidare. Det meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag i samband med riksdagsdebatten av Trafikutskottets budgetbetänkande. Läs gärna det pressmeddelande nedan som jag skickade ut tidigare idag.

 

Pressmeddelande
2013-12-17
Jan-Evert Rådhström
Riksdagsledamot (M), vice ordförande i Riksdagens trafikutskott

Rådhström: Viktigt för Värmland att flygplatserna blir kvar

Idag, tisdag 17 december, debatterades utgiftsområde 22 Kommunikationer i riksdagen. I debatten lämnade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besked att flygförbindelsen mellan Hagfors-Torsby och Stockholm blir kvar.

– Att de samlade krafterna i form av Region Värmland, Torsby och Hagfors kommuner, styrelsen för Handelskammaren och näringslivet har jobbat mot ett gemensamt mål har varit viktigt för att behålla flygtrafiken till Hagfors-Torsby. Dagens besked är mycket glädjande för Värmland i allmänhet och för det värmländska näringslivet i synnerhet, säger Jan-Evert Rådhström.

– Jag har vid många tillfällen tagit upp betydelsen av att vi i Värmland orkar driva frågor tillsammans. Det här är ett bra exempel på ytterligare en framgång i våra diskussioner med alliansregeringen.

– Jag noterar också att Vänsterpartiets riksdagsledamot Bengt Berg från Värmland och Torsby, i debatten framförde att han inte delar min glädje över att flyglinjen blir kvar.

Det är Trafikverket som i sitt regleringsbrev får i uppdrag att upphandla flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm.

Vargar, andra rovdjur och politik

Idag debatteras regeringens rovdjursproposition i riksdagen. Som vanligt är det starka känslor i omlopp när rovdjurspolitiken diskuteras. Personligen tycker jag att det hade varit bra med en så bred överenskommelse som möjligt kring propositionen.

Regeringen bjöd också in Socialdemokraterna till en förhandling men de krav som de hade med sig in i förhandlingen gick helt enkelt inte att möta. Socialdemokraternas krav innebar fler vargar och mindre hänsyn till de människor som har vargar och andra rovdjur inpå husknuten.

Det ska bli intressant att se vad som händer bland oppositionspartierna framöver. Miljöpartiet vill riva upp den lagstiftning som kommer att träda i kraft. Det har Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson meddelat i Värmlandsnytt. I samma inslag ville Lars Mejern Larsson inte uttala sig om hur Socialdemokraterna skulle ställa sig till propositionen eller om Miljöpartiets krav om att riva upp lagstiftningen. Nu vet vi i alla fall att Mejern och hans partivänner inte står bakom propositionen. Men hur blir det om olyckan är framme och vi får en rödgrön regering? Kommer lagstiftningen då att rivas upp? Det kanske Mejern kan ge svar på nu.

Beslut om rovdjurspolitiken bör fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Det är en viktig pusselbit i Alliansens rovdjurspolitik, som vi kommit överens om tillsammans. Vad Lars Mejern Larsson och Stina Bergström (Mp) vill lämna för besked till de värmländska väljarna får ni fråga dem om. Ett tips på första fråga kan vara om lagstiftningen ska rivas upp eller inte.

Här är länken till inslaget i Värmlandsnytt.

Nu är Regionsfrågan begraven

Nu äntligen är regionsfrågorna avklarade. Tänk all den energi som politier lagt på detta som nu istället kan läggas på riktiga utvecklingsfrågor.

 

Regeringen avser inte i nuläget att gå vidare med Sjöstrands förslag om att ändra länsstyrelsernas geografiska organisation, mycket bra tycker jag

 

Länsstyrelserna har en viktig och central roll i länen. De är den enda regionala aktören som har helhetsperspektivet om statens arbete på regional nivå. Detta kräver god lokalkännedom om förhållanden i olika delar av landet. En minskning av antalet länsstyrelser skulle inverka negativt på denna lokalkännedom.

 

Regeringen kommer inte att gå vidare med förslaget att inlemma Skogsstyrelsens regionala verksamhet i länsstyrelseorganisationen. Skogsstyrelsen har för några år sedan genomgått en kraftig omorganisering, varför det i dagsläget inte finns anledning göra stora förändringar. Det är bra att det nu blir arbetsro istället för en massa diskussioner om placeringsorter

 

Igår besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Karlstad. Med sig hade hon ett regeringsbeslut om att Trafikverket kan sätta i gång bygget av E18-sträckan Skutberget-Björkås genom godkännande av förskottering av ekonomiska medel. Det innebär att projektet kan komma i gång tidigare än planerat.

Infrastrukturministern höll också ett anförande för Handelskammaren i Värmland och invigde ett konstverk i Orrholmsgaraget.

En reflektion från gårdagen är att när alla drar åt samma håll, går samman och samarbetar så ger det resultat. Det är E18-projektet ett bevis för. Det är härligt att se!

Jag kan minnas när Socialdemokraternas Ulrika Messing var infrastrukturminister, då frågade hon mig en gång varför ska Värmland vara så splittrade i infrastrukturfrågor. Tänkvärda ord! Idag kan jag äntligen se att Värmland på ett helt annat sätt visar styrka genom att  gemensamt agera och ha en gemensam uppfattning vad gäller infrastrukturprojekt. Heder till alla som bidragit på ett konstruktivt sätt, över partigränserna i dessa stora frågor.

Jag vill också passa på att tacka alla som gjorde infrastrukturministerns besök möjligt och lyckat. Stort tack till er alla!

Nedan några pressklipp från gårdagen.

Värmlands Folkblad

NWT (1)

NWT (2)

NWT (3)

SVT Värmlandsnytt

 

Kommunalt utjämningssystem

I fredags presenterade regeringen ett förslag till ny kommunalekonomisk utjämning. I Sverige har vi, som de flesta vet, ett kommunalt utjämningssystem som syftar till att säkerställa att välfärdstjänster kan erbjudas till alla i landet.

Liggande förslag innebär att alla kommuner i Värmland får mer pengar från systemet än man får idag. Största ökningen av de värmländska kommunerna får Hagfors med 1 889 kr mer per invånare än idag. Minsta ökningen får Karlstad med 71 kronor per invånare. Min egen hemkommun Sunne får 1 451 kronor mer per invånare.

Hur mycket mer varje kommun får i reda pengar räknas ut genom att ta antalet invånare multiplicerat med den summa pengar som ökningen består av. För Sunne med 13 100 invånare handlar det omkring 19 miljoner kronor.

Med hjälp av länkarna nedan kan du själv räkna ut hur mycket pengar det blir för din hemkommum.

På denna länk, till regeringens hemsida, hittar du hur mycket mer pengar som din hemkommun kommer att få per invånare när systemet träder i kraft. Använd siffran längst till höger, ”Differens jämfört med nuvarande system”.

På denna länk hos Statistiska Centralbyrån, SCB, hittar du aktuellt befolkningsstatisk för Sveriges alla kommuner.

Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet.

På promenad

Svenskt Näringsliv genomför nu en riksomfattande kampanj i form av möten mellan företagare och politiker. Syftet är att skapa samtal och dialog kring näringslivsklimatet under lite nya umgängesformer.

Igår var jag en av dem som deltog i en promenad i Sunne. För egen del tycker jag att det var ett bra sätt att träffas, lyssna och samtala och att inte bara sitta runt ett bord och prata.

Klicka gärna här så kan du se en kortare intervju med mig och några andra deltagare.

Biodrivmedel

De senaste dagarna har jag varit med i inslag i Värmlandsnytt och blivit intervjuad om biobränslen och beskattning av dessa. Bakgrunden till inslagen var en annons som Björn Gillberg och Värmlandsmetanol publicerade i Dagens Nyheter i söndags.

 

I tisdags sändes det första inslaget och i onsdags sändes det andra. I det andra inslaget anklagas jag av Björn Gillberg för att fara med osanning. Jag finner anledning att förtydliga och kommentera det som sagts.

 

Jag svarade kanske inte helt tydligt på en fråga från reportern häromdagen men det ändrar inte min uppfattning om att den förändrade lagstiftning som nu är på väg kommer att gynna alla producenter av biodrivmedel. Marknaden kommer att växa – i stort sett fördubblas – för både dem som producerar etanol och för dem som vill producera metanol för bränsleinblandning. Det borde glädja Björn Gillberg.

 

Vid årsskiftet togs den 100 procentiga skattereduktionen bort, idag är den till 89 procent, så långt har Gillberg rätt. Men jag förvånas över att han ser så negativt på framtiden för sin egen verksamhet när marknaden kommer att fördubblas inom bara något år.

 

Med risk för att bli teknisk så måste jag ändå försöka att förklara hur det ser ut. Varje liter bensin som säljs har en inblandning av biodrivmedel, nästan alltid etanol när det handlar om bensin. Bränsleinblandningen i bensinen har varit skattebefriad. Skattebefrielsen har gällt upp till 6,5 procent inblandning med biodrivmedel i bensinen. I praktiken har dock inget bränslebolag haft högre inblandning än fem procent. Riksdagen beslutade att vid årsskiftet sänka skattebefrielsen till fem procents inblandning, som är en anpassning till verkligheten.

 

Näringsdepartementet bereder nu en så kallad kvotpliktslag som innebär att bränslebolagen kommer att tvingas att höja inblandningen av biodrivmedel i bensinen till tio procent – en fördubbling jämfört med dagens inblandning av biodrivmedel. I grunden handlar detta om att minska beroendet av fossila bränslen. Förslaget kommer att presenteras under våren och den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft under 2014. Exakt hur utformningen för beskattning kommer att se ut är inte klart, det får vi avvakta tills propositionen läggs.   Sammantaget gör detta att marknaden för biodrivmedel i stort sett fördubblas. Det har också framförts kritik mot att inblandningen i bränslet bara skulle omfatta etanol. Det stämmer inte. Regeringen talar om ”biodrivmedel”, exempelvis i den här skriftliga frågan som energiminister Anna-Karin Hatt svarar på. Frågan finns länkad i anslutning till Hatts svar.

 

I budgetpropositionen för 2013 nämns i stort sett bara etanol och det kan tyckas olyckligt. Bakgrunden är att etanol i stort sett är det enda biodrivmedel som används idag. Den information som jag har vad gäller kvotpliktslagen så är det tydligt att det gäller biodrivmedel och det är ingen åtskillnad mellan etanol, metanol eller andra biodrivmedel.

 

Jag har min uppfattning klar: Jag är övertygad om att den kommande lagstiftningen kommer att vara till gagn för Björn Gillberg och hans projekt och jag hoppas att det går bra. Nu är det upp till bevis. Vi ger enorma möjligheter för ökad inblandning av biodrivmedel i bränsle med den nya kvotpliktslagen, och Gilberg kan lugnt fortsätta att förverkliga sitt metanolprojekt.

Värmland skulle drabbas hårt av Socialdemokraternas politik!

Socialdemokraterna lämnade nyligen in sin infrastrukturmotion till Riksdagen som svar på regeringens tidigare aviserade infrastrukturproposition. Denna S-motion är ett verkligt svek mot landsbygden. S lovar massor och deras satsningar ska finansieras genom lastbilsskatt. Tidigare har Socialdemokraterna gjort undantag för Skogsindustrin när de föreslagit kilometerskatt, men detta undantag är nu borttaget. S driver en politisk linje som slår hårt mot Värmland, landsbygden och svensk basindustri.

 

Vad som är anmärkningsvärt med motionen i sig är att den tar upp frågor som inte ens ligger i linje med regeringens infrastrukturproposition och till och med utanför trafikutskottets ansvarsområde. Det är viktigt att motionsverktyget används till konstruktiva förslag, inte till populistiska utspel.

 

Struntar sossar i Värmland för egen prestige skull?

 Jag tyckte det var väldigt allvarligt igår när jag läste NWT se (bif fil) om Håkan Holm utfall att Karlstad skulle ansöka om inträde i Västra Götaland. Inte nog med att det var korkat, läs vad han faktiskt säger, han urskiljer värmländska kommuner i bra och dåliga. Han tycker att de ”bra” skall gå till Västra Götaland och resten lämnar han åt sitt öde. Skamligt Holm.

 Idag kommenterade jag hans utspel i NWT se (bif fil)

Inte nog med att Håkan Holm agerar fientligt mot Värmland även deras distriktsordförande Ann-Kristine Johansson far med direkta osanningar, eller kan det vara okunskap, jag betvivlar det.

Hon skriver på sossarnas blogg se (bif fil) om att moderater och sossar minsann i Jönköping vill gå in i en storregion. Snälla det är precis tvärtom !! se (bif fil) de vill INTE in i någon storregion

 Är det en så allvarlig prestigeförlust för Ann-Kristine Johansson att hon måste försöka ingjuta sossar som läser hennes blogg att ”alla” vill in i storregioner även om man måste använda direkta felaktigheter när man argumenterar.

 Jag tar för givet att Ann-Kristine får del av detta blogginlägg och hoppas att hon återkommer och förklarar varför hon skriver som hon gör och hoppas att hon vill rätta till sina uttalanden

Att kalla mig för populist får stå för henne, men hon glömmer eller vill inte acceptera att den åsikten är också den som Värmland nu har tagit och det kan väl knappast kallas populism. Glöm heller inte att det är Västra Götalands uppfattning att Värmland inte skall ingå i denna region.

 Tänk om Ann-Kristine och Håkan Holm och några andra sossar, för det är långt ifrån alla, nu kunde lägga denna fråga bakom sig och vara med och bidra till att utveckla Värmland och lägga energin på positiva saker för länet och dess invånare.

 

Nu skall kraften läggas på att bygga Värmland

Dagens förhandlingar i Vänersborg mellan Västra Götalands och Värmlands region- landstings- och förbundspolitiker blev lyckat. Lyckat därför att man grävde ner frågan om en storregion mellan Värmland och Västra Götaland.

 

Det har varit en märklig tid när denna fråga har levat, många frågor ställdes varför man skulle ingå i en storregion men få svar kom. Nu behöver man inte fråga efter svaren längre för nu är detta en fråga som har förpassats till det runda arkivet, nämligen papperskorgen.

 

Jag har haft många debattartiklar i frågan och haft upp frågan många gånger på bloggen och i andra sammanhang och som ni alla förstår så känner jag mig nöjd med dagens beslut.

 

Det vilar däremot ett tungt ansvar på mig, alla andra politiker, näringslivsföreträdare och organisationsföreträdare att nu kavla upp ärmarna och visa att Värmland har förutsättningar att bli en egen framgångsregion.

 

Bland det första vi alla borde göra är att rannsaka oss själva och fundera över om man vill och tror på att vi kan lyckas med Värmland. Tror man inte det, bör man nog noggrant fundera över om man inte borde lämna över taktpinnen till andra som är bättre skickade att driva frågor för Värmlands bästa.  

 

Tyvärr såg jag ett sådant exempel idag i kommunalrådet i Säffle Daniel Bäckströms uttalande om att han tyckte att Säffle borde överväga att söka hos Regeringen om att överge Värmland och istället bli Dalslänningar. Jag vill tro bättre om Bäckström än vad han visade idag och vill tro att det var ett uttryck i snabb frustration av dagens beslut och inte något som han övervägt eller lagt ner någon stor tanke bakom för att säga.

 

Det finns några fler västvärmländska kommunpolitiker som vid olika tillfällen sagt något liknande men jag hoppas att det också handlar om politiska funderingar och som man inte vill älta mer nu när beslutet är fattat.

 

Som tröst till dessa politiker så kan jag säga att jag har många gånger genom åren fått fatta ”tjuren vid hornen” och jobba med frågor som blivit beslutade men som jag före beslut egentligen inte gillade. Det får man inse i demokratisk anda.

 

Nu får vi på olika plan visa att vi tror på samarbete åt väster, öster, söder och norr. Vi i Värmland skall visa att vi geografiskt ligger rätt, vi skall visa den kompetens som finns i vår industri och företagande i Värmland sist men inte minst måste vi politiker visa att vi strävar mot samma mål, nämligen vill att Värmland skall växa och vill Värmlands bästa.