Etikett: Skatter

Bakvänd miljöpolitik

Igår lovade jag att återkomma om hur debatten på Elmia var.

Som alla debatter så höll vi alla på vårt, och tyckte att de andra inte vill förstå hur det hänger ihop. Visst, man måste ha respekt för andra uppfattning men ibland är det faktiskt helt omöjligt att förstå hur en del tänker.

Miljöpartiet vill EU-harmonisera de svenska lastbilarna till EU standard. Det innebär att de vill minska längden på de svenska lastbilarna från 25,25 meter till 18,75 meter och minska totalvikten från 60 ton ner till 40 ton.

De använder argument som att det tvingar upp mer gods på järnväg. Det är ju totalt orimligt att tro att man får över allt god på järnväg. Och jag kan säga en sak till miljöpartister om de nu inte vet det, det finns inte järnväg över allt. Dessutom körs 90% av alla lastbilstransporter kortare sträcka än 30 mil. Det gör att övervägande delen av godset inte passar för att överflyttas till järnväg.

Resultatet blir att vi får cirka 30% fler lastbilar på våra vägar med Miljöpartiets politik. Läs gärna Svenskt Näringslivs rapport i frågan.

Nu var det här med respekt för andras uppfattningar.
Förlåt jag kan inte ha respekt för Miljöpartiets transportpolitik. Inte nog med att man vill försöka ta kol på landsbygden genom höjda kilometerskatter man förstår inte heller att man har förslag som gör att vi måste ha fler lastbilar, men en sak vet de, det skall vara satans så dyrt att köra mjölken till affären.

Jag blir så trött, deras politik gör mig åtminstone trött så jag känner för att gå och sova. Godnatt

Skattefridagen idag

Idag de 20 juli infaller skattefridagen. Det var Skattebetalarnas förening som instiftade skattefridagen 1971. Läs här

De räknar ut de skatter vi betalar på våra löner. Räkna med att vi betalar hela vår lön i skatt och ser vilken dag det sedan blir som vi får behålla hela lönen.
Den första gången inföll skattefridagen också just den 20 juli. Åren därefter har skatterna bara stigit och skattefridagen har infallit långt in i augusti.

År 2005 inföll dagen den 10 augusti. Alliansregeringen har sedan dess konsekvent arbetat med att sänka skattetrycket i vårt land. Det skall helt enkelt löna sig bättre att arbeta.
Lek med tanken att bara på dessa få år sedan 2005 så skiljer det 22 dagar.
Allt du arbetar in idag före skatt dessa 22 dagar har din inkomst ökat med Alliansregeringen.

Det gör helt enkelt skillnad vilken regering som vi har i landet. Det är förhoppningsvis inte tillräckligt många som tycker att skatterna måste höjas så att politiken skall vara med och styra mer i vardagsfrågor vid köksbordet, istället för att besluten kan tas själva av familjen. Har jag fel så kommer det tyvärr att märkas den 19 september.

Det är lite ledighet nu men jag står i startblocken och längtar efter att vara ute i valrörelsen

Mardröm eller verklighet

Att vakna till nyheterna som säger att oppositionen vill höja en massa skatter gör mig så trött. Jag vill helst somna om och hoppas att det bara än en mardröm som går över.

Nu kan det ju lyckligtvis också bara bli en mardröm om väljarna den 19 september inte ger dem sin röst.

Skall bli intressant att följa argumentationen från sossar, vänster- och miljöpartister när de skall försöka förklara vad som är bra med höjda skatter för alla som bor utanför tullarna i Stockholm. Att en och annan kollektivtrafikresenär som får sänkta biljettpriser i storstäderna kan kanske vara nöjda om glömmer att de får höjda skatter utan bara ser på ett biljettpris.

Är man på landsbygden nöjd med höjda bränsleskatter?
Är man nöjd med höjda kilometerskatter för lastbilar som kör varorna som produceras och skall exporteras till högre kostnader?

Kan höjda inkomstskatter utanpå alla andra höjda skatter göra människor lyckligare.

Kan man verkligen tycka att man blir mer lycklig om politiker bestämmer mer över vardagen, i så fall är väl det optimala att man betalar 100 % i skatt.

Jag kommer att fortsätta kampen mot att gänget Sahlin, Ohly, Wetterstrand och Eriksson åter igen skall styra allt mer av våra liv.

Kategori: Energi, Skatter

Vem är skuldfri, ingen om Kronofogden får härja fritt

Vi har lång väg kvar tills Sveriges myndighetsstruktur i första hand tar sin utgångspunkt från den enskildes perspektiv.
Jag beskyller inte landets myndigheter ensamma för detta synsätt. Jag tror problemet är att det allt för länge varit partier som vill styra och bestämma över alla i vårt land. Det har handlat om att politiken skall bestämma både stort och smått över människorna.
En gatuköksägare i Arvika har hamnat hos kronofogden sedan hans företag har blandats ihop med ett annat företag med samma namn i Fryksdalen. Hur kan ens Kronofogden komma på tanken att det nu är den enskilde företagaren som måste bevisa att han inte är han, utan det är någon annan som är han och är i skuld.
Nu riskerar han utmätning trots att han är skuldfri och trots att misstaget upptäckts av kronofogden.
Det krävs skärpning. Myndigheter måste börja tänka utifrån den enskilde. Det finns också många saker inom politiken där man måste stärka perspektivet utifrån den enskilde.
Skattepolitiken är faktiskt ett bra exempel. Vänsterpartierna tycker gärna att man skall ta ut väldigt mycket i skatt för att sedan politiken skall fördela ut pengarna utifrån vad man politiskt anser.
Vi är tydliga med att vi gärna sänker skatter så att det blir mer kvar i plånboken och man själv kan bestämma över sin vardag.

Etiketter: ,

Tre frågor till Mona Sahlin, andra frågan

Jag redovisade i tisdags Fredrik Reinfeldts första fråga till Mona Sahlin.
Nu kommer nästa fråga som är viktig att den blir besvarad av Sahlin. Väljarna har rätt att få veta.
 
2. Vänsterexperimentets skattepolitik riskerar att allvarligt skada Sveriges ekonomi. Vad händer med arbetslösheten, tillväxten och räntorna om skattechocken blir verklighet?

Ansvar för Sveriges ekonomi är central för att inte hota återhämtningen. Urholkas drivkrafterna för arbete, anställningar och konsumtion riskerar det allvarligt skada svensk ekonomis funktionssätt. Det riskerar i sin tur driva upp jämviktsarbetslösheten, räntorna och sänka tillväxten. Mona Sahlins regeringsalternativ måste ge besked om skattechocken.

FAKTA: För att finansiera sina utgifter föreslår Vänsterpartiet bl a höjda inkomstskatter med cirka 30 miljarder kronor och höjd bolagsskatt med 6,8 miljarder kronor. Miljöpartiet föreslår å sin sida bl a höjd CO2-skatt, höjd bensinskatt med 2 kronor, höjd effektskatt på kärnkraft, höjd fastighetsskatt på vattenkraft, kilometerskatt, skatt på flygresor mm om cirka 32 miljarder kronor. Socialdemokraternas bärande finansiering är bl a höjd inkomstskatt med cirka 10 miljarder kronor och höjda socialavgifter för unga anställda med cirka 10 miljarder kronor. Totalt summerar partiernas olika förslag till en skattechock om över 100 miljarder kronor över tre år.

Den tredje frågan till Sahlin kommer snart.

Vi hörs

Tre frågor till Mona Sahlin

Idag tisdagen 23 mars presenterade partiordförande Fredrik Reinfeldt och partisekreterare Per Schlingmann dokumentet ”Tre frågor till Mona Sahlin”.
Jag tänkte mig att jag skulle delge er dessa tre frågor och ikväll börjar med den första som lyder som så:

1. Vänsterexperimentet vill göra det mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och svårare att vara företagare. Hur ger en urholkad arbetslinje fler jobb?

Världen och Sverige är på väg upp ur den djupaste krisen sedan 1930-talet. Återhämtningen är bräcklig och måste understödjas av en aktiv politik för arbete. I det skedet föreslår Mona Sahlins regeringsalternativ kraftigt höjda skatter på arbete, anställningar och företagande.

FAKTA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår höjda inkomstskatter med minst 400-1 000 kronor varje månad för vårdbiträden, metallarbetare och förskollärare. Tillsammans eller var för sig vill de höja socialavgifterna för anställning av bl a unga och äldre. De vill avskaffa ROT- och RUT-avdragen, liksom nystarts- och nyfriskjobben. I deras olika förslag finns också höjd bolagsskatt och återinförd förmögenhetsskatt. I arbetslinjens ställe föreslås höjd a-kassa samt upprivna reformer inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringssystemen.

Jag kommer att redovisa de kommande två frågorna de närmaste dagarna. Vi går en spännande tid till mötes och nu måste vänsterröran börja redovisa sina ställningstaganden så att väljarna vet vad de egentligen säger

Håll till godo

Pensionärer och skatter

I fredags var jag på en debatt hos PRO och det ger mig anledning att skriva ner några enkla reflektioner.
Så fort Socialdemokraterna talar om skattesänkningar är det dags att dra öronen åt sig, så även den här gången.
Man har från socialdemokratiskt håll pratat om en pensionärsskatt som de nu skulle vilja ta bort, eller närmare bestämt så vill man utjämna den skatteskillnad som finns mellan pensionärer och de som arbetar.
Spontant tänker man ju då att S vill sänka skatten för pensionärer. Men ICKE, i stället så vill man då slopa de incitament som Alliansen skapat och helt sonika höja skatten för alla som arbetar och därmed utjämna den skillnad som faktiskt finns. Om färre arbetar urholkas på sikt den ekonomiska grunden för pensionssystemet, äldreomsorgen och vården. Dessutom vill de införa en skattereduktion för medlemskap i a-kassa med 7 miljarder kronor, som Kjell-Olof Feldt kallar en ny ”pensionärsskatt” och vilket per pensionär kostar närmare 4 000 kronor per år.
Ordningen är återställd Socialdemokrater vill fortsatt höja skatter för alla och fortsätta bort från en skattesänkande och jobbskapande politik.

Sen funderar jag starkt på vad sossarna tror sig åstadkomma med den fördubbling av arbetsgivaravgiften som man föreslår för de unga arbetslösa?

Kan passa på att ytterliga förtydliga syftet med jobbskatteavdraget och att de faktiskt har en positiv inverkan på pensionssystemet.
Syftet med jobbskatteavdraget är att fler ska jobba Det är viktigt även för att trygga den ekonomiska grunden för pensionerna. Skatten är inte högre på grund av ålder. Tvärtom är skatteavdraget vid arbetsinkomster extra förmånligt för dem över 65 års ålder.

Etiketter:

Tänk vad mycket energi det finns i Värmland

Idag har jag haft besök här i Stockholm av värmländska Bolagsbolaget. Anledningen till deras besök var att vi hade ett möte med Arbetsmarknadsminster Sven-Otto Littorin. Bolagsbolaget VD Anne Hellerstedt Petersson och grundaren Bengt Gustavsson gjorde fängslande presentationer.

De framförde goda tankar på hur man i än högre grad skulle kunna få till att flera blev entreprenörer i vårt land. Att ministern tyckte att mötet var intressant rådde ingen tvekan om. Jag är övertygad om att dagens möte kommer att resultera i bra saker för vårt land.

Visst skall vi alla känna stolthet att vi i Värmland har personer som exempelvis Bolagsbolagets ledningspersoner. Vi borde nog alla lite oftare ta tillfällena i akt och göra reklam för alla goda krafter som verkar i vårt län.

Dagen i järnvägens tecken

idag har det handlat mycket om järnväg och snöoväder. På dagens trafikutskott hade vi Åsa Torstensson på plats som redogjorde för regeringens handlande i samband med snöovädret, bra redovisning.

Det var väl inte att tänka att oppositionen skulle vara nöjda med vad ministern sa. Trots att vi höjt anslagen med över 30% på drift och underhåll och höjt investeringsvolymen med 50% från den tidigare regeringen så har de mage att tycka att vi gör för lite.

Visst är det så att resultat inte syns direkt men hur illa skulle det sett ut om våra kraftigt ökade anslag inte funnits utan vi skulle fortsatt i samma gamla trall som sossarna höll på med under sin regeringsperiod.

Under kvällen har jag deltagit i en interpellationsdebatt som sossar hade med infrastrukturministern. Ja ni föstår vad jag tycker om sossarnas argumentationen även i den debatten som handlade om snöovädret den också.

I morgon bitti blir det intressant att vara på ett möte med skogsindustrierna och deras syn på framtidens infrastruktur. Det finns säker anledning att återkomma om deras synpunkter.

Ikväll var det intressant att följa Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i deras debatt i Aktuellet. Det är bara att konstatera att det är omöjligt att hinna med i svängarna när sossar byter åsikter. I kväll gäller att Mona Sahlin vill stoppa möjligheten till RUT-jobben och därmed skall tusentals människor ut i arbetslöshet för hushållsnära tjänster skall inte finnas.  Sossarna föll tillföga för vänsterpartiets tydliga krav på att att det inte skall finnas. Nu börjar vi se hur vänsterrörans politik formas. Vad blir nästa krav som vänsterpartiet ställer och som sossarna måste följa.

Jag tar gärna debatten

S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul har i ett debattinlägg i SvD verkligen försökt att dunka in S-propaganda i läsarna. Att det inte överensstämmer med faktiska förhållanden verkar inte beröra Pekgul.

Vi har gjort historiens största satsning på järnvägsunderhåll ändå så kan hon påstå att vi gör för lite. Att Alliansregeringen dessutom har amorterat bort lån som Vägverket och Banverket haft på i storleksordningen 35 miljarder kronor nämner hon heller inte.

Hon försöker istället trumma på i vanlig ordning med att vi sänker skatter istället för att satsa. Problemet för Pekgul är att den förra regeringen inte satsade nog på järnväg och väg. Dessutom så lånade de pengar till de små satsningar som gjordes. När nu Alliansregeringen amorterade bort dessa skulder så kan vi i stället få flera miljarder mer per år till grus och räls än att behöva betala räntor på lånen som socialdemokraterna tog upp.

Jag har ett debattsvar på Svd debattsida till Pekgul. Jag ser fram emot fler inlägg från socialdemokraterna om landets infrastruktur men hoppas att det även då kunde finnas ett uns av självrannsakan. Sanningen är ju faktisk den att det har under decennier varit för lite till underhåll av vår infrastruktur. Där har vi alla partier syndat och det får vi idag betala för.

Det känns bra att Alliansregeringen nu äntligen börjar återta det eftersatta underhållet.