Etikett: Biogas

Ännu ett viktigt beslut för att hela Sverige skall leva

Idag har Alliansen tagit initiativ till att förhindra att de minsta bensinstationerna på glesbygden tvingas stänga på grund av pumplagen.

Pumplagen infördes 2005 för att tvinga fram alternativa bränslen på alla stationer. Tyvärr så innebar lagen att man politiskt styrde mot ett visst bränsle. När pumplagen nu är i stort genomförd så handlar det om hur vi hanterar de allra minsta bensinstationerna som ansökt om dispens. De har helt enkelt inte resurser att installera dessa nya pumpar.

Vi uppdrar nu till regeringen att komma med förslag på hur vi skall säkerställa att vi dels får rättvisa konkurrensvillkor mellan de företag som säljer bränsle och samtidigt ser till att viktiga servicecentra i glesbygden inte blir utan sin bensinstation för att det inte finns utrymme för dispenser utan alternativet för macken blir att de lägger ner sin verksamhet.

Värmland kan

Idag hade jag förmånen att få vara med på en informationsdag med Värmekollektor AB i Sunne.

Värmekollektor är ett miljö- och energiföretag som projekterar och bygger nyckelfärdiga biogasanläggningar för värme och elproduktion.

De satsar på att vara ett företag som gör helhetslösningar för att utvinna gas ur sopanläggningar. När jag fick höra hur de arbetar så var det inte så förvånande när de presenterade att de ökat omsättningen med över 60 % det senaste året.

Vi fick också möjlighet att se den anläggning som i nästa vecka skall transporteras till Marocko för att börja producera biogas. Anläggningen var byggd i en container och därmed var hela anläggningen verkligen kompakt och också relativt lätt att flytta.

Jag skall inte försöka mig på att förklara hur hela deras process fungerar.
Det är lättare att ni klickar här så kommer ni direkt till deras hemsida och kan studera företaget lite närmare.

Det är fantastiskt att få se de positiva företagare som brinner för sina företag och verkligen lägger ner sin själ på att utveckla och stärka dem.

Det finns många företag i Värmland och som alla borde få uppmärksamhet. De är ambassadörer för vårt län, skapar nya jobb och ger länet en god uppmärksamhet.

Trots ekonomiskt svåra tider i världen finns det många företag som går för högtryck och har en framtidstro. Det är nog just dessa optimister som borde få större utrymme i våra media för att människor också skall få se att det finns en ljus framtid.

Jag bugar mig och tackar för en bra dag hos Värmekollektor. Önskar dem och alla andra företag lycka till.

Biogas och naturgas känns båda bra, men…………

Jag har just inlett ett biogasseminarium i Karlstad. Jag ser fram emot en lärorik och spännande förmiddag med intressanta anföranden och diskussioner.

Sveriges energiförbrukning är ungefär 400 Twh och biogasen står för 1,8 Twh timmar. För framtiden finns en potential på 74 Twh om man räknar in all förgasning av avfall, rötning och restprodukter från skogen.

Det är viktigt att politiken inte styr mot ett visst bränsle i framtiden. Vi kan se exempel på att politiken är ansvarig för att metanol så här långt inte slagit igenom. Om någon skall bryta sig igenom den tidigare avoga politiska inställningen till metanol så är det Björn Gillberg som jobbar med att förverkliga en anläggning i Hagfors.

När det gäller gas så är det nog inget vilt påstående att säga att Volvo gjorde en total fel satsning. Felet var inte att de började producera biogas bilar. Felet var att de tog ett beslut om att sluta produktionen, men förhoppningen är att de kommer tillbaka

Det klart att det är svårt med att få ett riktigt genomslag för gasbilar eftersom det finns bara cirka 130 tankställen i Sverige. I Värmland finns det bara en tankstation och det är i Karlstad.
Det är naturligtvis för lite för att få ett bredare genomslag som bränsle i Värmland men säkerligen kommer fler tankställen framöver att installera pumpar.

Visst är det förunderligt hur man kan uppfatta olika ord. Säger vi biogas så räder det ingen tvekan om at vi ser det som förnyelsebart och ett bra bränsle.

Hur smakar ordet naturgas?
Många förknippar nog även det ordet som positivt. Men skulle man säga fossilgas eller jordgas så smakar inte ordet lika bra på läppen.

Jag tror det är dags för lite självkritik från dem som förespråkar gas.

Driv det positiva med biogas men var tydligt och tala om att naturgas inte är något annat än fossilgas, förvisso bättre än bensin ur utsläppssynpunkt men marginellt bättre när det gäller koldioxid.

Visst, biogasen räcker inte till idag utan fossilgasen är ett måste som komplement. Det får ändå inte vara en ursäkt för att vara tydlig

Etiketter: ,