Alliansen investerar i framtiden

Regeringens ansvarsfulla finanspolitik har gjort att svensk ekonomi står sig stark i omvärlden. Medan andra länder tvingas till nedskärningar i välfärden och höjda skatter kan vi i Sverige investera i framtiden och samtidigt sänka skattetrycket.

Att rusta Sverige för framtiden genom att satsa på investeringar som ökar konkurrenskraften är nödvändigt i en tid där den internationella konkurrensen blir allt tuffare. Tack vare regeringens ansvarsfulla politik och sunda offentliga finanser kan regeringen i budgeten 2013 föreslå ett reformutrymme som uppgår till 23 miljarder kronor!

 

Föreslagna satsningar för att stärka tillväxtmöjligheterna och motverka att arbetslösheten biter sig fast är bland annat:

 

Infrastruktursatsningar

 

Forsknings- och innovationssatsning för framtiden

 

Bättre förutsättningar för investeringar och företagande

 

Fler vägar till jobb för unga

 

Välfärd åt alla och jämnare fördelning

 

Sänkt skatt för pensionärer

 

En effektiv energi-, klimat- och miljöpolitik

 

Dessa satsningar bidrar till att stärka svensk ekonomi på lång sikt och stöder återhämtningen i ekonomin. Vill du läsa mer om varje satsning hänvisar jag till regeringes budgetproposition som du kan läsa här

 

Senaste inläggen på bloggar.nwt.se
23 Jul 2014
23 Jul 2014
23 Jul 2014
23 Jul 2014
22 Jul 2014