Alliansen investerar i framtiden

Regeringens ansvarsfulla finanspolitik har gjort att svensk ekonomi står sig stark i omvärlden. Medan andra länder tvingas till nedskärningar i välfärden och höjda skatter kan vi i Sverige investera i framtiden och samtidigt sänka skattetrycket.

Att rusta Sverige för framtiden genom att satsa på investeringar som ökar konkurrenskraften är nödvändigt i en tid där den internationella konkurrensen blir allt tuffare. Tack vare regeringens ansvarsfulla politik och sunda offentliga finanser kan regeringen i budgeten 2013 föreslå ett reformutrymme som uppgår till 23 miljarder kronor!

 

Föreslagna satsningar för att stärka tillväxtmöjligheterna och motverka att arbetslösheten biter sig fast är bland annat:

 

Infrastruktursatsningar

 

Forsknings- och innovationssatsning för framtiden

 

Bättre förutsättningar för investeringar och företagande

 

Fler vägar till jobb för unga

 

Välfärd åt alla och jämnare fördelning

 

Sänkt skatt för pensionärer

 

En effektiv energi-, klimat- och miljöpolitik

 

Dessa satsningar bidrar till att stärka svensk ekonomi på lång sikt och stöder återhämtningen i ekonomin. Vill du läsa mer om varje satsning hänvisar jag till regeringes budgetproposition som du kan läsa här