Internationella kvinnodagen!

Idag lägger världen extra stort fokus på att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i samhället. I Sverige har regeringen genomfört en stor satsning för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som tyvärr sker allt för ofta i vardagen. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man ska kunna leva i frihet och utan rädsla för att utsättas för våld och anda övergrepp oavsett kön eller sexuelläggning.

 

För perioden 2011-2014 har arbetet intensifierat för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. Regeringen har beslutat om 120 miljoner kronor för satsningen, vill du läsa mer om arbetet klicka här

 

Att många kvinnors och flickors vardag präglas av våld och sexuella övergrepp är ett stort samhällsproblem som vi inte kan blunda för. Det är oerhört viktigt att vi alla tar detta på största allvar och konfronterar de personer med värderingar och attityder som kan bidrar till våldshandlingar eller kränkande behandling. Vi måste visa att det inte är acceptabelt! För vem tycker vi annars ska stå upp för människors lika värde om vi inte gör det själva?