Nu är den moderniserade delen av inlandsbanan mellan Kristinehamn och Nykroppa officiellt invigd!

Tack vare regeringens närtidssatsning på vägar och järnvägar 2009-2010 kunde Åsa Torstensson (C), fd infrastrukturminister, påbörjade arbetet med att elektrifiera banan 2010.

Idag deltog jag tillsammans med Carl-Jan Granqvist, Kristinehamns kommunstyrelses ordförande Bjarne Olsson (S) och Trafikverkets ställföreträdande regionchef Bengt Rydhed vid den officiella invigningsceremonin. Efter ceremonin åkte vi invigningståget mellan Kristinehamn och Ställdalen via Storfors, Nykroppa, Grythyttan och Hällefors med ett elektriskt tåg.

Elektrifieringen är ett viktigt steg för att stärka den regionala tillväxten eftersom tillgängligheten för både persontåg och godståg ökar. Elektrifieringen kommer att få positiva effekter för människor och företag som är baserade i och omkring Vänerregionen och i Dalarna. Jag är övertygad om att denna satsning kommer att visa att det blir bättre förutsättningar för att få en fungerande tågtrafik igen.

Tre viktiga aspekter som jag tycker förtjänar att nämnas är följande:

För det första så får godstrafiken som skall genom detta område cirka 10 mil kortare resväg nu när man inte behöver köra runt Hallsberg för att komma fram med elektrifierat tåg

För det andra så får man nu ännu ett alternativ på färdväg för tågtrafiken. Det höjer säkerheten för tågdriften och om olyckan skulle vara framme så att en sträckning blockeras så har man nu ännu ett alternativ till färdväg. Det kommer också visa sig betydelsefullt att man kan avlasta vissa sträckor genom att omfördela trafik på spåren på ett bättre sätt

För det tredje så är detta en bra investering för framtiden när vi nu har elektrifierat järnvägen från Bergslagen till Kristinehamn. Mer gods kan komma till Kristinehamns hamn för vidare färd ut i världen med sjöfart.

När de gamla dieselloken ersätts med ellok skapar det inte bara effektivare transporten, det blir mer ekonomiskt lönsamt eftersom dieselloken är mer kostsamma och tågtransporterna blir mycket mer miljövänliga. Sedan 1990 har utsläppen av koldioxid från dieseldriven tågtrafik minskat med 60 %. Detta har mycket positiva effekter för miljön, elen på en elektrifierade bana består exempelvis helt och hållet av förnyelsebar energi, medan ett normalstort diesellok kan dra upp till 450 liter diesel per timma när det drar för fullt

Tack vare pengar från EU, Kristinehamns kommun, Storfors kommun, Filipstads kommun, Hällefors kommun, Vänerregionens näringslivsråd, Region Värmland, Wasabröd AB, Storfors Bruks samfällighetsförening, Ovako Hällefors AB, Vänerhamn AB Tågåkeriet i Bergslagen, ja jag har säkert glömt någon men det får ursäktas, så har denna modernisering blivit möjlig.

Numera är ca 90 % av Sveriges järnväg elektrifierad. I den svenska debatten om infrastruktur så är debatten ständigt fokuserad på stora nya projekt. Man har under många decennier glömt bort att underhålla den järnväg vi har och utveckla den. Det kostar cirka 1 miljard per mil att bygga ny järnväg. Att då få vara med och ta fram satsningar  som den som invigdes idag är roligt. Förvisso inte är de stora ceremoniernas bandklippning med blåsorkester och så vidare men satsningar som verkligen gör nytta och är kostnadseffektiva.