ITS världskongress idag

Idag bär det av till Stockholmsmässan i Älvsjö för den 16:e världskongressen om Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) som pågår hela veckan.

För första gången är samtliga fyra transportslag, flyg-, väg-, järnvägs- och sjötransporter integrerade i kongressen som alternerar mellan världsdelarna.
Temat för kongressen – ITS in Daily Life – visar att fokus ligger på nyttorna för samhället och användarna istället för tekniken bakom. Intressenter och aktörer från hela världen samlas här för att både utbyta kunskap om och stödja fortsatt utveckling inom ITS-området.

Det skall bli intressant att följa och få inblickar i vilka innovationer man gör för att använda IT teknik för att förbättra såväl säkerhet i transporter som miljö.

Jag är övertygad om att tekniska lösningar kommer att vara det som gör att vi även i framtiden kommer att kunna använda bilen som vi är vana. Det finns många som i princip vill få bort bilen som transportmedel och tycker att vi bara skall åka kollektivt.

Jag tycker de har fel och är säker på att vi får fram nya bränslen som inte påverkar miljön negativt.

Det motsätter inte att jag också tror på tåget. Det är praktiskt vid längre sträckor och kan transportera många människor på samma gång. Det behöver givetvis bli en uppryckning i Sverige på vilka tåg som används och då behöver tågflottan också moderniseras.

Jag är övertygad om att så också kommer att ske nu när vi beslutat att andra bolag kommer att få konkurrera med SJ.

Vad jag däremot är mycket tveksam till är om vi inom överskådlig tid får uppleva höghastighetståg i Sverige. Det är inget miljöargument att införa dem utan det är möjligen för att man skall kunna ta dessa tåg istället för flyg på längre sträckor.

Vi är nog för få människor i Sverige för att kunna investera hundratals miljarder i en tåglinje mellan Stockholm- Göteborg och Malmö.