EU viktigt för Sverige, Värmland och Sunne

Vi i Nya Moderaterna tror på att det i dagens globaliserade värld är viktigt att länder samarbeta över gränserna. Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen året 1995. Det svenska EU medlemskapet har sedan dess öppnat flera dörrar för Sverige och skapat flera möjligheter för vårt land.

Så vad är det exempelvis som EU gjort som gynnat Sverige, Värmland och Sunne? Exempelvis kan vi enklare ta en semester i sommar i exempelvis Alicante i Spanien tack vare den fria rörligheten. Samtidigt har det blivit billigare att flyga till exempelvis Berlin tack vare den ökade konkurrensen på flygmarknaden med lägre priser och större utbud som resultat. På denna semester skickar du säkerligen SMS och ringer hem till Sverige. Detta kan du idag göra till halva priset tack vare EU:s regler. Luften du andas är även renare idag. EU har gemensamt minskat sina utsläpp med ungefär 20 procent jämfört med 1990. Tack vare EU kan svenska studenter studera utomlands exempelvis i London, Bryssel, Paris, Berlin eller Warszawa på samma villkor som landets egna studenter. Samtidigt har vi gynnats av frihandeln som gynnat våra svenska företag och de jobb som säkras genom frihandeln är viktiga för våra skolor, vår sjukvård och vår äldrevård.

Vi i Nya Moderaterna vill att du ska fortsätta ha möjligheten att röra dig fritt i EU och vi vill verka för mera frihandel – både inom EU och med länder utanför. Vi tror på att vi når de bästa lösningarna genom att arbeta tillsammans. För Sverige, för Värmland och för Sunne. Jag önskar därför att du nu på söndag röstar i EU valet och att du röstar på Moderaterna.

Jan-Evert Rådhström (M)

 

Kategori: Moderaterna

Pressmeddelande angående tyngre fordon

Pressmeddelande

10 april 2014

Jan-Evert Rådhström
Riksdagsledamot (M), vice ordförande i Riksdagens trafikutskott

Regeringen har idag gett Transportstyrelsen och Trafikverket i uppdrag att förbereda för att lastbilar med en bruttovikt upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet.

– Detta är glädjande och en viktig bit på vägen för att stärka svensk konkurrenskraft. Tyngre fordon minskar både företagens transportkostnader och transporternas bränsleförbrukning. Det är viktigt att poängtera att fordonen blir tyngre, men inte får ökat axeltryck, eftersom axlarna är fler på dessa fordon, vilket innebär att slitaget inte ökar. Det innebär att jobben kan bli fler, samtidigt som klimatpåverkan minskar, säger Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

– I riksdagen driver miljöpartiet en linje för mindre och lättare lastbilar och hänvisar till miljön. Detta är en fullständigt felaktig bild av vägtransporterna. Vi kan jämföra med situationen på vägarna i Tyskland, där man har de längd- och viktbegränsningar på lastbilar som Miljöpartiet vill införa i Sverige. Detta gör att fler lastbilar trafikerar de tyska vägarna, vilket gör att köer ofta uppstår och att vägarna slits i större utsträckning. Kort sagt påverkas såväl miljö, jobb och priset på varor i butikerna negativt med Miljöpartiets politik, avslutar Jan-Evert Rådhström.

Kategori: Fordonsfrågor

Händelserik månad

Den senaste månaden har varit mycket händelserik. Jag tycker vi under den senaste månaden fått klart för oss att valet i september kommer att stå mellan en finansierad arbetslinje och en ofinansierad bidragslinje. Detta har framgått tydligt i de olika jobbfientliga förslag som socialdemokraterna kommit med under senaste tiden såsom kilometerskatten och höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Trots detta säger socialdemokraterna att de sätter jobben främst. Detta är en lustig ekvation. Exempelvis skulle kilometerskatten leda till ökade kostnader för åkerier och de företag som använder sig av deras tjänster. Detta kommer att leda till jobb försvinner och att landsbygden drabbas hårt då det finns många näringar på landsbygden som har stora transportbehov. Lägg därtill att Miljöpartiet vill höja bensinskatten och Vänsterpartiet i praktiken vill höja alla skatter.

Alliansens överordnade löfte är att vi ska fortsätta ta långsiktigt ansvar för Sveriges ekonomi och fortsätta ha ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi tror på att varje reform och varje utgift måste vara finansierad krona för krona. Socialdemokraterna däremot bedriver en oseriös och ofinansierad politik. I deras skuggbudget saknas det finansiering på 11 miljarder kronor. Resultatet med socialdemokraterna blir alltså inte endast en politik som leder till mindre jobb, utan även en politik som leder till att statsfinanserna urholkas. Lägg därtill att ingen vet vem (S) vill styra med.

Det är inte långt kvar till valdagen den 14 september, plötsligt är vi där. För min personliga del blir det förstås stora förändringar. Efter 16 år i Riksdagen kommer jag som bekant att söka nya vägar i livet. Jag tycker det skall bli spännande att pröva nya utmaningar. Vad det kommer att bli är förstås ännu helt öppet. Det som dock står klart är att arbetslinjen gäller för mig oavsett om jag är Riksdagsledamot eller inte. Huvudfokus är nu att vi skall få en Alliansregering även kommande 4 år, allt annat vore förödande för landet

Ha dé

Jan-Evert

Socialdemokraternas hyckleri om jobben

Det råder ingen tvekan om att jobb drivs bort från Värmland och Sverige om olyckan skulle vara framme och det skulle bli regeringsskifte till hösten. Socialdemokraterna försöker dölja km skatt genom att påstå att man vill stärka svenska åkerier mot utländska. Det är rena hyckleriet. Alla förstår att om man lägger nya skatter på svenska lastbilar men även utländska så blir konkurrensskillnaden lika stor, det är bara att alla betalar mer och det ger dyrare varor i affärerna och industrin tappar i konkurrens eftersom alla transporter blir dyrare.

Det får vara slut på hyckleriet !!

Räkneexempel: Åkeri med fem lastbilar. En av chaufförerna är 22 år och en är 24 år gammal.

Kombinationen av lastbilsskatt och höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle innebära att ett litet åkeri med exempelvis fem lastbilar där två av chaufförerna är under 26 år får en skattehöjning på nästan 800 000 kronor vilket motsvarar mer än kostnaden för de två unga heltidsanställda chaufförerna.

 

Total kostnadsökning för de fem   lastbilarna

 

700 000

kr
 

 
 

 
En anställd (22 år)
Månadslön

24 300

Lönekostnad per år (inkl   arbetsgivaragift på 10,21%)

321 372

kr
Totalt för alla anställda <23 år

321 372

kr
Kostnadsökning totalt om arb avg   höjdes (10,21% => 31,42%)

61 848

kr
Kostnadsökning per anställd

61 848

kr
En anställd (24 år)
Månadslön

24 300

Lönekostnad per år (inkl   arbetsgivaragift på 15,49%)

336 769

kr
Totalt för alla anställda 23-25 år

336 769

kr
Kostnadsökning totalt om arb avg   höjdes (15,49% => 31,42%)

46 452

kr
Kostnadsökning per anställd

46 452

kr
Total kostnadsökning för alla   anställda (<23) såväl som (23-25)

108 300

kr
 

 
Total kostnadsökning för ett åkeri   med fem lastbilar och två chaufförer 22 och 24 år gamla.

ca 808 000

Kr/år
Kostnadsökningarna motsvarar två   heltidsanställda ungdomar.

 
Kategori: Okategoriserade

Urspårat

”Kan du flytta rälsen med bara en hand är det inte otroligt att tänka sig att ett tåg på ett antal ton flyttar rälsen. Det här är den mest trafikerade sträckan i hela. Sverige och därmed borde det också vara den som är bäst underhållen. Men så är det uppenbarligen inte.”

Så sa Trafikutskottets ordförande, socialdemokraten Anders Ygeman, till TT (återgivet i bland annat BLT) i samband med att ett godståg spårade ur vid Stockholm Södra i november. Igår presenterade Green Cargo, ägaren till det urspårade tåget, sin egen utredning av urspårningen. Orsaken var inte alls, som Trafikutskottets ordförande hävdade, bristande underhåll av spåren utan det var en axel på tåget som gått sönder (pressmeddelande från Green Cargo).

Jag tycker att det är allvarligt och olyckligt att ordföranden i riksdagens Trafikutskott inte har det goda omdömet att avvakta en utredning innan han uttalar sig orsaken till att ett tåg spårar ur. Det kunde vara på sin plats att Trafikutskottets ordförande med lite ödmjukhet gick ut och tog tillbaka sina uttalanden om urspårningens orsak. Men det är lättare att föregripa en utredning av politiska skäl antar jag, än att ta tillbaka det man sagt.

Trafikverkets utredning pågår fortfarande. Här kommenterar företrädare för Trafikverket Green Cargos rapport.

Kategori: Alliansen, Järnväg

Flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm kvar!

Flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm kommer att leva vidare. Det meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag i samband med riksdagsdebatten av Trafikutskottets budgetbetänkande. Läs gärna det pressmeddelande nedan som jag skickade ut tidigare idag.

 

Pressmeddelande
2013-12-17
Jan-Evert Rådhström
Riksdagsledamot (M), vice ordförande i Riksdagens trafikutskott

Rådhström: Viktigt för Värmland att flygplatserna blir kvar

Idag, tisdag 17 december, debatterades utgiftsområde 22 Kommunikationer i riksdagen. I debatten lämnade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besked att flygförbindelsen mellan Hagfors-Torsby och Stockholm blir kvar.

– Att de samlade krafterna i form av Region Värmland, Torsby och Hagfors kommuner, styrelsen för Handelskammaren och näringslivet har jobbat mot ett gemensamt mål har varit viktigt för att behålla flygtrafiken till Hagfors-Torsby. Dagens besked är mycket glädjande för Värmland i allmänhet och för det värmländska näringslivet i synnerhet, säger Jan-Evert Rådhström.

– Jag har vid många tillfällen tagit upp betydelsen av att vi i Värmland orkar driva frågor tillsammans. Det här är ett bra exempel på ytterligare en framgång i våra diskussioner med alliansregeringen.

– Jag noterar också att Vänsterpartiets riksdagsledamot Bengt Berg från Värmland och Torsby, i debatten framförde att han inte delar min glädje över att flyglinjen blir kvar.

Det är Trafikverket som i sitt regleringsbrev får i uppdrag att upphandla flyglinjen Hagfors-Torsby-Stockholm.

Vargar, andra rovdjur och politik

Idag debatteras regeringens rovdjursproposition i riksdagen. Som vanligt är det starka känslor i omlopp när rovdjurspolitiken diskuteras. Personligen tycker jag att det hade varit bra med en så bred överenskommelse som möjligt kring propositionen.

Regeringen bjöd också in Socialdemokraterna till en förhandling men de krav som de hade med sig in i förhandlingen gick helt enkelt inte att möta. Socialdemokraternas krav innebar fler vargar och mindre hänsyn till de människor som har vargar och andra rovdjur inpå husknuten.

Det ska bli intressant att se vad som händer bland oppositionspartierna framöver. Miljöpartiet vill riva upp den lagstiftning som kommer att träda i kraft. Det har Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson meddelat i Värmlandsnytt. I samma inslag ville Lars Mejern Larsson inte uttala sig om hur Socialdemokraterna skulle ställa sig till propositionen eller om Miljöpartiets krav om att riva upp lagstiftningen. Nu vet vi i alla fall att Mejern och hans partivänner inte står bakom propositionen. Men hur blir det om olyckan är framme och vi får en rödgrön regering? Kommer lagstiftningen då att rivas upp? Det kanske Mejern kan ge svar på nu.

Beslut om rovdjurspolitiken bör fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Det är en viktig pusselbit i Alliansens rovdjurspolitik, som vi kommit överens om tillsammans. Vad Lars Mejern Larsson och Stina Bergström (Mp) vill lämna för besked till de värmländska väljarna får ni fråga dem om. Ett tips på första fråga kan vara om lagstiftningen ska rivas upp eller inte.

Här är länken till inslaget i Värmlandsnytt.

Nu: partiledardebatt

Nu ska jag följa partiledardebatten på plats i kammaren. Jag är övertygad om att Fredrik Reinfeldt kommer att göra en lika bra insats som vid partiledardebatten i Agenda för någon vecka sedan.

Du kan följa debatten via riksdagen.se, SVT 2 eller Svtplay.se. För egen del ska jag försöka att twittra lite, på https://twitter.com/JERadhstrom.

Kategori: Alliansen

Sista motionerna

IMG_0322

Idag har jag lämnat in mina sista motioner i Riksdagen. Det blev två stycken i år. Främsta skälet till att jag inte lägger fler är att vi har en bra politik och att jag har goda möjligheter att prata med regeringsmedlemmar och politiska tjänstemän och på så sätt framföra mina synpunkter.

Jag har lämnat in två hjärtemotioner, en om adoptionsfrågor och en om metaller i kroppen vid kremation. Från vaggan till graven kan man säga.

Lite nostalgiskt kändes det faktiskt när jag kom på att det är sista gången jag kan göra detta eftersom jag inte är i Riksdagen nästa höst.

Motionerna hittar du här och här.

Kategori: Personligt

Nu är Regionsfrågan begraven

Nu äntligen är regionsfrågorna avklarade. Tänk all den energi som politier lagt på detta som nu istället kan läggas på riktiga utvecklingsfrågor.

 

Regeringen avser inte i nuläget att gå vidare med Sjöstrands förslag om att ändra länsstyrelsernas geografiska organisation, mycket bra tycker jag

 

Länsstyrelserna har en viktig och central roll i länen. De är den enda regionala aktören som har helhetsperspektivet om statens arbete på regional nivå. Detta kräver god lokalkännedom om förhållanden i olika delar av landet. En minskning av antalet länsstyrelser skulle inverka negativt på denna lokalkännedom.

 

Regeringen kommer inte att gå vidare med förslaget att inlemma Skogsstyrelsens regionala verksamhet i länsstyrelseorganisationen. Skogsstyrelsen har för några år sedan genomgått en kraftig omorganisering, varför det i dagsläget inte finns anledning göra stora förändringar. Det är bra att det nu blir arbetsro istället för en massa diskussioner om placeringsorter