Marléne L Kopparklint
Etikett. Våldsbejakande extremism

Vi hade möte med islamiska kulturföreningen

Vi bokade in ett möte med Islamiska kulturföreningen förrförra veckan för att både klargöra moderaternas ställningstagande men också för att föra en dialog kring den kritik och oro som uppkommit kring deras förening senaste tiden. Nu i fredags ägde mötet rum där  jag, vår föreningsordförande tillika riksdagsledamot Christian Holm Barenfeldt och Alexander Torin, politisk sekreterare/kommunfullmäktigeledamot, träffade ordförande Rauf Ahmadi uppe i deras moské på Kronoparken.

 

Det var ett bra möte där vi redde ut oklarheter från båda håll. Vi förklarade att vårt ställningstagande handlar om att vi anser att all kommunal mark ska användas till bostäder, förskolor, skolor etc. i första hand. Och i synnerhet med tanke på det läge vi haft på bostadsmarknaden det senaste året. Att det inte funnits intressenter till marken när den varit ute för tre år och att den därför ”bara står” är lite missvisande. När marken var ute var en annan tid där vi inte hade den bostadsbristen vi nu har och reglerna för bullernivåer var mycket striktare, vilket gjorde att det var svårt att bygga bostäder. Det är ett helt annat läge idag eftersom bullerreglerna underlättats och efterfrågan på bostäder är oerhört hög. Hade man gått ut med en intresseförfrågan om marken på Rud idag, skulle det förmodligen vara ett annat läge.

 

Rauf Ahmadi berättade att Islamiska kulturföreningen, som har varit aktiv i 20 år, inte alls har bett Karlstads kommun om någon mark för att bygga en stor moské på. Att detta är initiativ från kommunen sida, där de erbjöds platsen av kommunen för 1 1/2 år sedan och att det därefter bara rullat på. De skulle vara helt nöjda om de bara fick hyra en lokal på ca 700 kvm som de faktisk fick vara i och inte behövde flytta runt som de fått göra de senaste åren. Om någon kom och sa att här finns en lokal att hyra skulle de hellre föredra det, istället för den debatt och oro som har skapats bland karlstadborna.

 

Vi stannade upp vid frågan om hur oron växt i samband med planerna på moskébyggandet. I synnerhet efter den programserie som P4 Värmland hade för ett par veckor sedan där de framkom att man haft kända fundamentalistiska salafistiska imamer som föreläst (bl.a. Abdul Wadud ).

 

Att bjuda in fundamentalistiska salafister skickar inte bra signaler med tanke på de radikala värderingar som dessa personer faktiskt står bakom. Självklart upprör det många, inklusive mig själv.

 

Våra frågor utifrån detta handlade om varför man har bjudit in just dessa predikare och om man tänker fortsätta med denna inriktning. Rauf menade att han inte visste vad de dessa personer hade för värderingar innan de bjöds in. De hade bjudits in för att prata om hur man motverkar resande till IS och terrorism. De hade inte pratat om ”den exemplariska kvinnan” vid dessa tillfällen och att han själv absolut inte står bakom dessa värderingar och inte kommer att bjuda in dessa personer igen.

 

Vi talade om hur viktig trossamfundens roll är i arbetet mot våldsbejakande extremism och att vi ser att deras roll i detta arbete framåt är viktigt. Vi tog också upp frågan om hur föreningen arbetar med jämställdhets- och HBTQ-frågor. Vi tryckte på att det kanske är ännu viktigare nu framåt om de vill visa att de inte har samma fruktansvärda värderingar som de imamer som de har bjudit in har.

 

Det var ett gott samtal och en viktig dialog för oss att ta så att vi inte för dialogen genom olika mediakanaler utan att faktiskt ha samtalat med varandra. Vi sa att vi gärna har en fortsatt dialog i dessa frågor även framåt. Vårt ställningstagande är oförändrat, Moderaterna håller fast i beslutet om att säga ja till fler bostäder på Rud!

I detta nu måste vi stå enade

”Ni kan inte kuva oss. Ni kan inte styra våra liv. Ni kommer aldrig att vinna.”

-Stefan Löfven

IMG_1529Vi har drabbats av en fruktansvärd terrorattack i Stockholm. Flera människor är döda och flera skadade, än så länge. Det här är en mycket svår situation där vi måste trösta och stärka varandra. Vi är nu ett land i sorg och chock. Mina tankar går till de som drabbats med dess anhöriga.

 

Idag, en varm solig vårdag den 7 april, förändrades Sveriges historia. Det blev en mörk och olycklig dag. Flera människor har mördats och skadats genom vad man tror är en terrorattack. Oskyldiga människor har berövats sina liv. Att drabbas av terrorattentat är något som vi aldrig kan garantera inte ska hända. Vi vet att det händer, något som vi tyvärr fått erfara från andra platser i Europa sista tiden. Något som man vet har hänt men som man aldrig velat tro skulle hända. Benen sopas undan, man blir chockad, arg och ledsen. Det här kommer att ta tid att smälta. Det kommer att finnas kvar hos oss länge som ett ömmande öppet sår. Detta är en tid då vi ska vara rädda om varandra.

 

Visa att vi står enade mot det onda genom att visa kärlek, omtanke och ta hand varandra. 

 

Vi vet att det är flera Karlstadsbor som befinner sig i Stockholm och har svårt att ta sig hem. Vi förstår att det har varit en traumatisk upplevelse för de som varit i närheten och att det finns både rädsla och oro bland dem som befunnit sig i anslutning till händelsen. Därför har Karlstads kommun tillsammans med Svenska kyrkan ordnat öppet hus i Domkyrkan i Karlstad imorgon, lördag den 8 april mellan kl.10-18. Man kan gå dit, samlas tillsammans med andra, för att prata om om det hemska som har hänt eller visa sitt stöd och medkänsla för de som har drabbats.

 

Domkyrkan kommer att hålla en andakt klockan 18.00 med anledning av det som hänt.

 

Kommunens kris-grupp POSOM kommer att finnas på plats om man behöver prata med någon.

 

IMG_1530

Tydlighet för framtiden

Terrorismen som IS/Desh/ISIS ägnar sig åt handlar i mångt och mycket om kommunikation. Man statuerar exempel som sedan sprids via olika kanaler som når människor. I syfte att skapa rädsla hos människor. Rädsla hos människor skapar olika effekter. Det kan skapa osäkerhet, passivitet, vissa människor kanske drar sig för att göra saker. Andra kanske jagar upp sig ännu mer när man pratar med andra människor som också kanske bär på rädsla, det blir en negativ spiral. Man kanske till och med börjar tänka och agera irrationellt. Precis dessa beteenden vill terrorister skapa genom sina dåd. Att människor pratar med varandra om det som har hänt, det visas om och om igen genom mediekanaler, så att rädslan och oron frodas hos allmänheten.

 

Nu i helgen hade moderaternas fullmäktigegrupp utvecklingsdagar där vi bl.a. hade förmånen att få lyssna på terrorexperten Peder Hyllengren, försvarshögskolan. De senaste åren då vi tvingats se på utvecklingen med terrororganisationen IS/Daesh/ISIS, har jag haft kontinuerliga möten med Peder och andra experter på området. Peder är inte bara extremt duktig inom sitt område utan gör också kloka analyser och är alltid uppdaterad på det senaste.

 

Resorna till Syrien har minskat kraftigt men det har inte terrorhotet gjort.

 

Anledningarna till att resandet för att kriga för IS/Daesh/ISIS minskat är att det helt enkelt blivit svårare genom kontroller och lagändringar och att denna terrororganisation också uppmanar sina anhängare att de ska agera på hemmaplan istället. Som Hyllengren sa, är deras nya förhållningssätt samma som den gamla miljödevisen: ”Tänk globalt, agera lokalt”. Detta innebär att vi förmodligen inte riktigt vet hur många terrorister vi egentligen har i Sverige. Det är en fortsatt hotbild mot Europa och i takt med att kalifatet i Syrien, faller kommer fler att återvända till sina egentliga hemländer. Enligt Hyllengren, så räknar med att det finns mellan 4-5000 jihadister från Europa kvar i Syrien och Irak. Enligt Nederländernas anti-terrorkoordinator (nov-2016) har IS redan att 60-80 terrorister utplacerade i Europa, som är redo att utföra attentat.

 

Från Säpos sida vidhåller man siffran 300+ som rest för att kriga för IS och där man vet att 150 personer har återvänt och 50 dött. Med hänvisning till att SÄPO haft samma siffror på de som rest under relativt lång tid (när det fortfarande var enkelt att resa till Syrien för att kriga), kan man misstänka att mörkertalet på de som rest och återvänt är stort. Inte minst av den anledningen att när Storbritannien hade samma antal döda terrorister (50 stycken) som Sverige, då hade de 700 stycken som de visste hade rest för att kriga för IS. Så om inte de som rest från Sverige har större benägenhet att dö eller har extrem otur, ja, då borde rimligtvis våra siffror vara betydligt högre än 300. De flesta som rest kommer från Göteborg men också från Örebro där man räknar med ett 20-tal och 1 person från Värmland som man på sistone fått konstaterad.

M

För att motverka denna våldsbejakande extremistiska terrororganisation på bästa sätt, måste man försöka sätta sig in i de radikala grenarna av världsreligionen Islam. Dessa utgör en liten del av med 1,6 miljarder muslimer (23 % av världsbefolkningen) som finns i världen. Vad är då islamism, jihadism och salafism? Allt härstammar från islam men det som gör religionen radikal och fanatisk beror på hur man tolkar islam och om det finns gamla kulturer som man anammar.

Islamism:
-Politisering av religionen. I Islamism är politik och religion intimt inflätade i varandra, vilket gör det svårt för muslimer som försöker liberalisera religionen samtidigt som det gör det lättare för islamister att argumentera utifrån ett religiöst perspektiv. Vilket i sig gör det blir mycket svårt att argumentera när vi i vårt svenska samhälle tydligt skiljer på politik och religion.

Salafism:
-En annan gren av sunniislamsk fundamentalism som vuxit i Mellanöstern och Europa, har många likheter med den doktrin som är förhärskande i Saudiarabien, wahhabism.
-Alla salafister förespråkar inte våld, de flesta är inte salafist-jihadister.
-De är motståndare till ett demokratiskt samhälle där målet är en global islamisk stat-ett nytt kalifat.

Jihadism:
-Jihadism, att man med våld förespråkar islamism.

 

Islamismen och salafismen har stort inflytande (och utbrett stöd) i många länder i mellanöstern, framförallt gulfstaterna samt vissa länder i nordafrika. Muslimska brödraskapet är islamister och har också stort inflytande i många länder, de sitter bl.a. eller har suttit vid regeringsmakten i flera länder.

 

Dessa ovanstående beskrivningar av islamism, salafism och jihadism, är att förenkla det lite och för en mer grundlig beskrivning av begreppen rekommenderar jag följande källa.

 

I förhållande till det stora antalet muslimer är det en liten del som är islamister-troende som tolkar islam radikalt och som vill att islam med sharia-lagar ska vara övergripande allt. Och ur denna ”förgrening” av islam finner man de som vill ta ytterligare ett steg. De som inte bara vill bilda ett kalifat utan även kriga och dö för att få det, dessa kallas för jihadister. Så när börjar då varningsklockorna ringa? Det vi vet är att det sker en islamistisk spridning i Europa och Sverige, som till stor del kan härledas till Muslimska brödraskapets som nätverk, samt gulf-finansierad salafism. Muslimska brödraskapet är islamister och har väldigt stort inflytande i många länder, de sitter eller har suttit vid regeringsmakten i flera länder.

 

Jag tycker att varningsklockorna ska börja ringa när man ser tecken på islamism, salafistisk predikan, när man vill att sharia-lagar ska vara övergripande våra svenska lagar och regler, mänskliga rättigheter och den jämställdhet som vi har byggt upp. När ”Sharia-poliser” dyker upp i bostadsområden, för att kontrollera att lagen följs.

 

Det är ur det radikala islamistiska synsättet som man som vill bilda ett kalifat. Det är utifrån islamism man kan se salafist-jihadism, som innebär att man är beredd att starta krig och dö för sin religion. Där de mest konservativa islamska föreningarna finns, därifrån reser man mest. Den slutsatsen har flera terrorexperter dragit och man har dessutom erfarenheter av detta från både Göteborg och Örebro som är tydligt överrepresenterade med anhängare till IS/Daesh/ISIS.

 

För att förebygga radikalisering och rekrytering till religiös våldsbejakande extremism, menar jag att det är viktigt att inte vara rädd för att diskutera. Det är en känslig fråga att gå in i diskussioner eller kritisera religion då vi har religionsfrihet i vårt land. Man kan därmed inte göra en slags politisk teologisk överprövning av religionsutövandet. Jag menar ändå att man politiskt kan och ska diskutera och kritisera när predikan går ut på att religionsutövandet ska ställas över svenska lagar och regler, på bekostnad av vårt demokratiska system och de mänskliga fri- och rättigheterna. Religionsfrihet innebär inte att till exempel Islamister/Salafister får bryta mot lagar och rättigheter, detta behöver både politiken och samhället i övrigt vara tydliga med.

Samhället har misslyckats när skolelever uttrycker att de älskar och sympatiserar med IS!

Var tionde tillfrågad elev i Göteborgs förorter (nordöstra förorter) tycker att Daesh gör rätt och sympatiserar med denna extremt våldsbejakande terrororganisation, jihadister eller andra religiösa extremister.
&
Det är chockerande resultat efter att föreningen Varken hora eller Kuvad genomfört en
enkätundersökning bland elever i ålder 12-18 år. Undersökningen genomförs
i de områden som myndigheter och organisationer utpekar som särskilt
utsatta stadsdelar i Göteborg och där man menar att hedersproblematik och
extremism förekommer i större utsträckning.
&
– Vissa ungdomar vi mött använder ord som ”kafir” för
icke-troende människor, och de säger att sådana kan ”dra åt helvete”
och att ”IS gör egentligen rätt” och så vidare.
I en tidigare undersökning från Stockholm kunde vi även se att unga
angav att de var mer religiösa än sina föräldrar, säger Guluzar Tarhan Selvi.
&
I en tid då politiken behövs som mest får den inte vara svagast. Prioriteringarna måste nå en högre nivå. Med tanke på detta resultat i början blir min reflektion snarare att detta är ett större problem än vad vi tror. Visst har denna undersökning genomförts i områden där vi vet att sympatier med olika våldsbejakande extremism är som störst i landet men det får inte göra att vi andra lutar oss tillbaks och tänker att det inte förekommer här i vårt län eller kommun.

”Älska islamiska staten!” skriver en elev.

”De är schysta. Jag vet inte, man ska inte tro på allt man läser” skriver en annan.

 

Detta synsätt som ungdomar visat i denna enkätundersökning ger mig rysningar samtidigt som jag tycker att det är bra att man lyfter på stenarna och synliggör hur illa det faktiskt är. Ser man inte problemen är det också svårt att angripa dem. Det är här är riktigt allvarligt och i synnerhet när Sverige i relation till befolkningsmängd, har haft Europas näst högsta antal resande till Daesh under en längre period. Även Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg uttalar sig i GP om att stöd för extremism förekommer i stor utsträckning och man också kan se det i internationella studier när det gäller stödet för sharialagar och våld i religionens namn.

 

Extremism är ett pågående och växande hot som finns mitt ibland oss och det får inte förminskas.

 

Hårdare lagar och regler tillsammans med ökad kunskap och strukturerat förebyggande arbete på kommunal nivå är ett måste och om man möter ungdomar som har sådana här åsikter är det ytterst viktigt att man som skolpersonal vet hur man ska agera och bemöta det. Att man vet hur man, genom främst anhöriga och imamer, övertygar en person som är på väg att bli radikaliserad, att se vad man riskerar. Men att man också genom utbildning och information i skolan försöker förebygga en utveckling av radikalisering.

 

 


Senaste inläggen.
Ayam cemani 15 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop