Marléne L Kopparklint
Etikett. Polisen

Spela musik i syte att jävlas är inte ok!

VISSA SAKER ÄR OFÖRSTÅELIGA!? NWT skriver idag för att jag tillsammans med hotellen fortfarande ser ett stort problem…

Posted by Marléne Althea Lund Kopparklint on Saturday, September 8, 2018

 

VISSA SAKER ÄR OFÖRSTÅELIGA!

? NWT skriver idag för att jag tillsammans med hotellen fortfarande ser ett stort problem som måste åtgärdas. Att göra det till en sak att åka runt och spela hög musik i syfte att störa andra människor nattetid och tidig morgon, är helt ofattbart och rent ut sagt för jäkligt. Att 5-6 bilar ska förstöra vår centrumkärna på detta sätt är oacceptabelt. Det är ett ofredande mot de boende. Under gårdagen kontaktade jag också två motorklubbar som är aktiva i Karlstad och bad om hjälp för att se om vi kan slå våra kloka huvuden ihop. En av dem ska nu inom kort ha möte med kommunen för att se hur vi kan samarbeta.

❗️ Ett fåtal bilar som tydligen ser det som en uppgift att trakassera på detta sätt ska inte få svärta ned vår fina värmländska motorkultur!

✅ Infartsförbud för de som inte bor eller besöker någon som bor i området bör förlängas från kl. 00-04 till kl. 23-06.

✅ Kontakt med polisen kommer än en gång göras från min sida för att diksutera hur man mer frekvent kan göra insatser. Inte bara när hotell och boenden ringer.

? Tryggheten måste prioriteras!

? om du håller med
✏️ om du har synpunkter

Väldtäktsmän och misshandlare ska sitta inne så att kvinnor vågar vara ute

Ett av de största hoten mot samhället är våldsbrott (sexbrott inkluderat) mot kvinnor. 13 kvinnor om året dödas av sina män. Och detta våld sker främst i hemmet. I det dolda. Vi måste vara självkritiska. ALLA politiker talar för lite om det.

 

Under 2017 sökte 210 kvinnor, med totalt 252 barn, hjälp hos Alla kvinnors hus i Karlstad för att de blivit utsatta för våld. Smaka på den siffran. För att få en bild av hur många det faktiskt är som berörs kan man jämföra det med exempelvis 17 normalstora mellanstadieklasser.

 

Detta är brott som måste bekämpas med full kraft.

 

Det här är en fråga som borde vara högt upp på den politiska dagordningen i varje kommun och på riksnivå. Tillsammans måste vi göra mer för att stoppa detta förödande våld som drabbar kvinnor, barn och alla andra närstående och anhöriga.

(S) tar inte folkets trygghet på allvar – poliser flyr sitt yrke.

En fungerande polis är en av grundbultarna i samhället. Polisen ska leverera garanterad trygghet. Om man blir utsatt för brott så ska du få ett snabbt och bra bemötande där du känner dig trygg. Ditt ärende ska drivas så långt som det överhuvudtaget är möjligt. Vi behöver mer brottsofferfokus.

 

Brottsoffer ska få upprättelse.

 

Idag flyr tyvärr poliser från sitt yrke och det enda man pratar om hur många nya som ska utbildas. Jag tycker att fokus ska ligga på att behålla de poliser som finns och återrekrytera de som flytt. Det tar många år att få erfarenhet och ingenting slår en erfaren polis när det gäller brottsutredning och ingripanden. Låt oss därför ta tag i saker och höja lönen, skapa bra status för polisyrket. Med det kommer god arbetsmiljö och ökade resultat när det gäller brottsbekämpning.

 

S säger i sitt valmanifest: Nej till en riktad lönesatsning på polisers löner och nej till betald polisutbildning. Med andra ord, Socialdemokraterna tar inte folkets trygghet eller brottsbekämpningen på allvar utan hoppas på gudskelov. Det är skamligt!

 

Poliser är den yttersta garantin för trygghet. För dig. För mig och hela vårt samhälle.

 

Marléne Lund Kopparklint, din riksdagskandidat för Värmland

AKUT DROGPROBLEM BLAND UNGDOMAR I KARLSTAD

Karlstad är en fantastisk stad att leva och bo i på de flesta sätt MEN det har under en längre tid växt fram ett problem som polisen slagit larm om i media. De centrala delar av staden där många ungdomar brukar vara, har även blivit en samlingsplats för droghandel och ungdomar på glid. Så vad ska vi göra åt detta?

 

Jag anser att vi måste agera nu, och kanske måste se nya alternativ:
?Kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Det förhindrar kanske inte brott men det hjälper till att lösa dem och sätter dit de kriminella. En sådan bevakning kräver dock ett klanderfritt användningssätt.

 

? Kriminaliten tar inte ledigt kl.18.00-08.00, tvärtom! Fler ordningsvakter på kvällar och nätter. Enligt polisen är det då som samhällets insatser inte räcker till.

 

Kriminaliteten har inga kommungränser:
? Det behövs fler fältassistenter på både ungdoms- och vuxensidan.
? Vi MÅSTE nu samarbeta mer mellan kommunerna t.ex. Fältarna i Kristinehamn får komma hit och fånga upp sina ungdomar och vice versa.

 

OCH vi föräldrar behöver följa de gamla bekanta tipsen:
? Var närvarande, ställ frågor och var nyfiken!

 

Knutpunkten med Mc Donalds, Filmstaden, närheten till busstationer, avskilda ställen som Åhléns parkering med hiss upp till taket, bakre delarna av Almenparken och Älvgatan måste göras tryggare.

Det här är ett problem som genererar mer problem i förlängningen. Alla dessa ungdomar syns just nu för att de är på ett och samma ställe. Problemet behöver alltså inte ha ökat. Det är nu man med enkla medel kan identifiera dem och tillsätta olika insatser. Motivationssamtal, behandling och/eller straff.

 

Handling och konsekvens måste vara nära varandra för att det ska vara meningsfullt. För att straffet ska upplevas som ”verkligt” så måste det komma i direkt anslutning till brottet. Många av dessa ungdomar lever i nuet och tönker inte på morgondagen. Det ger ett ”skrytutrymmet” mellan brottet och straffet, där man kan tala om hur frän man var hos polisen, man köper ”coolhetspoäng” och ger en bild av att man är oberörd. Man får helt enkelt statuspoäng i den kriminella världen och det gör att man växer.

 

Hade man haft ngn form av domare (ungdomsdomstol) som kunde döma i direkt anslutning till polisarresten då brotten är av någorlunda lägre dignitet som stöld, ofredande, ringa misshandel samt olika ordningsbrott, hade mkt varit vunnet.

Det är inte protest, det är sabotage.

På måndagskvällen startades bilbränder i Frölunda, Hjällbo, Gårdsten, Tynnered och Eriksbo, samt i Trollhättan. I samtliga fall har vittnen sett ungdomar som tänt eld på bilarna, och polisen misstänker att de kan vara koordinerade.

 

Det gör mig extra irriterad när brott slår mot oskyldiga personer. Samhällskontraktet är ömtåligare än en del tror. Jag tror att det är hårdhandskar som gäller för dessa kriminella som håller på med sådant här. Sedan måste man se till att det finns förebyggande åtgärder redan från förskolan så att barnen/ungdomarna inte hamnar i utanförskap. De måste stärkas upp i att stå emot när de lockas in av äldre unga som är kriminella. Det är självklart lockande att tjäna 10.000-tals kronor i veckan, på att vara kriminell som ung. Tjäna ofantligt mycket mer pengar, få status, makt, snygg och dyr bil etc. mot att vara arbetslös och leva på minimalt med pengar.

 

Vilket väljer man som ung? Det måste svida rejält att vara kriminell, så att det inte är värt det.

 

Föräldrarna måste också på allvar ta tag i sina barn. Det är ett föräldraansvar att se till vart ens barn och unga håller till på kvällar/nätter och klarar de inte av det måste de också få stöttning. Jag brukar säga att en god och trygg uppväxt börjar redan när man är i mammas mage. Då ska samhällets funktioner reagera, agera på om ngt inte stämmer i omgivningen. Sedan ska barnet genom skola, barnomsorg, fritidssysselsättningar etc stärka upp barnet/familjen så att det inte hamnar i utanförskap. Och kriminella ska sitta bakom lås och bom så att de inte kan fånga upp och rekrytera barn och unga.

 

Dags att ta tag i Sverige!

#kryssakopparklint

För din trygghet!

Få saker gör mig så upprörd

Karlstad är en relativt trygg kommun men vi har, via våra medborgarundersökningar sett att det finns områden där vi kan göra mer – inte minst för våra äldre.

 

Det finns inget som gör mig så upprörd som kriminella som särskilt riktar in sig på äldre personer. Att öka kunskapen om hur man kan värja sig mot dessa bedrägerier tror jag kan ge ökad trygghet men också ökad självkänsla och kontroll. Kändes riktigt bra att få till ytterligare två åtgärder som kommer att öka tryggheten för våra äldre men som också kommer att ge en positiv effekt för alla karlstadbor.

Det ena initiativet handlar om mer belysning i det offentliga rummet och tanken är att lysa upp utemiljön runt flera av kommunens vårdboenden redan under hösten 2018.  Det andra handlar om att förebygga bedrägerier mot äldre. Genom att öka kunskapen hos äldre och personalen som vårdar dem, om hur olika typer av bedrägeriförsök går till ska de bli bättre rustade och kunna värja sig. Utbildningsinsatserna ska ske i samråd med intresseorganisationer och polisen.

 

Ett steg till i tryggheten tecken✊

Försvara aldrig hedersrelaterat våld och förtryck med religionsfrihet, kultur eller traditioner!

?❗I Sverige idag finns barnäktenskap
?❗I Sverige idag finns könsstympning
?❗I Sverige idag finns hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är våra barn som blir utsatta och vårt ansvar att se till att det inte händer.

 

I Sverige idag finns möjlighet för föräldrar att uppfostra sina barn utifrån olika filosofier, kulturer, religioner, övertygelser etc…

 

…så länge det INTE bryter mot svensk lag och/eller strider mot alla barns lika värde och rättigheter. Vi ska alltid agera för barnens bästa.

 

I vårt demokratiska Sverige har vi en skyldighet att se de handlingarna som utgör brott mot lagen, barn/kvinnokonventionen och mänskliga rättigheter. Vi ska aldrig förvara dessa kriminella handlingar med religion, kultur eller tradition. Det är fel.

 

 

På frågan om jag själv blivit utsatt för sexuella trakasserier…

Varför ska jag anmäla det när det ändå inte leder till något. Ord står mot ord, inget kan bevisas. Och kvar sitter jag med skuldstämpeln. I värsta fall blir det omvända roller. Jag blir ”The bad guy” och han offret som blivit baktalat. 

Ett citat som många utsatta brottsoffer nog känner igen sig i.

 

Igår och idag har jag blivit intervjuad utifrån inlägget jag skrev om #metoo effekten. Hur jag ser på att både förtroendevalda och tjänstemän inom politiksfären vittnar om övergrepp, trakasserier och kränkningar som de har varit med om.

 

Svaret är enkelt: Det är fullständigt oacceptabelt men man måste också vara självkritisk, inom vårt område är det samtidigt komplext eftersom den politiska arenan inte är en ”traditionell” arbetsplats.

 

Politiken är inte uppbyggd som en ”normal” arbetsplats där man som förtroendevald kan gå till sin arbetsgivare eller facket och anmäla en händelse. Inom politiken ska man gå till sin gruppledare/tillika partikollega som också är förtroendevald. Alternativt den lokala partistyrelsen som också består av förtroendevalda. Alternativt partiombudsmannen som är det bästa alternativet.

 

”Man kanske är tyst för att skydda partiet”

”Man är rädd för att folk ska säga att ”det är partikulturen”. Och då kanske man hellre är tyst för att skydda partiet – man känner att man själv är den som smutsar ner det. Dessutom kan man så enkelt bli bortvald, inte få uppdrag för att partiet helt enkelt funnit någon bättre.”

 

Det som försvårar är att det är inte helt vattentäta skott vart man som offer ska vända sig inom organisationen och framför allt att man kanske inte känner sig helt trygg med att göra det. Här har vi en hemläxa att göra och direkt när detta briserade, tillsattes en arbetsgrupp inom vårt parti för hantera frågorna på rätt sätt och där målet är att dels bryta tystnadskulturen men också agera på rätt sätt när det dyker upp olika ärenden. Komplexiteten inom politiken gör att det är en ännu större utmaning för oss att tydliggöra och stärka upp vår organisation och handlingsplaner så att våra förtroendevalda känner en trygghet i att faktisk berätta. Men det är absolut ingen omöjlighet och det ska göras.

 

Har jag då själv blivit utsatt? Svaret är ja. Nu är det dock några år sedan och då kände jag mig faktiskt inte trygg i att vare sig berätta eller anmäla händelserna utifrån olika perspektiv.

-Att bli tvingad att direkt berätta vem det var, trots att jag bar på en rädsla och osäkerhet.

-Att jag då skulle bli anklagad för att möjliggöra eller skydda förövaren och att det då inte skulle vara trovärdigt. Det fanns helt enkelt en rädsla för att om jag skulle prata med någon om det utan att anmäla det, skulle jag inte bli betrodd.

-Jag var också rädd för att hans förtroendekapital i organisationen skulle vara större än mitt och att det därför skulle vändas mot mig.

 

Som offer ställs man inför många tankar och funderingar. Och det är inte konstigt. Det finns så mycket skuld och skam i detta och det är just därför som alla arbets-/uppdragsgivare måste bli bättre på att möta människor som blivit utsatta och agera på rätt sätt.

Karlstads stadsträdgård ska inte vara ett tillhåll för missbruk och kriminalitet

Det är inte ok att våra äldre och barn ska gå runt och vara rädda i våra offentliga rum.

 

I Karlstad har vi många fina platser att vara stolta över och som vi kan njuta av. Stadsträdgården är en sådan plats och enligt min mening en av de finaste platserna vi har att visa upp i Karlstad. Hit kan man gå och njuta av grönska, vackra och unika blommor och en fantastisk miljö med en anrik historia. Tyvärr har den bilden förändrats på sistone. Missbruk, kriminalitet, bråk, stök, skrik och nedskräpning tilllsammans med att vissa utför sina behov i trädgården gör att Stadsträdgården blivit något den inte ska vara. En otrygg plats och en riskmiljö.

 

De som vill ta en promenad genom stadsträdgården, äldre som besöker eller bor på vårdboendet som ligger i Stadsträdgården, förskolor/skolor som vill göra studiebesök eller karlstadbor som bara vill ta en promenad, ska kunna göra det utan att känna oro eller stöta på föremål som är högst olämpliga.

Det har blivit en ohållbar situation som vi politiker tillsammans med polisen måste agera kring. Situationen är fullständigt oacceptabelt. Tryggheten för våra kommuninvånare ska prioriteras och jag ser det som en självklarhet att insatser måste till. Denna destruktiva miljö som växt fram måste förändras.

Tiggeriförbud i Karlstad?

Tidigare i veckan blev jag uppringd av P4 Värmland som ville veta vad jag tyckte om Vellinge kommuns beslut om att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsstadgarna.

 

 

Eftersom jag varit mycket tydlig i min ståndpunkt att inte tillåta EU-migranter att sätta upp illegala bosättningar runtom i vår kommun, så ville de också se vart jag stod i denna fråga. Eftersom tiggeriet runtom i Sverige har mynnat ut i många problembilder, är det nog ett enkelt svar för många: Inför lokala tiggeriförbud så är problemet löst.

 

Fast jag måste faktiskt problematisera lite och det innebär inte att jag inte ser problemen som uppstår med tiggeriet och de kriminella elementen som kommer med det, för det är ett stort problem som måste lösas. Sedan kanske jag inte tycker det största problemet är att en tiggare sitter passivt utanför en affär med en mugg framför sig och säger hej. Jag tycker däremot att det är besvärligt om man är påträngande, särskilt för vissa äldre som känner att de inte kan säga nej.

 

Löser vi problemet med en tandlös lag?

 

Ett tiggeriförbud som regleras i de lokala ordningsstadgarna, skulle med stor sannolikhet innebära böter. Att ge de som tigger pengar för sin överlevnad, böter och förvänta sig att de ska betala, ja hur långt ska vi gå för att driva in skulden och vad ger det för effekt? Skjuter vi inte ”problemet” vidare? Tror inte vi löser det med en lag som riskerar bli tandlös. Man lägger in olika regler och lagar för att man vill uppnå ngt eller för att saker och ting inte fungerar. Om det ändå inte fungerar pga. vilka straffpåföljder man har, så uppnår man inte målet. Det blir då en tandlös lag och ”problemet” kvarstår.

 

”Tror inte att tanken med rörlig arbetskraft var att flytta länders problem till grannen”

 

Nej, tanken med rörlig arbetskraft inom EU var inte detta. Detta är i grund och botten ett problem som EU måste trycka på de ansvariga länder, att de måste lösa situationen för sina medborgare, så att de inte känner att de måste åka till andra EU-länder och tigga. Självklart ska inte Karlstadborna betala flera gånger om för de sociala problem och misslyckanden som exempelvis Rumänien och Bulgarien har, vi ger mycket bidrag till dessa länder för att dessa utsatta människor ska få ett värdigt liv. Sedan måste vi se över det på nationell nivå vad gäller de kriminella elementen när det kommer till människohandel/prostitution/organiserad brottslighet, här måste det däremot ske lagändringar.

 

Det vi kanske skulle kunna göra är att förbjuda tiggeri inom vissa områden, det man gör då är att flytta problemen till de områden där förbuden inte gäller. Lite som alkoholdrickande på offentlig plats idag. Nästa problem blir kostnad och personalresurs för att administrera något som skulle bli ett bötesbrott och skulle ngn form av fängelse bli aktuellt så tror jag att det blir ett ”efterlängtat” straff med god mat och dagersättning. Rätt väg att gå är att sätta större press på deras hemländer att ta ansvar för sina medborgare. Något vi redan idag betalar för.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop