Marléne L Kopparklint
Etikett. Kommunikation

Vart har den medmänskliga respekten tagit vägen?

Ibland måste jag stanna upp och fundera extra mycket på vissa saker som man stöter på i rollen som politiker.

 

För en tid sedan bjöds jag in till ett möte med några kommuninvånare. Man ville föra fram synpunkter kring en aktuell fråga. Det var ett givande och lärorikt möte, där jag fick med mig många bra synpunkter. Det dök dock upp en sak på detta möte, som gjorde att mitt fokus flyttades från den aktuella frågan. Det gynnade givetvis inte gruppens egentliga ambitioner men det tror jag inte att man tänkte på, tyvärr.

 

Eftersom frågan de ville lyfta med mig, väckt mycket känslor, kom vi in på att det förekommit hot och hat riktat mot förtroendevalda som fattat beslut i frågan.

 

Jag sa att jag inte tyckte att det var acceptabelt att vissa människor går så långt i sitt tyckande, att det hamnar i facket för hot och hat mot förtroendevalda. Jag får då till svar av en man som deltar på mötet:

 

”Det får ni väl ta, ni har ju tagit på politikerrollen!”

 

Jag kände redan då att jag blev både förbannad och besviken. Och tyvärr märker jag att denna attityd förekommer i andra sammanhang också.

 

Hur kan man tro att vi politiker ska stå ut i våra roller om man gång efter annan utsätts för dylikt? Jag skulle vilja fråga dessa människor som kliver över gränsen gång på gång och som tycker att vi och våra familjer (för de blir faktiskt också drabbade) gott kan stå ut med hot och hat, om de vill leva i demokrati? Svarar de ja på den frågan skulle efterföljande diskussion bli mycket intressant. Särskilt med tanke på att de faktiskt motarbetar en av de vackraste fundamentala sakerna vi har i vårt samhälle, genom sitt sätt att agera.

 

Vart har den medmänskliga respekten tagit vägen egentligen?

Vi hade möte med islamiska kulturföreningen

Vi bokade in ett möte med Islamiska kulturföreningen förrförra veckan för att både klargöra moderaternas ställningstagande men också för att föra en dialog kring den kritik och oro som uppkommit kring deras förening senaste tiden. Nu i fredags ägde mötet rum där  jag, vår föreningsordförande tillika riksdagsledamot Christian Holm Barenfeldt och Alexander Torin, politisk sekreterare/kommunfullmäktigeledamot, träffade ordförande Rauf Ahmadi uppe i deras moské på Kronoparken.

 

Det var ett bra möte där vi redde ut oklarheter från båda håll. Vi förklarade att vårt ställningstagande handlar om att vi anser att all kommunal mark ska användas till bostäder, förskolor, skolor etc. i första hand. Och i synnerhet med tanke på det läge vi haft på bostadsmarknaden det senaste året. Att det inte funnits intressenter till marken när den varit ute för tre år och att den därför ”bara står” är lite missvisande. När marken var ute var en annan tid där vi inte hade den bostadsbristen vi nu har och reglerna för bullernivåer var mycket striktare, vilket gjorde att det var svårt att bygga bostäder. Det är ett helt annat läge idag eftersom bullerreglerna underlättats och efterfrågan på bostäder är oerhört hög. Hade man gått ut med en intresseförfrågan om marken på Rud idag, skulle det förmodligen vara ett annat läge.

 

Rauf Ahmadi berättade att Islamiska kulturföreningen, som har varit aktiv i 20 år, inte alls har bett Karlstads kommun om någon mark för att bygga en stor moské på. Att detta är initiativ från kommunen sida, där de erbjöds platsen av kommunen för 1 1/2 år sedan och att det därefter bara rullat på. De skulle vara helt nöjda om de bara fick hyra en lokal på ca 700 kvm som de faktisk fick vara i och inte behövde flytta runt som de fått göra de senaste åren. Om någon kom och sa att här finns en lokal att hyra skulle de hellre föredra det, istället för den debatt och oro som har skapats bland karlstadborna.

 

Vi stannade upp vid frågan om hur oron växt i samband med planerna på moskébyggandet. I synnerhet efter den programserie som P4 Värmland hade för ett par veckor sedan där de framkom att man haft kända fundamentalistiska salafistiska imamer som föreläst (bl.a. Abdul Wadud ).

 

Att bjuda in fundamentalistiska salafister skickar inte bra signaler med tanke på de radikala värderingar som dessa personer faktiskt står bakom. Självklart upprör det många, inklusive mig själv.

 

Våra frågor utifrån detta handlade om varför man har bjudit in just dessa predikare och om man tänker fortsätta med denna inriktning. Rauf menade att han inte visste vad de dessa personer hade för värderingar innan de bjöds in. De hade bjudits in för att prata om hur man motverkar resande till IS och terrorism. De hade inte pratat om ”den exemplariska kvinnan” vid dessa tillfällen och att han själv absolut inte står bakom dessa värderingar och inte kommer att bjuda in dessa personer igen.

 

Vi talade om hur viktig trossamfundens roll är i arbetet mot våldsbejakande extremism och att vi ser att deras roll i detta arbete framåt är viktigt. Vi tog också upp frågan om hur föreningen arbetar med jämställdhets- och HBTQ-frågor. Vi tryckte på att det kanske är ännu viktigare nu framåt om de vill visa att de inte har samma fruktansvärda värderingar som de imamer som de har bjudit in har.

 

Det var ett gott samtal och en viktig dialog för oss att ta så att vi inte för dialogen genom olika mediakanaler utan att faktiskt ha samtalat med varandra. Vi sa att vi gärna har en fortsatt dialog i dessa frågor även framåt. Vårt ställningstagande är oförändrat, Moderaterna håller fast i beslutet om att säga ja till fler bostäder på Rud!

Att utreda oro eller sätta ord på rädsla

Det blev en het debatt på facebook efter att vi moderater gått ut och sagt nej till moskébygget på Rud. Jag fick frågan idag om jag själv tycker att det finns någon anledning till oro för att bygga en moské? Jag känner inte oro för byggandet av en moské generellt eftersom vi redan har flera samlingslokaler som fungerar som moskéer i Karlstad idag. Däremot känner jag oro när många kommuninvånare, organisationer etc. för fram synpunkter som bottnar i oro och rädsla. Det står för något viktigt som vi politiker måste lyssna på och ta hänsyn till.  När man ser på vissa vinklingar i debatter som förts i olika mediekanaler, så får en del det att låta som att man lyssnar på ett fåtal gapande islamofober som skriker högst. Istället handlar det om att lyssna in vad alla tycker, inte minst vad de försiktigt oroliga känner.

 

En person sa till mig under dagen: ”Men det är väl mest människor som bär på okunskap som sätter ord på sin rädsla i detta!”

 

Här känner jag själv att det blir lite obehagligt när folk tycker sig inneha den absoluta sanningen. För då vet man att de människorna lyssnar sällan på någon med avvikande åsikt och inte är mottagliga för att ändra sin egen ståndpunkt. 

 

Det är en stor spännvidd av åsikter som inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen och dessa måste sammanställas och värderas. Jag har ännu inte tagit del av den totala sammanställningen eftersom inte är klar. Däremot har jag tagit del av åtskilliga samtal och diskussioner som förts fram till mig. Jag har som sagt aldrig någonsin varit med om att en fråga varit så omdiskuterad både politiskt men också bland kommuninvånarna. Och när mycket handlar om att man faktiskt känner en otrygghet och till och med rädsla, då måste vi som politiker ta till oss det och vara lyhörda. Min åsikt i detta är min egen men som politiker är det också mitt jobb att vara en kanal för de som demokratiskt har satt mig till att vara deras företrädare. Jag kan försvara och stå för min egen åsikt men inte för andras. Jag kan heller inte utveckla andras åsikter som framförts och i synnerhet inte när de inkommit skriftligt. I ett sådan läge skulle jag spekulera. När man som politiker bjuds möjlighet att föra samtal med människor som besitter en oro, kan det vara så att jag stillar deras oro genom att bidra med fakta som gör att de får en annan helhetsbild. Andra gånger kan det faktiskt vara så att oron är baserad på egna erfarenheter och ibland traumatiska händelser, som jag har svårt att sätta mig in i. I sådana lägen känner jag att jag måste vara ödmjuk.

 

Som sagts tidigare är en annan viktig aspekt, de behov och utmaningar vi idag har i Karlstad. Att det inte fanns några intressenter som ville bygga bostäder på denna mark för något år sedan, behöver inte med automatik innebära att det inte finns något intresse nu. Läget har förändrats bara det senaste året när det råder brist på bostäder runtom i landet, så även i Karlstad. Här behöver vi se över all mark som kommunen har att tillgå, för att kunna möta olika behov och utmaningar som vi har i framtiden. Inte minst då vi av olika instanser och på olika grunder blivit nekade att bygga på flera områden som vi från kommunen känt var lämpliga.

 

Det är bättre att vänta med att säga ja till att upplåta den kommunala marken på Rud tills man har rett ut hela frågan grundligt. Inventerat behov och möjligheter samt sett på vad de signaler av rädsla och oro faktiskt står för. 

 

 

Platt fall för ”Professorn” Kjell A Nordström?

Var det ett misslyckat PR-trick från ”Professorn” Kjell A Nordström sida när han förra veckan på Nordic Business Forum stack ut hakan och kallade Värmland för en ”skräpyta”? Att han inför det kanske kunde ha misstänkt att det skulle bli stor medial uppståndelse? Det Kjell A Nordström dock missat är att all publicitet faktiskt inte alltid är bra publicitet. I detta fall tror jag till och med det kan ha negativ effekt för honom, det han sa är rena spekulationer och ogrundad fakta. Visst är han känd för att fånga sin publik och visst är han känd för att underhålla men om man skrapar på ytan upptäcker man att han är en duktig talare men innehållet i det han säger mest är floskler.

 

”Det förekommer sk plattityder, dvs självklarheter som alla håller med om och som därmed ger en känsla av att han är så himla bra. T ex det är bättre att vara bäst än att vara sämst eller kanske det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll.”

 

Att kalla Värmland för ”skräpyta” känns nedvärderande. Som sagt PR-trick eller som han förmodligen ser det, positiv spin-off effekt medialt… Nja, kanske inte. Det här fick nog lite större uppmärksamhet än vad han tänkt sig. Det börjar nog luta över åt en uppmärksamhet han helst skulle vilja slippa, eftersom han får ta emot ganska mycket kritik och negativ kritik brukar inte mynna ut i fler föreläsningar.

Hänvisar också till Per-Samuel Nissers öppna brev som svar på tal:

Alternativ fakta blir inte sanning för att de presenteras av en professor.

De uttalanden och åsikter som framförts av Kjell A Nordström i samband med Nordic Business Forum om hur framtiden ter sig i världen och Sverige är provocerande och det är förmodligen avsikten. Man kan säkert med statistik och dystra scenarier visa att alla människor om ett par årtionden kommer bo i några få storstäder och att resten av landet blivit ”skräpytor” och ödebygd.

 

Det professorn missar i sitt resonemang är att det är människor av kött och blod och med egna viljor som formar framtiden. Många och allt fler kommer säkert bo i storstadsområden, men inte alla. Jag är helt säker på, i motsats till Nordström, att Karlstad och Värmland varken är eller kommer vara en ”skräpyta”.

 

Karlstad växer, det byggs som aldrig förr, det görs stora investeringar i infrastruktur, inte minst på stråket mellan Oslo och Stockholm. Karlstads universitet som ständigt utvecklas har idag 16 000 studerande, vi har en pappersindustri som tar hem nya stororder, ett starkt IT-kluster och gränshandeln blomstrar. I Grums gör Billerud Korsnäs just nu en investering på 5,7 miljarder kronor i en av världens största kartongmaskiner och i Uddeholm tillverkas branschens bästa verktygsstål. Wermland Opera, Lerinmuseet, Svenska Rallyt och stora musikfestivaler drar människor från när och fjärran.

 

Här finns en attraktiv livsmiljö med kultur och natur, här finns framtidstro. Det är enskilda människor som skapar framtiden inte dystra experter. Därför är jag säker på att Karlstad och Värmland aldrig blir någon skräpyta. Professor Nordström är välkommen hit så ska vi visa Karlstad och Värmland och gärna öppet diskutera hur vi ser på framtiden.

Per-Samuel Nisser

Kommunstyrelsens ordförande

Synliggör mörkertalet!

”Än en gång sitter jag i väntrummet på psyk. Än en gång har jag kört in mamma som är fullständigt utbränd efter en lång period av alkohol- och tablettmissbruk. Än en gång känns allt hopplöst. Jag vill så gärna att någon ska se mig, fråga hur jag mår även om jag förstår att huvudfokus måste ligga på mamma. Just nu känns allt becksvart.”

 

Utifrån ett samhällstrygghetsperspektiv finns det många frågor som politiken bör och ska prioritera. En fråga som bör prioriteras högre, är hur vi på ett bättre sätt kan stötta anhöriga. Utifrån flera perspektiv måste vi i större utsträckning minska mörkertalet som aldrig får stöd. Anhörigas insatser är ovärderliga för sina närstående men viktiga också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skulle samhället ta över en liten del av alla de insatser som anhöriga utför, skulle vårt välfärdssystem kapsejsa.

 

Frånvaron av stöd till anhöriga innebär risk för att det blir långvariga samhällskostnader genom stress, utbrändhet, återkommande förslitningsskador, förlust av arbetsinkomst vid sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, alkohol- och drogmissbruk-listan kan göras lång. Vi kan idag erbjuda bra stöd men bra kan alltid bli bättre. Här måste vi vara självkritiska och se förbättringsområden.

Som anhörig till en närstående är den sista man tänker på, sig själv. Du kliver då in i en slags bubbla där det viktigaste är att hjälpa och rädda din närstående så att hen kan leva ett så normalt liv som möjligt, utan att lida för mycket. För många blir det den viktigaste uppgiften i livet. Jobbet som koordinator, försvarare, inspektör för sin närståendes bästa kräver så mycket energi att man inte mäktar med att söka hjälp för sin egen skull. Därför är mörkertalet så stort.

 

Om man inom en verksamhet bedriver anhörigstöd och förväntar sig att alla anhöriga aktivt ska söka hjälp där, är man helt fel ute…

 

…Några gör det men det är tyvärr bara en bråkdel av alla som skulle behöva göra det. Ett anhörigstöd måste arbeta uppsökande och få kontakt genom samverkan med andra aktörer. ”Första-linjens”personal, de som möter patienter/brukare/klienter återkommande, måste ge information till dess anhöriga att stöd finns. Varje läkare som behandlar en patient där anhörig finns med, bör fråga om anhörigstöd önskas? När en person söker hjälp för missbruk eller psykiska besvär, hur bemöts den anhörige som finns med i bilden?

 

Den centrala frågan som bör ställas är: Vill du att någon från anhörigstöd kontaktar dig? Ibland kan man behöva ställa frågan upprepade gånger. Tackar de ja, bör det följas upp, är de tveksamma just då bör det också följas upp eftersom det kan ändras.

 

Vi behöver finna nya vägar och se helheten hos de vi möter, så att fler anhöriga erbjuds rådgivning och stöd. Närståendes situation kan se olika ut för anhöriga: funktionsvariation, somatisk/psykisk sjukdom, alkohol- och drogmissbruk, spelmissbruk, våld i nära relation etc. Bryter man ned nationella siffror, finns det idag finns cirka 14400 vuxna anhöriga i Karlstad och till det cirka 3200 barn som växer upp i missbruk, de är också anhöriga. Men det är bara en bråkdel av alla dessa vuxna och barn som får anhörigstöd. Det betyder att det sannolikt är ett enormt mörkertal, precis som i alla andra städer. Det är något som vi måste se som en utmaning.

 

Kommun, landsting, socialtjänst, vård- och omsorg, polis m.fl. ska alltid se människan som sitter bredvid en närstående och säga: Vill du som anhörig ha råd och stöd, vill du att vi ser till att någon kontaktar dig?

Riktas det större hot mot Sverige än vad vi vill tro?

Är senaste tidens skador mot vår digitala infrastruktur, slump eller strategi? Alldeles oavsett, blir det än mer påtagligt att vårt digitala Sverige är oerhört sårbart. Det visar att det är relativt enkelt att slå ut viktiga kommunikationskanaler som ska användas i händelse av kris och där man behöver nå ut med viktig samhällsinformation.

 

Självklart finns det många fördelar med att vi ständigt är uppkopplade och att mestadelen av vår kommunikation går via den digitaliserade infrastrukturen. Men det som har blivit uppenbart efter en rad händelser som slagit ut vår digitaliserade infrastruktur, är att Sveriges digitala infrastruktur inte är tillräckligt skyddad oavsett orsaken till senaste tidens händelser.

 

Samband eller slump?

Självklart ska man vara försiktig med spekulationer men det som händer är tankeväckande.

  • 19 mars utfördes en överbelastningsattack som gjorde att flera massmediakanaler var oåtkomliga under ett par timmar, Aftonbladet, Exressen, Dagens nyheter, Svenska dagbladet. (Datakraften som användes till attentatet kom till största delen från ryska datorer.)
  • 4 maj upptäckts att en kabel vid en mast söder om Tranemo, klippts av och tagits bort. Masten är grunden för räddningstjänsten i Södra Älvsborgs nätverksstruktur. Därigenom sköts bland annat utalarmering. Detta innebar att räddningstjänsten inte kunde larma personal som vanligt.
  • 15 maj rasade radio- och tvmasten i Häglared, polisen misstänker sabotage.
  • 18 maj har SOS Alarm 112, problem i hela landet och gick inte att nå.
  • 19 maj fick inga plan lyfta från Arlanda, Bromma, Landvetter. Orsaken till det omfattande flygstoppet var problem med datakommunikation i flygledningssystemet.
  • 19 maj (samtidigt som stora delar av flygtrafiken stått still) drabbas SJ av tekniska problem på sin sajt där det inte går att boka biljetter.

Hämndlystnad-positiv eller negativ drivkraft?

Läste en intressant artikel i helgen som handlade om hämndlystnad som drivkraft hos vissa människor. Det anses vara fult men kan det också vara ett friskhetstecken?

 

”Ett sätt att säga nej. Nej till förödmjukelse och förnedring, nej till att bli utnyttjad, nej till att alltid ”svälja förtreten”, tills man storknar. Hur hämndlysten man känner sig beror väl på hur djupt man kränktes, sårades och skadades. Sedan är det ju en annan sak hur långt man är beredd att gå för att leva ut sin hämndlystnad.”

 

Jag tänker på hur vissa människor försöker nå framgång och ”bräcka” någon annan/andra människor när drivkraften bottnar i ren och skär hämndlystnad. Personen i fråga drivs helt enkelt av hämndlystnad, en slags revanschlust för att de kanske känner sig försmådda, orättvist behandlade, kränkta eller helt enkelt bara är avundsjuka. Dessa personer är ofta oförmögna att se sin del i konflikten som uppstått eller sina egna brister.

Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning”-Wikipedia 

Tänkte på en film som jag såg för många herrans år sedan som handlade om två kvinnor tillika arbetskollegor som blev ovänner på grund av att den ena kvinnan blev förälskad i den andres make och trodde att känslorna var besvarade. Under en firmafest där väninnan och hennes make var med uppdagades allt och det visade sig att hennes känslor inte alls var besvarade och både maken och väninnan gjorde klart för kvinnan att de inte på något sätt ville ha något med henne att göra och bröt kontakten. Kvinnan kände sig sårad och försmådd, såpass mycket att känslan av hat växte fram hos henne. Hon bestämde sig för att hämnas. Försöka bräcka sin väninna och visa att hon var så mycket bättre än henne inom deras arbete och försökte på alla möjliga sätt och vis göra livet surt för henne…

 

Man ska inte förringa drivkraften hos en person som känner sig såpass kränkt eller försmådd att den drivs av ren och skär hämndlystnad. För det tränade ögat och med kompetens, kan man många gånger vända denna energi till något positivt genom att man får personen i fråga att själv inse att stigen som påbörjats inte är konstruktiv eller framåtsträvande i längden. Hen måste helt enkelt inse att det är destruktivt och i värsta fall kan leda till utbrändhet, hämndlystnadskraften driver personen framåt men den är inte bra för vare sig personen själv eller omgivningen. Det är också oftast så att det skiner igenom vad personen håller på med trots att denne försöker dölja sina spår grundligt. Det brukar ändå inte vara tillräckligt eftersom den starka känslan av hat eller ilska förblindar (fördummar) och det skiner igenom.

 

Det är heller inte helt ovanligt att personen i fråga tar hjälp av ytterligare en person (i ett fåtal fall flera personer) för att uppnå sitt mål. Endera vet de om det riktiga skälet och sympatiserar eller så tror de att personen faktiskt vill uppnå något positivt – utveckla sig själv eller nå framgång. Om det är fler involverade är det också stor risk att det spricker snabbare eftersom det allt som oftast kommer fram små saker på vägen som avslöjar.

 

En hemlighet med ont uppsåt kan sällan bevaras om den delas av två eller flera personer – den egna självbevarelsedriften avslöjar den alltid i slutändan…


Det går heller aldrig att vinna ett slag i luften. Det bästa är att acceptera att de blev som det blev och kanske rannsaka sig själv vari konflikten egentligen ligger. Oftast handlar det om att man inte tillfreds med sig själv. Att man försöker projicera sin egen ilska och sitt egna missnöje på någon annan.

 

Vad kan de som sitter på åskådarbänken göra då? Här handlar det om att försöka kväva det ”onda” med det goda. Att man tydligt visar att man inte accepterar sådant beteende men att man inte späder på det ytterligare genom att på något vis vara otrevlig eller visa överdriven överlägsenhet.

 

Hämtat från konflikthantering på nätet:

”Hämnd ligger inte högt upp på någon konflikthanterares lista av positiva beteenden. Ändå har det en given funktion. Att hämnas hjälper oss i bästa fall sätta gränser, markera att vi inte tolererar att bli trampade på, markera missnöje, avskräcker från vidare attacker och återställer den inre balansen efter en oförätt.

Men att hämnas slår i många fall tillbaka på den som gör det och en relation som präglas av att parterna hämnas på varandra är inte en munter affär för någon.

I en tysk studie som refereras av Psych Central har man studerat hur folks tendens att återgälda negativa respektive positiva handlingar påverkar deras liv. När man jämförde dessa båda grupper med varandra fann man att de som hade stark tendens att återgälda negativa handlingar löpte större risk för arbetslöshet, hade färre vänner och var mindre tillfredsställda med livet. 

Tänkvärt.”

Tala inte om för mig vad som har sagt om mig…

…tala istället om för mig varför man kände sig bekväm med att säga det i din närhet.

IMG_5639

Tänkvärt och något som jag haft med mig genom åren. 

 

Exempel. Minna tycker inte om Madelene. Anna och Anders känner båda både Minna och Madelene. Minna går till flera personer och talar illa om Madelene, även till Anna och Anders. När Minna pratar med dem lyssnar de på henne. Anna och Anders blir delaktiga i samtalet genom att de nickar, säger ok, jaha, oj då eller nja-jag vet inte riktigt etc. Anders reagerar dock på vissa saker som Minna säger till honom. Han säger till och med till Minna att han inte riktigt håller med. Men inte tillräckligt för att Minna ska uppfatta att hon inte har något att hämta hos honom. Han står ju ändå kvar och lyssnar på vad hon har att säga.
Anna däremot lyssnar helhjärtat och gör det även när Minna ringer till henne. Däremot visar hon för Minna att hon känner sig besvärad av vad som sägs eftersom hon egentligen tycker bra om Madelene. Anna lyssnar dock ändå på Minna och avslutar inte samtalet genom att säga att hon inte är intresserad av vad Minna har att säga. Minna kommer att tycka att hon fått gehör. Hon kommer fortsätta gå till dem. Hon kommer även kanske använda dem som referenser till de andra hon pratar med: Jag har även pratat med Anders och Anna. De håller också med mig.

Anna och Anders är tydliga medlöpare – det största hotet i en grupp och den största näringen till mobbning och att prata skit.


Ärlighet är en av den viktigaste ingrediensen för att en organisation, en arbetsgrupp eller ett vänskapsförhållande ska fungera bra. För att ärlighet ska få en stabil grogund ska man motverka medlöpare.
Det kan också vara så att en medlöpare omedvetet låter sig utnyttjas. Då kan jag ändå tycka att personen i fråga ändå borde veta bättre.

En följare däremot…

 

Det är något man ska eftersträva. Att visa engagemang, respekt vara aktiv och tydligt med att reagera och agera, det är att ”följa”. Det är stor skillnad på en följare som faktiskt jobbar för helheten och en god kultur mot en medlöpare som lyssnar och nickar på skitsnacket utan att opponera sig.

Våga ifrågasätta och sätt stopp när du märker att någon försöker smutskasta eller konspirera mot en annan person!

Att skitsnack förekommer mer eller mindre på en arbetsplats är tyvärr oundvikligt men man göra saker för att förebygga det. Jag har tidigare berört fenomenet med skitsnack fast då i ett annat sammanhang (månadens tänkvärda ord…)

Konfrontation bästa sättet

Medlöpare håller processen vid liv. De behöver inte öppet ta ställning eller visa att de håller med – tvärtom kan de ha motsatt uppfattning. De står ändå och tar emot information – lyssnar på vad den andre säger. De sätter inte aktivt sätter stopp för det som pågår – de bidrar indirekt till den dåliga kulturen. I en organisation är medlöpare en förutsättning för att skitprat/motarbeta andra, ska få näring. Det man ska komma ihåg är att de som lyssnar ger syre till elden. Om ingen lyssnar kvävs den.  
Gott och tydligt ledarskap tillsammans med att vara serviceminded dvs. serva/hjälpa varandra så att de kan göra ett bra arbete motverkar dåliga kulturer och medlöpare. Det bidrar istället till kreativitet.
Tänk det som att du har en stafettpinne fylld av positiv energi!
Du i din tur har fått den av någon annan. Du ska först engagera dig aktivt i att banan är fri från hinder. Märker du att någon försöker sabotera banan – se då till att göra klart för denna person att sådant beteende inte är acceptabelt – personen i fråga är då ingen lagspelare. Efter detta ska du på ett respektfullt vis lämna vidare stafettpinnen till någon annan så att ni som ett lag når i mål.
Var och en som ska lämna den vidare bär ett ansvar för att den är fylld med positiv energi.

#pallajantelagen #medlöpare #ledarskap#krossajantelagen

 

Lila fjäderboa känns tryggt!

Jag och Maria Frisk Purple flag

Marléne Lund Kopparklint & Maria Frisk

Idag var det två stolta kommunalråd som på Stora torget fick äran att hissa flagg i trygghetens tecken.

 

Det var förra veckan som Karlstads kommun fick mottaga certifieringen av Purple Flag akademin. En symbol för ett city med en jämställd, trygg, hållbar och attraktiv stad med upplevelser kvälls- och nattetid, av hög kvalitet.

 

 

Detta är ett led i vårt trygghets- och säkerhetsarbete i Karlstad. För att våra Karlstadbor och besökare ska känna sig ännu mer trygga och få en bra upplevelse i på våra gator och torg i City.

 

Jag och diplom purple flag

Det var förra året som vi i majoriteten lade ett politiskt initiativ att vi ville vara en av pilotkommunerna som deltog i Purple Flag.

FullSizeRender.jpg

Robin Olsson, Maria Frisk, Elin Olsson och Marléne Lund Kopparklint

För att lyckas med att få flaggan som också står för certifieringen, måste man uppfylla vissa kriterier som vi nu har gjort. med Trygghetscenter i spetsen har i samarbete med Centrum Karlstad utfört ett fantastiskt arbete där man i samverkan med affärsidkare, krögare, hotell, vaktbolag och polisen m.fl. arbetat fram en analys som vissa vilka områden man ska arbeta vidare med.

 

Hur kommer då Karlstadborna märka av det då?

 

Genom att man känner sig mer trygg och tycker att Karlstad är en mer attraktiv stad, tillsammans med att färre brott begås på våra gator och torg. Fler upplysta platser, färre skymda områden, bra aktiviteter och upplevelser 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och bra kommunikationer så att man känner att man alltid tar sig hem på ett tryggt sätt mm.

Lyssna på intervjun här!

NWT

VF

Grattis Karlstad!

Nu är jag äntligen på plats i Göteborg och ser fram emot H.M. Drottning Silvia som ska inviga årets viktigaste konferens!

Den internationella anhörigkonferensen är en av årets viktigaste konferenser eftersom man tar upp en fråga som förtjänar mycket högre prioritet i samhället. När man som barn eller vuxen tvingas ta hand om en närstående som behöver stöd, lider av psykisk eller fysisk sjukdom eller har ett missbruk eller en funktionsnedsättning, får ens eget liv stå tillbaka till stor del. Värst blir det givetvis för barn som växer upp under sådana här omständigheter. De får många gånger bli föräldrar åt sina egna föräldrar alldeles för tidigt. Man tvingas kliva in i en vuxenroll.

 

 

IMG_0001

Jag vet eftersom jag själv varit där.

 

Oavsett ålder hamnar man i en slags bubbla när någon närstående blir sjuk, man vill så gärna hjälpa, skydda, rädda och se till att personen i fråga lever ett så normalt liv som möjligt utan att lida. För många blir det den viktigaste uppgiften i livet.

 

Som anhörigvårdare tar man på sig olika roller och uppgifter, exempelvis som koordinator, försvarare och inspektör för sina närståendes räkning och det tar kraft. Så pass mycket kraft att man inte klarar av att söka efter stöd eller avlastning för sig själv. Det är just därför som det finns ett så stort mörkertal när vi talar om anhöriga som aldrig får stöd.

 

Det här är den 6:e internationella konferensen och att H.M. Drottning Silvia inviger den visar att frågan fått större betydelse, vilket är glädjande!

 

Jag känner mig extra stolt över att Karlstad än en gång sätts på kartan när det gäller anhörigstöd. Vi medverkar i flera av seminarierna där jag i egenskap av ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, blivit inbjuden av en En bra plats – anhörigstöd på nätet, för att tala om Karlstads kommuns samverkan kring ny teknik som gör det möjligt för fler anhöriga att få stöd och kontakt med andra anhöriga.

IMG_6785

Jag kommer aldrig att tillåta mig själv att bli hemmablind för jag sträcker på mig varje gång jag får höra att Karlstad är en av de ledande kommunerna när det gäller anhörigstöd. Jag känner mig fullständigt trygg med målet vi har satt upp: Att vi ska bli bäst i Sverige!

 

Se konferensen direkt på NKAPlay och här finner du seminariet som jag medverkar i!

#Carers2015


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop