Marléne L Kopparklint

Väldtäktsmän och misshandlare ska sitta inne så att kvinnor vågar vara ute

Ett av de största hoten mot samhället är våldsbrott (sexbrott inkluderat) mot kvinnor. 13 kvinnor om året dödas av sina män. Och detta våld sker främst i hemmet. I det dolda. Vi måste vara självkritiska. ALLA politiker talar för lite om det.

 

Under 2017 sökte 210 kvinnor, med totalt 252 barn, hjälp hos Alla kvinnors hus i Karlstad för att de blivit utsatta för våld. Smaka på den siffran. För att få en bild av hur många det faktiskt är som berörs kan man jämföra det med exempelvis 17 normalstora mellanstadieklasser.

 

Detta är brott som måste bekämpas med full kraft.

 

Det här är en fråga som borde vara högt upp på den politiska dagordningen i varje kommun och på riksnivå. Tillsammans måste vi göra mer för att stoppa detta förödande våld som drabbar kvinnor, barn och alla andra närstående och anhöriga.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop