Marléne L Kopparklint

Försvara aldrig hedersrelaterat våld och förtryck med religionsfrihet, kultur eller traditioner!

?❗I Sverige idag finns barnäktenskap
?❗I Sverige idag finns könsstympning
?❗I Sverige idag finns hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är våra barn som blir utsatta och vårt ansvar att se till att det inte händer.

 

I Sverige idag finns möjlighet för föräldrar att uppfostra sina barn utifrån olika filosofier, kulturer, religioner, övertygelser etc…

 

…så länge det INTE bryter mot svensk lag och/eller strider mot alla barns lika värde och rättigheter. Vi ska alltid agera för barnens bästa.

 

I vårt demokratiska Sverige har vi en skyldighet att se de handlingarna som utgör brott mot lagen, barn/kvinnokonventionen och mänskliga rättigheter. Vi ska aldrig förvara dessa kriminella handlingar med religion, kultur eller tradition. Det är fel.

 

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop