Marléne L Kopparklint

Reglerna för asylrätt sätts ur spel…

…genom Centerpartiets stöd till regeringens förslag gällande de 9000 ensamkommande unga männen.

 

Det är bara att beklaga att Annie Lööf nu visat att Centerpartiet inte kan föra en ansvarsfull och trovärdig migrations- och integrationspolitik. De 9000 ensamkommande unga männen som har kommit till Sverige ska alltså ges rätt att studera på gymnasiet i fyra år trots att de saknar asylskäl.

 

För att kvalificera sig för detta skräddarsydda uppehållstillstånd räcker det i princip med att personen ”har för avsikt att studera” inte att han i praktiken gör det.

 

Tidigare avslag i migrationsdomstolar ska alltså upphävas genom särbehandling av denna grupp och kravet på att kunna styrka sin identitet blir slopat. Denna grupp åtnjuter ett ovanligt stort engagemang hos många men man får inte glömma att rättvisa är en förutsättning för när det gäller denna typ sv lagstiftning. Det finns även andra grupper som har nog så behjärtansvärda skäl att anföra men som får avslag. Vi kan inte särbehandla en enkild grupp och behålla vår trovärdighet.

Jag kan inte säga att jag blir förvånad över Centerpartiet agerande under gårdagen, däremot undrar jag hur kortsiktigt de kan få tillåta sig att tänka? Det finns heller inget rim och reson i hur Annie Lööf resonerar. Ena stunden riktade hon hård kritik mot regeringens förslag där hon inte lade några fingrar mellan om hur illa utformat medan hon i andra röstar ja till detsamma. Ja, principlöshet verkar vara den enda princip som Annie Lööf lutar sig mot.

 

Kan inte nog betona vad vår partiledare efter detta gått ut med: En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik men detta ska givetvis inte påverka majoritetens samarbete som vi har i Karlstad.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop