Per-Inge Lidén

Barnens rättigheter

Jag har levt många år omgiven av barn. Det är fantastiskt. Och besvärligt. och arbetsamt. och alldeles underbart. Som det är i en familj. Nu har Sverige antagit en lag om barns rättigheter. Den ska börja gälla 2020. Det är bra.

 

Barnkonventionen om barns rättigheter antogs 1989 av FNs generalförsamling. De 54 artiklarna handlar om barns rättigheter. Att man ska lyssna till dem. Att de är oslagbara. Att man i allt beslutsfattande som rör barn ska tänka efter var som är bäst för det enskilda barnet. Det står att barn har rätt till inflytande, att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Det står också att samhället är skydligt att hjälpa och stätta familjerna på bästa sätt.

 

I två dagar har jag varit på styrelsemöte med stiftelsen allmänna barnhuset. Det är en gammal stiftelse med staten som huvudman som bildades genom en kunglig donation  1633. Under de första århundradena hade man allmänna barnhus för föräldralösa barn. På senare tid arbetar vi med stöd till forskning och utbildning kring barns rättigheter. Nu väntar ett intensivt arbete med att utbilda människor i kommuner och landsting kring barns rättigheter och barnkonventionen. Ett viktigt arbete.

 

Det är ju barnen som är vår framtid och som ska ärva den här jorden.


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop