Per-Inge Lidén

Antwerpen

Jag tillbringar helgen i den vackra staden Antwerpen. Här pågår kongress för det gröna partiet, EGP, i Europa. Alice Bah Kuhnke, Max Andersson och jag är ordinarie delegater för Miljöpartiet i Sverige.

 

Det finns Gröna partier i nästan alla länder i Europa. En del små och svaga andra, som Tysklands gröna, stora och etablerade. Det är bara vi i Sverige som sitter i regeringsställning.

 

En viktig uppgift är att möta andra, skaffa kontakter, lära av erfarenheter som delas på seminarier och i pauser. En annan är att fatta beslut. Vi närmar oss val till EU-parlamentet. På kongressen röstar vi om våra grundläggande värderingar inför det valet samt ett antal andra resolutioner i skilda politikområden. MP i Sverige bidrar med ett resolutionsförslag om öppenhet och transparens i EU som vi tänker försvara i debatten.

 

Europa har många problem. Men en grundläggande erfarenhet är att vi i stort sett kunnat leva i fred med varandra under många decennier. Det vill vi bygga vidare på när vi skapar framtidens gröna, jämställda och demokratiska Europa.


Senaste inläggen.
Mumin 31 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop