Per-Inge Lidén

Familjeavdelningen i nya lokaler

Idag har vi invigt våra nya lokaler för familjeavdelningen inom socialtjänsten. Med tal, fika, ballonger och rundvandring. Vi har samlat vårt stöd- och utredningsarbete för alla barn upp till 18 år och deras familjer i nya lokaler i Karolinen här i Karlstad. Det är bra för alla barn och föräldrar och viktigt för alla våra hängivna medarbetare som arbetar med kommunens svåraste jobb – att se till att alla barn i Karlstad får det stöd de behöver.

 

Samhället har en viktig uppgift i att ge skydd och stöd åt barn. Barnkonventionen – som jag tror snart blir svensk lag – säger så här:

Paragraf 4. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser.

 

Paragraf 19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

 

Det arbetar vi med inom socialtjänsten – i nya lokaler.

 


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop