Per-Inge Lidén

Karlstad flaggar för romerna

I Karlstads kommun har vi just köpt in romska flaggor.  Vi har ett nytt flaggreglemente. Vi har beslutat oss för att flagga för vårt lands officiella minoriteter. Igår tog jag en extra promenad för att se hur de romska flaggorna vajade bredvid de svenska. Flaggan som vi hissade igår antogs vid romernas första världskongress i London 1971.

 

Det lär finnas bortemot 15 miljoner romer i Europa. De utvandrade på 900-talet från Indien undan framryckande muslimska mongolarméer sägs det. Här har de alltid varit en del av Europas mångskiftande minoritetskulturer. Ofta förföljda. På 1500-talet kom de första romerna till Sverige. De hade ofta olika hantverksyrken och reste omkring för att utföra dem. På 1700-talet blev en del av dem involverade i svenska armén som soldater, så småningom fanns även en del romer i Värmlands regemente sägs det. Långt in på mitten av 1950-talet var det förbjudet för romer att stanna mer än några veckor i varje kommun- sen kördes de iväg av polismakten. Det är en sorglig del av den svenska historien.

 

Sverige har alltid bestått av människor med olika traditioner och kulturer. Det är en rikedom. En minoritet bidrar till samhället genom att utmana, visa på alternativ och bara genom att berätta att världen kan ses på olika sätt.

 

 

 


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop