Per-Inge Lidén

Värmlands klimatdag

Idag har vi en klimatdag i Värmland. Det är länsstyrelsen som bjudit in. 12 kommuner har högtidligt skrivit miljöavtal med länsstyrelsen. Vi i Karlstad har lovat att klimatdeklarera alla måltider,  minska klimatavtrycket från våra tjänsteresor och öka materialåtervinningen. Tre bra steg på vägen.

 

För klimatet kan inte vänta. Koldioxidutsläppen har ökat 60% i världen sedan 1990. Vi behöver anstränga oss rejält om vi ska klara att ligga på 2% uppvärmning. Kommer vi upp i 4-5 grader kommer stora delar av världens samhällen att kollapsa.

 

Vad gäller uppvärmning av hus har vi redan ställt om på ett bra sätt. Oljan är i princip borta. Det visar att det går att göra en förändring när viljan finns. Den största utmaningen för oss i Sverige är transporterna – från såväl flyg som biltrafik. Vi har en klimatlag där vi gemensamt beslutat att bli klimatneutrala till 2045. För att det ska ske krävs stora förändringar. Vi bör minska våra koldioxidutsläpp med 10-15% per år. Fossila drivmedel behöver fasas ut på några års sikt. Det är en stor utmaning.

 

Nu krävs verkliga åtgärder och inte bara fina deklarationer. Tekniken finns – lagen är tydlig. Det behövs politisk vilja från alla partier och en vilja från oss alla att se över vår livsstil.


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop