Per-Inge Lidén

EU-pengar till Värmland

Idag har jag varit på studiebesök. I min egen socialförvaltning. Vi har ett projektkontor som söker och handhar pengar från EUs socialfond. Man har varit väldigt framgångsrika. Alla projekten genomförs tillsammans med alla eller några av övriga värmlandskommuner alltefter hur de har velat vara med. Projektet ”Porten” har fått 9 miljoner för att stödja personer med någon form av sjukskrivning eller funktionsnedsättning som inte har jobb i syfte att komma närmare arbetsmarknaden.  ”Värmlands framtid” har fått 35 miljoner för att söka upp och stödja ungdomar som vaken går i skola eller jobbar.  ”Värmlands unga” har fått 20 miljoner  för att stödja ungdomar som går i högstadium eller gymnasium men riskerar att inte klara studierna/hoppa av. ”Värmlands nya” har fått 17 miljoner för att stödja nyanlända ungdomar att klara sig i skolan genom nya pedagogiska metoder och idéer. Och ”Värmland tillsammans” som drar igång under året  har fått 38 miljoner för att stödja utrikesfödda som hamnat utanför arbetsmarknaden till studier, praktik och jobb.

 

Vi har ett kreativt projektkontor inom vår förvaltning med entusiastiska och kunniga medarbetare som lyckats få hem 119 miljoner kr från EU. Nya metoder prövas, människor söks upp och stödjs och Värmlands kommuner jobbar tillsammans. Resultaten är riktigt lovande. Som nämndordförande blir man stolt.


Senaste inläggen.
Blåbär 13 Aug
Torka 24 Jul
Kulturkompis 23 Jul
Gravarundan 08 Jul
Bloggat på nwt.se.
Desktop