Per-Inge Lidén

Ungdomar har goda värderingar

Var och besökte två av våra friskolor igår. Intressanta samtal med rektorerna om pedagogik, utmaningar, lärarnas situationer, köer och hur man jobbar med barn med särskilda behov. När det fungerar som bäst kan olika skolformer nog komplettera varandra och det kan ske ett utbyte mellan kommunala skolor och friskolor där man kan ta lärdom av och inspirera varandra. Det viktigaste är att vi skapar riktigt bra skolor – och att de är jämställda vad gäller elevunderlag och resurser.

 

Ett intressant ämne vi kom att resonera kring är ungdomars värderingar. Kanske är det så att unga människor idag är mer öppna för att folk får vara olika, att man inte ska mobba någon och att fred och rättvisa är viktigt. Jag tror det är så – när jag jämför med min egen ungdomstid. Och dessutom har jag en teori om vad det beror på – vi har väldigt bra lärare som lyfter värdegrundsfrågorna – från förskolan och uppåt.


Senaste inläggen.
Blåbär 13 Aug
Torka 24 Jul
Kulturkompis 23 Jul
Gravarundan 08 Jul
Bloggat på nwt.se.
Desktop