Per-Inge Lidén

Fem nya kardinaler

Varit i Vatikanen i två dagar för studieförbundet Bilda där jag är förbundsordförande. Den katolska kyrkan är en av våra medlemsorganisationer. Vid en morgongudstjänst i Peterskyrkan, och en efterföljande mässa dagen därpå ute på Petersplatsen, installerade påven fem nya kardinaler. Dom kom från Afrika, Latinamerika, Asien och Europa. En av dem var Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Att vara kardinal är att tillhöra den verkliga ledningsgruppen i denna 2000 år gamla kyrka med 1.5 miljarder medlemmar och verksamhet över hela världen. Ettusen år efter vårt lands kristnande är Arborelius den förste med svensk bakgrund som nått denna nivå inom sin kyrka.

Det var innehållsrika och enkla gudstjänster. Bra och ömsinta på något vis. Korta för att ha så mycket innehåll. Det var en tydlig påve Franciscus som predikade om barmhärtighet och att använda sin roll i ett ödmjukt tjänande för medmänniskorna.

Det blev också tid för besök hos Birgittasystrarna, intervju i Vatikanradion, goda samtal med biskopsvikarien Fredrik Emmanuelsson och betraktande av den gamla stadens skönhet. Och nu har vi bjudit in den nye kardinalen till ett av Bildas 30 seminarier vid den katolska kyrkans vackra trädgård i Visby under Almedalsveckan. Välkommen till en stunds fördjupning och reflexion om du har vägarna förbi.


Senaste inläggen.
Mumin 31 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop