Per-Inge Lidén

Invandring bra för jobben

Idag har vi pratat arbetslöshet hela dan. Vi har haft ett riktigt bra heldagsmöte mellan kommunerna i Värmland, arbetsförmedlingen och folk från det berörda departementet i Stockholm. Inklusive ministern Ylva Johansson. Såhär är det. Vi har ett problem som blir allt större i Värmland. Brist på arbetskraft. Industrin, sjukvården och kommunerna behöver mer arbetskraft. Nu. Det beror på att stora kullar går i pension.

Arbetslösheten är nere på riktigt låga nivåer. Då har vi en stor möjlighet. Att ta vara på de invandrare som kommer till oss. Vi måste ordna så bra utbildning och matchning för dem så att de kommer ut på den värmländska arbetsmarknaden.  Det är inte alltid så enkelt. Vi behöver jobba ihop, ändra attityder till folk med annorlunda namn och styra dem dit som jobben finns. Av invandrare som är i den tvååriga etableringen med språkutbildning och praktik idag har en bit över hälften motsvarande gymnasieutbildning varav 30% läst på högskola. Men det finns också 25% som har mindre än grundskola.

Vi kommer att klara av det här. Hur bra vi gör det beror på hur nytänkande, djärva och flexibla vi vågar vara. Och vi det är vi allesammans. Kommuner, företag, föreningsliv och grannar. De som kommer till oss måste få vara med i vårt samhälle. Dom behövs.


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop