Per-Inge Lidén
Arkiv. september 2016

Bra klimatsmart mat i skolan

Det finns mycket i vårt samhälle som blir allt bättre. Skolmaten är en sådan sak. Glöm gamla tiders sönderkokta potatis. Nu serveras riktigt bra mat i skolan. I Karlstad har vi en fransk kock som planerar tre rätter att välja på till varje dag och ser till att den lagas från grunden. Den är näringsriktig, varierad och klimatsmart. Karlstads kommun serverar 18000 luncher per dag i skola och äldreomsorg. En rejäl restaurangverksamhet. Det har ett stort värde för en familjs kosthållning. Jag har räknat ut att mina sex barn ( varav fyra ätit sig igenom 17 år var av för- grund- och gymnasieskola och två är på sluttampen )  av skattebetalarna hittills blivit bjudna på mat för 679 000 kr tillsammans. Vilken förmån!

Mat är också en klimatbov. Matproduktionen i Karlstads kommun står för 19 % av kommunens produktion av koldioxid. Därför har vi ett projekt om klimatsmart mat. Man fraktar råvaror och mat smartare, jobbar med att få ner matsvinnet, det serveras mer vegetariska ingredienser och köttet och merparten av grönsakerna köps numera lokalt. Kött från Kils slakteri och grönsaker från Väse är viktiga delar för skolans inköp. Idag är 33% av råvarorna ekologiska. Målet till 2020 är 50%. Vi kommer att nå det.

Visst är dt bra! Och nu till min utmaning. Hur väljer du de råvaror du köper ? Närodlat, grönt och ekologiskt eller billigt, animaliskt  och snabbt ?

Prata om regionfrågan

Vad ska en region bestämma om? Ska vi höra till Västra Götaland som vi har historiska och kulturella band med? Och med vilka vi delar ett innanhav Vänern? Ska vi vara med i Svealandsregionen som ligger i den korridor där människor rör sig och där vi planerar för bättre kommunikationer. Eller ska vi vara egen region och lösa våra utmaningar på nära håll så vi rår över besluten?

Det här är den viktigaste politiska frågan för oss värmlänningar just nu. Därför är det viktigt att vi tar reda på fakta, diskuterar och har högt i tak för många åsikter. För många har redan bestämt sig. Staten har ett förslag. I den snabbaste av möjligheter bildas regionen om något år.

Så ta upp regionsfrågan på fikarasten på din arbetsplats idag. Men vad tycker jag själv då? Jo, eftersom vi ligger så bra till mellan Oslo och Stockholm tror jag själv att det är efter den axeln vi i första hand ska söka samarbete. Vi har ju värmlänningarna i Degerfors och Karlskoga som redan valt den vägen…. Men först borde vi få ordning på våra egna strukturer här i Värmland. Och så tycker jag att en så här avgörande fråga för värmlänningarna borde vara en utmärkt politisk fråga för ett rejält folkbildningsarbete följt av en rejäl folkomröstning. För så himla bråttom kan det väl inte vara plötsligt?

Prostitution i Karlstad

Idag har vi prostitution i Karlstad. Jag har idag varit och talat med några av de ansvariga för hotellen. Det här är ett problem som dom jobbar hårt med att få bort. Dom ger utbildningar till sin personal i vad de ska vara vaksamma på. Men det är inte lätt. Hur ska man kunna bevisa vem som betalar ett hotellrum i syfte att ta emot kunder som alla är bokade via nätet. Alla är välklädda, det finns inga yttre tecken som visar på vad som förekommer. Det är alla typer av män som köper sex.

Sexhandel är inte någon avgränsad brottslighet. Ofta hör det samman med människohandel, narkotika och svarta pengar. Det är viktigt att polisen prioriterar den här frågan och stöttar hotellen i deras arbete.

Sex ska vara något vackert. En varm avklädd närhet mellan människor som vill komma varandra nära av fri och ömsesidig vilja. Då är det också viktigt att vi pratar om det här i kamratgrupper, skolor och arbetsplatser och gemensamt tar ställning mot köp av sex som företeelse.

Det tycker jag.

Politik på riktigt

Vi hade möte igår kväll. Hemma hos en av oss. Möte i majoritetsgruppen i socialnämnden. Låter det spännande? Det var det. Vi resonerade om vårt arbete för bostadslösa, för barnen, för invandrargrupperna. Lågmält. Eftertänksamt. Nån var väldigt ung. Nån gammal. Några rätt trötta efter långa arbetsdagar. Vi åt hämtpizza.  Vi representerade olika partier och diskuterade svåra frågor som kräver rätt komplexa svar. Om nu svaren finns. Vi kom fram till ett antal punkter vi vill jobba vidare med. Delade upp ansvaret för att kolla upp, lyssna inåt förvaltningen och komma med konkreta förslag. Förmodligen inget som kommer att ge flashiga rubriker. Men som kommer att styra verksamheten som har 600 ansällda och en halv miljard i omsättning.  Vardagsarbete i omsorgen om karlstadsbornas bästa.

Det är det här som är politik. På riktigt. Långt bortom många människors syn på politiker som självsäkra debattörer med enkla lösningar på allt. Ibland skulle jag vilja att fler människor fick insyn i den här delen av politiken. För det är egentligen just där. Just då. I det lågmälda samtalet kring köksbordet som politiken är på riktigt.

Fler bostäder till sociala ändamål

I morse mötte jag Lena Huldén här i korridoren på kommunledningskontoret. Hon samordnar vårt integrationsarbete i kommunen. Hon var glad. Berättade om två nya markanvisningsavtal med byggare med inskrivna sociala kontrakt. Det betyder att de får köpa loss en tomt och bygga men att de också lovar att ställa 10% av antalet lägenheter de bygger till socialnämndens förfogande. Det kan vara lägenheter i det aktuella nybyggda beståndet eller i äldre bestånd de har. Det är jättebra. Vi har nämligen ett stort behov inom socialnämndens arbetsområde. Det kan handla om människor som kommer i tillfällig kris i samband med separationer eller våld inom familjen. Det kan handla om människor i ekonomisk knipa. Det kan handla om invandrarfamiljer som migrationsverket anvisar hit. Det kan handla om människor med socialpsykologiska diagnoser. Det kan handla om människor som har eller haft varierande grad av problem med droger. Ibland får vi behålla människor i dyr institutionsvård trots att de kan bo själva. Därför att vi inte har lägenheter. Det är dumt.

Nu jobbar vi på fler avtal med privata bostadsförvaltare. Vi behöver bygga ett Karlstad som är till för alla. Och då måste såväl den privata som offentliga delen av samhället vara med och ställa upp.

VNAB läggs ner

Den 20 mars 2014 beslöt kommunfullmäktige att bilda ett bolag med namnet  Värmlands näringslivsutveckling AB. Syftet var att stödja flygtrafik till Frankfurt. 51% av aktierna i bolaget överläts till Handelskammaren. Kommunen stod för hela aktiekapitalet. Tanken var att näringslivet skulle betala tillbaks sin del genom en frivillig avgift på varje biljett.

Miljöpartiet anser att det är riktigt att bedriva flygverksamhet ner mot kontinenten men att bolagsbildningen var fel väg att gå. Efter kontakt med våra jurister var vi kritiska till om det var lagligt att bilda ett bolag för stöd till flygtrafik, vi var emot att näringslivet inte skulle stå för sin del av kostnaden och vi ansåg att kommunfullmäktige inte fick fullgod information om vad det hela handlade om.

Beslutet överklagades och förvaltningsdomstolen ansåg i en dom som vann laga kraft den 20 april 2016 att beslutet i fullmäktige inte var lagligt och att det därför ska upphävas. Alla våra farhågor i Miljöpartiet besannades. Fullmäktiges beslut var olagligt. Det har bara kommit in en bråkdel av de medel som man trodde näringslivet frivilligt skulle stå för. Och vi tror fortfarande att fullmäktiges ledamöter inte riktigt visste vad man beslutade om.

Vi i MP Karlstad är rädda om kommuninvånarnas pengar. Vi är också tydliga med att beslut ska vara lagliga. På grund av att man inte lyssnade till oss har vi nu förlorat både pengar och förtroende.  Idag fattar kommunen beslut om att lägga ner bolaget. Det är bra. Ännu bättre hade det varit om man lyssnat på oss från början.

Jag gillar poliser

I veckan fick vi i kommunledningen besök av polisen. Vi har regelbunden kontakt och samtal mellan oss och polisledningen så det var i och för sig inte så ovanligt.  Vi jobbar tätt tillsammans när det gäller hur vi ser på kriminalitet, trygghet och social oro i stan. Att sommaren i Karlstad – till skillnad mot i många andra städer – var så pass lugn förklaras till en del av detta nära samarbete tror jag. Nu ska vi göra en policy  tillsammans. Vad de och vi ska prioritera när det gäller brottslighet och trygghet i Karlstad. Och vi har kommit fram till att våld i offentlig miljö, särskilt otrygga miljöer  och narkotika-och alkoholrelaterad brottslighet är prioriterat.

Det kommer att bli utökade tillsyner i krogmiljön, fler synliga poliser på stan och mer utbyte av kunskap mellan oss när det gäller ungdomar som har problem. Vi kommer tillsammans att genomföra åtgärder som stör försäljningen av narkotika mot ungdom. Vi ska se till att alla områden i stan upplevs som trygga både på dag- och nattetid.

Det här är ett bra samarbete. Vi kommer att utveckla det ytterligare. Fram till sextiotalet var faktiskt de flesta poliser anställda av kommunen. Statspolisen kom, likt amerikanska FBI, in när det hänt något extraordinärt. Det fanns många fördelar med det- men säkert också nackdelar. Men i brist på kommunpoliser får vi jobba nära ihop. För vi vill gemensamt bygga ett samhälle som upplevs tryggt och säkert för alla medborgare.

Ny myndighet till Karlstad ?

Regeringen vill inrätta en ny myndighet för jämställdhet. Myndigheten ska samla och samordna arbetet för jämställdhet i Sverige. En alldeles utmärkt idé av en handlingskraftig regering. Politik är att vilja. Då behövs också tydlighet och resurser bakom orden.

Karlstad skulle vara en alldeles utmärkt plats för den nya myndigheten. Här har vi ett universitet som är sverigebäst på genusvetenskap. Vi ligger nära Norge som alltid ligger före oss i de här frågorna. Region Värmland har ett genusarbete som är bland de skarpaste i landet. Vi har bra kommunikationer. Konsumentverket visade att man kan flytta till Karlstad och få billigare hyror och personal som vill stanna. Karlstad är en lagom stad med rikt kulturutbud och bra huspriser att flytta till för de tjänstemän som behöver rekryteras från andra håll i landet. Här finns bra lokaler.

Så regeringen. Se nu till att inte skapa ännu en myndighet innanför tullarna i Stockholm. Lägg den i Karlstad!

Värmland är bäst

Mötte och lyssnade till Martin Sturmhoefel i morse. Han är platschef för Branäs skidanläggning i norra Värmland. 17 mil från Karlstad. Där har det totalt investerats två miljarder kr sedan 1988. ( wow) Byn har sju invånare. Nu finns det 9000 bäddar. Man siktar på 15 000. Man äger, utvecklar och driftar allt från snökanonerna till hotellen, uthyrningsverksamheten, restaurangerna och reningsverket. Det är en hel liten kommuns i storlek man driftar när anläggningen är igång. Och man satsar på att alla ska få en bra upplevelse. In i minsta detalj. Ett föredöme i den allt viktigare besöksnäringsbranschen.

Värmland har massor att erbjuda till folk som vill resa hit. Våra berg, älvar och sjöar kan inte flytta utomlands. Dem måste man resa hit för att besöka. Våra konstnärer och kulturpersonligheter får vi jobba för att ha kvar.  Besöksnäringen är en snabbt växande näring. Vi är duktiga här i Värmland. Vi vill bli ännu bättre. Det ska vara enkelt att resa till Värmland och här ska man få en upplevelse med kvalitet.

Därför satsar vi stenhårt på att bli ett av Sveriges bästa besöksmål. Och vi är på god väg. Fråga Martin. Han fyller anläggningen med människor och upplevelser. Varje vintervecka. Jag är imponerad.

Mitt lagade hjärta

Jag har gjort en hjärtoperation. En stor sådan. Isärsågad, inkopplad i maskin, lungor som fick lägga ihop, ett hjärta som stoppades. Den skicklige kirurgen  lossade ett blodkärl i ena änden och sydde fast det i hjärtat. En ny frisk  pipline med blodtillförsel rakt in i hjärtats kranskärl. Efteråt ihopdragen med 5 meter ståltråd. Träning för att andas, gå och verka. Lyckan när jag själv kunde gå till dagrummet…. En fantastisk vård med skicklig personal.  En depression året efter. Som det brukar vara. Det var åtta år sen.

Är livet nu precis som innan. Ja och nej.

Det är nåt med en hjärta. Det står för livet på nåt sätt.  Jag ser nog livet på ett nytt sätt nu. Har lättare att glädjas åt att just leva. Mer tacksam.  Lite modigare är jag. Vågar tacka ja till hur svåra uppdrag som helst,  för vad kan vara farligare än en hjärtoperation. Kan fortfarande bli riktigt trött ibland. Tror det bara är jag som använder vilrummet och sover en kvart nån gång. Behöver växter omkring mig och ett harmoniskt och vackert arbetsrum.  Vill ha rent skrivbord med en sak i taget som plockas fram. Klarar inte för mycket okonstruktivt gnäll utan lösningsförslag.

Att gå igenom en livskris där man kunde dött. Och få komma igen till livet. Med nya erfarenheter. Att få förtroende och kunna arbeta trots ett litet handikapp man bär på. Det borde vara möjligt på alla arbetsplatser. Nånstans bär vi alla på ärr vi fått i livet.

 


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop