Per-Inge Lidén

Vindkraftspark i Vänern

I Sverige vill vi ställa om vårt energisystem mot hållbar och förnyelsebar energi. Karlstads kommun är en tydlig aktör i det omställningsarbetet. Därför är vi med och driver 5 av de totalt 10 vindkraftverk som finns i Vänern utanför Karlstad. Tre av kommunens fem verk producerar alldeles utmärkt. De levererar var och en 8 GWH per år vilket ska jämföras med att en direktuppvärmd villa med elström drar ca 25000 kwh per år. Under åren som gått har vi dock haft driftsproblem med flera av verken. Av våra fem verk står idag två stilla och behöver repareras med hjälp av den garanti som finns.

Idag har vi haft kommunstyrelse och gett klartecken till att gå vidare med reparation av de två verk som idag står stilla. Ett likalydande beslut tas idag också av kommunstyrelsen på Hammarö. Det är bra beslut. Alternativet att skrota de två verken skulle enligt kostnadsberäkningar vara 12 miljoner kr dyrare. Nu kan de istället leverera el under 14 år framåt. Bra för vårt klimat som behöver all förnyelsebar el som är möjlig.  I slutet av augusti kan vi åter se 10 av Sveriges mest kraftfulla vindkraftverk leverera elström som täcker en stor del av Karlstads behov.


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop