Per-Inge Lidén
Arkiv. januari 2016

Den gröna rörelsen växer i Afrika

Jag sitter med i styrelsen för Miljöpartiets biståndsorganisation. Den heter Green Forum. Idag har vi haft styrelsemöte.

Vi stöder gröna partier runt om i Europa och världen med kunskap, pengar och kontakter. Det handlar om stöd till demokratiutveckling, genderfrågor, kunskap om hur man styr på kommunal och riksnivå och mycket annat.

Vårt största ekonomiska engagemang är i Afrika. Där växer den gröna rörelsen just nu. Det finns ett tjugotal gröna partier som är under bildande och utveckling. Vi har varit med och stött uppbyggnaden av en panafrikansk grön federation med säter i Ouagadougou. Under 2016 samlas de olika partierna i fem olika regioner för att i olika seminarier diskuterar miljöfrågor, kvinnofrågor och organisationsutveckling.

Människor vill förändring. Folk är trötta på diktatorer. I takt med att Afrika utvecklas ekonomist och utbildningsmässigt kommer också kraven på demokrati från en växande medelklass.

Man blir glad.  Det finns så mycket kamplust och förändringsvilja runt om i världen.

Entreprenörer från Damaskus

Jag tror att många av de människor som kommer till oss är entreprenörer och gamla företagare. De är vana att driva livsmedelsaffärer, bensinmackar eller större affärsrörelser. När de kommer hit ska de plötsligt bli anställningsbara och söka jobb med lite bristande språkkunskaper. Det är inte lätt.

Därför kommer kommunstyrelsen i Karlstad idag ta ställning till ännu ett förslag för att öka människors chans till försörjning genom upphandling av en entreprenörsmentor. Denne ska försöka hitta ett tjugotal invandrare med entreprenörsvana bland de som läst SFI ett tag, förmedla bra kontakter och coacha dom i hur det är att driva företag i Sverige. Det är ju inte alltid så svårt, men förmodligen väldigt annorlunda än att driva rörelse hemma i, säg, Damaskus.

Vi vet inte riktigt hur man ska göra detta. Eller rättare sagt, vi försökte tänka ut en massa bra sätt. Men sen kom vi på att vi kanske inte är världsmästare på coach-metoder. Därför använder vi den nya upphandlingsformen innovationsupphandling, som även det är ett politiskt initiativ. Vi vill ha igång 20 företagare. Den som kan ge oss bästa idén vinner – typ.

Klockan 15:00 idag lägger vi den i kommunstyrelsen. Så får vi se om oppositionen hakar på och tycker det är en bra idé.

 

Kvinnofrid

Kvinnofrid

Birger Jarl införde kvinnofrid i en lag som bekräftades i en lagtext från 1280. Det var bra gjort. Vi behöver tydligen aktualisera den idag.

Det är fruktansvärt upprörande att ta del av berättelser av kvinnor som inte får vara i fred. Det kan handla om allt från unga kvinnor på konserter till kvinnor som blir misshandlade, instängda i hemmiljö eller kvinnor i Sverige eller andra länder som blir tvingade till prostitution. Som ordförande i socialnämnden i Karlstad får man del av många berättelser.

I grunden är det en mansfråga. Vi män ska helt enkelt respektera kvinnors frihet till eget liv och sexualitet. Det borde inte vara så svårt men det är det tydligen. Unga män (och även äldre) behöver lära sig att sätta gränser och respektera andra människor. Här behövs goda moraliska förebilder, etiska samtal i hem och kamratkretsar och raka rör mot de som förbryter sig mot andra människor. Och vi som ansvarar för skola och socialtjänst måste bli tydliga och arbeta förebyggande med vårt värdegrundsarbete.

Och här finns ingen skillnad eller ursäkt beroende på vad det är för etnisk bakgrund på män som bär sig illa åt. Det är vedervärdigt. Skärp er! Jag blir så arg och upprörd!

 

Ge 16-åringar rösträtt

Den 17 juli 2014 tillsatte den dåvarande regeringen en demokratiutredning. Olle Wästberg fick i uppdrag att komma med förslag till hur fler personer skulle kunna övertalas att ta på sig politiska uppdrag, ge förslag till ökat medborgarinflytande mellan valen och komma med idéer för hur ungas åsikter bättre ska tas tillvara. Den 18 januari kommer svaren att presenteras.

Redan nu har man på försök släppt en idé. Att på försök ge unga från 16 år rösträtt i ett antal testkommuner. Det är ett bra förslag.

Unga människor har många åsikter. Man vill vara med och påverka sitt samhälle. Jag tror att det skulle vitalisera debatten att ta ungas röster på allvar. Det skulle bli en helt annan och tydligare politisk debatt ute i våra gymnasieskolor.  Det här fungerar redan på många håll med goda resultat i bl a Österrike, på delstatsnivå i Tyskland och på försök i ett antal norska kommuner. I svenska kyrkoval får 16-åringar rösta och att ta ställning i kyrkliga och teologiska frågor torde vara väl så svårt som att lägga sin röst på ett kommunpolitiskt alternativ.

Därför vore det bra att pröva en 16-årsgräns i valet 2018. Nu ska det bli spännande att se vad utredningen presenterar för fler förslag den 18 januari. Vi behöver stärka och utveckla demokratin i Sverige.

Polens utrikesminister vill bekämpa veganer och cyklister

Polens utrikesminister heter Witold Waszczykowski. Han tillhör ett parti som heter lag och rättvisa som innehar regeringsmakten. Partiet genomför nu en rad förslag som leder landet i en auktoritär och ärkekonservativ riktning.

I en intervju försvarar han lagförändringar som gör att utrymmet för mediernas frihet krymper med att man behöver bota samhället från vissa sjukdomar. Han menar att världen rör sig i en riktning mot ” en blandning av kulturer och raser, en värld av cyklister och vegetarianer, som satsar allt på förnybar energi och bekämpar varje form av religion,… ”. Förutom att staten ska ha större kontroll över medierna vill man begränsa författningsdomstolens frihet. Till att börja med.

Det som händer i Polen är viktigt för oss. Det är ett grannland med 38 miljoner invånare. Medlem i EU sedan 2004.

Men det glädjande är att det finns en stor och utvecklad opposition i Polen. Vi ser stora demonstrationer mot regeringens politik. Den klassiska politiska humorn används som vapen mot en alltmer ärkekonservativ regering.

Vi bör noga följa utvecklingen i landet och se hur vi kan uppmuntra och stödja systerpartier och rörelser för mänskliga rättigheter.


Senaste inläggen.
Barn 18 Sep
Gymnasielagen 23 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop