Peter Kullgren (KD)

Låt Katolska kyrkan ha övervakningskameror

Nu har det hänt igen, återigen har Katolska kyrkan i Karlstad utsatts för vandalisering. Det handlar nu om närmare tjugo tillfällen det senaste året. Man kan bara föreställa sig den osäkerhet och det obehag som uppstår när man gång efter annan utsätts.

image

Petri nycklar – en symbol för Katolska kyrkan

Nu har dessutom församlingen fått avslag från länsstyrelsen på sin ansökan om att få sätta upp kameraövervakning.

”Länsstyrelsen anser inte att övervakningsområdena för de kameror ansökan omfattar kan anses särskilt brottsutsatta i den utsträckning och på så sätt som avses i kameraövervakningslagen.” Så lyder länsstyrelsens motivering.

Om jag hade tillhört församlingen skulle jag sett denna motivering som ett hån och ett slag i ansiktet. Hur många gånger ska man behöva bli utsatt för att räknas som särskilt brottsutsatt?

I Sverige finns en tendens att se mindre allvarligt på händelser som drabbar kristna. De ses på något sätt som tillhörande de priviligierade. Även om det bär mig emot kan jag inte låta bli att tänka tanken att både den mediala uppmärksamheten och länsstyrelsens motivering hade sett annorlunda ut om det hade varit en annan religions gudstjänstlokal som hade varit utsatt.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop