Peter Kullgren (KD)

En vänster som ger kalla kårar

Uno L tillhör en av de flitigt förekommande signaturerna på insändarsidorna. Inget fel i det. Det offentliga samtalet är viktigt och en del av demokratin. Däremot är det olyckligt när debattörer far med osanningar och sprider lögner, särskilt gäller detta om man inte agerar under sitt fullständiga namn.

Medicinburk

 

I sin senaste insändare i VF går skribenten till storms mot Alliansen.  Bland annat påstår han att vi skulle vilja ta bort högkostnadsskyddet för läkemedel. Något som helt enkelt inte är sant.  Som motbild kan lyftas fram att högkostnadsskyddet inom tandhälsan stärktes under Göran Hägglunds (KD) tid som socialminister.

Än tydligare bekänner Uno L färg då han lyfter fram en av de kvarvarande kommunistdiktaturerna, Kuba, som förebild. Kuba må ha gratis läkemedel, finansierade av Venezuelianska oljepengar, men vad hjälper det då folket lever i armod och politiska motståndare både sätts i fängelse och mördas. Den typ av vänster som Uno L ger uttryck för, får det att gå kalla kårar längs ryggen på mig.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop