Peter Kullgren (KD)

Jag blir så arg!

Under helgen har det genomförts två fall av vandalism riktade mot politiska partier i Karlstad. Dels hällde Kommunistiska partiet rödfärg, för att simulera blod, på trappan till KCCC inför Miljöpartiets kongress, dels har Moderaternas partilokal fått rutorna krossade.

Våld och hot som riktar sig mot enskilda politiker och mot partier är samtidigt ett slag mot det öppna samhället och demokratin. Jag vill ha ett samhälle där avståndet mellan politiker och medborgare är så litet dom möjligt, men för varje händelse av det här slaget som sker riskerar avståndet att bli större.

Idag är det inte bara rikspolitiker som låser in sig av säkerhetsskäl. Detta sker även på landstings- och kommunalnivå. Och utvecklingen går mot allt större säkerhetsarrangemang. En mycket tråkig utveckling som vi alla förlorar på.

Läs mer här.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop