Peter Kullgren (KD)

Linda Larsson skjuter sig själv i foten

I dagens NWT finns en artikel om att Karlstads kommun överväger att bygga tillfälliga modulhus för att lösa boendefrågan för bland annat flyktingar. I artikeln kommenterar socialdemokraternas oppositionsråd Linda Larsson: ”Vi har en längre tid påtalat behovet av fler bostäder och kommunen skulle haft en bättre beredskap.”

Visst är det oppositionens uppgift att ifrågasätt majoriteten, men här skjuter hon sig själv i foten, kritiken slår det enkom tillbaka henne själv och socialdemokraterna. Idag byggs det mer än det gjort på åtskilliga decennier i Karlstad. Problemet är att när vi tog över styret för drygt fem år sedan var planberedskapen eftersatt. Utan planer blir det inga nya hus. Och nya planer görs inte över en kafferast. Planarbetet var dock något vi tog tag i och prioriterade. Det gör att det nu kan byggas så mycket som det gör.

Så Linda Larsson, det är bra att du påtalar problem. Saken är att det inte räcker att påtala, i alla fall inte om man sitter i majoritet. Då måste man se till att det blir verkstad, i det här fallet planer som efterfrågas. Det var det som saknades när ni var i majoritet.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop