Peter Kullgren (KD)

Snart får bussarna namn – 587 förslag har kommit in.

MittiCity_oc_%20buss_Eri_Martensson

Nu har tiden gått ut för att ge förslag till vad Karlstads buss 62 bussar ska heta. Det var i september som jag lyfte förslaget i Stadsbyggnadsnämnden att Karlstadsborna skulle få vara med och ge namn åt våra bussar.  Intresset har varit stort och 587 förslag har kommit in, vilket är roligt. Nu vidtar ett arbete i förvaltningen med att gå igenom förslagen. Om allt går som planerat kommer namnen vara spikade i mars. Jag ser med spänning fram emot slutresultatet.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop