Peter Kullgren (KD)

Favorit i repris

Det känns som en favorit i repris när Värmlandsnytt återigen ”avslöjar” att kommunen genom mig eller andra i kommunledningen ibland bjuder våra gäster på ett par glas vin till maten när vi har representation.  


Karlstads kommun och koncern omsätter ca 8 miljarder kronor per år. Vi har 7300 anställda. Vi har omkring 4000 företag i kommunen. Vi vill ha bättre infrastruktur, fler företag som etablerar sig här och fler som bygger bostäder. Vi vill ha goda relationer med vårt näringsliv, med våra offentliga myndigheter, andra kommuner, våra kulturpersonligheter och institutioner. Goda relationer med många olika aktörer är viktigt för att kommunen ska utvecklas. Därför träffar kommunledningen många personer. Ibland över en middag, på en konsert eller på en hockeymatch. Ibland bjuder vi på mat och i samband med det ett par glas vin.  


En ny vinkel fanns dock i gårdagens rapportering, nämligen att gäster ”hängdes ut”. Bild och namn på personer som vi träffat och i det fallet bjudit på mat och 2 glas vin var till en middag. Det är helt okej att förtroendevalda och ledande kommunala tjänstemän granskas och hängs ut när det är befogat, men våra gäster ska inte behöva se sina ansikten i media.  
En överhängande risk med detta är att det blir betydligt svårare att träffa personer som kan vara eller redan är viktiga för Karlstads utveckling. Att bygga relationer är oerhört viktigt för såväl företag som en kommun.  

Dråplig VÅP

När jag tar del av regeringens  och vänsterpartiets förslag till vårbudget blir jag beklämd. Det är en riktigt dålig budget! En budget som allvarligt kommer att skada den svenska ekonomin, men som även riskerar att undergräva samhällsmoralen. 

”Sysselsättningen ska upp och arbetslösheten ner”, säger finansminister Magdalena Andersson. Snacka går ju! Firma Andersson & Löfven har inte haft några problem att säga ett och göra ett annat tidigare, så varför skulle de sluta med det nu. 

Detta är en budget som på flera sätt slår direkt mot jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 säger man och så höjer man arbetsgivaravgiften för unga. ROT-avdragen skulle man inte heller röra i valrörelsen, avdrag som i princip  är självfinansierande då de gjort tusentals svarta jobb vita och dessutom bidragit till fler jobb i byggbranchen. Ja, ja, vad är väl ett vallöfte värt, tycks Magdalena Andersson resonera. Eller så håller hon helt enkelt med socialdemokraten Göran Greider när han säger: ”När man sviker ett löfte till överklassen blir jag glad”. 

Problemet är att det inte är överklassen som drabbas, de har råd att renovera ändå. De som drabbas är småhusägaren som får svårare att göra det nödvändiga underhållet av sitt hus och byggjobbaren som blir arbetslös eller som oftare kommer att få frågan om man inte kan fixa jobbet svart. 

Som lök på laxen kommer man att höja skatten på drivmedel, något som kommer att slå hårt mot landsbygden. Att man dessutom vill slopa avdraget för gåvor till ideella organisationer är något som känns extra tråkigt. Generositet ska uppmuntras, inte tvärtom.

Vet verkligen Björklund bäst?

De senaste dagarna har vårdnadsbidraget debatterats flitigt. Anledningen är att Folkpartiet valt att bryta Alliansens uppgörelse på området och ställa sig bakom regeringen som vill avskaffa det.

Men är det verkligen en fråga att göra en så stor sak av? Vårdnadsbidraget som det ser ut idag är en ganska urvattnad reform. Saken är den att diskussionen om vårdnadsbidraget inte bara handlar om bidraget i sig utan rör en mer principiell fråga om makt. Var ska makten ligga över hur enskilda och familjer kan utforma sina liv. Skiljelinjen går mellan dem som gärna vill styra och ställa i människors vardag och dem som anser att enskilda och familjer ska ha en hög grad av frihet att själva forma sina liv. En annan fråga som berör samma område är den om kvoterade föräldradagar. Risken är väl att Folkpartiet även här bryter med de överenskommelser som gjorts i Alliansen och röstar med de rödgröna.

Jag vet att även att mitt eget parti har en historia av att komma med pekpinnar. En av Göran Hägglunds främsta förtjänster är därför att han lyfte frågan om politikens gränser. Det är här jag ser en av Kristdemokraternas stora uppgifter i framtiden. Att vara en grindvakt mot politiska förslag som i alla välmening syftar till att få människor att välja ”rätt”. Detta innebär inte att vi inte ska ha skyddsnät som fångar upp den som faller av en eller annan anledning. Däremot innebär det att det offentligas uppgift är stödja enskilda människor när så behövs, inte att styra dem.

Om vi ska återvända till vårdnadsbidraget så är det på inget sätt heligt för mig. Jag kan mycket väl tänka mig andra varianter för att ge utrymme åt enskilda familjer att själva välja hur de vill utforma vardagen när barnen är små. Ett sätt är att förlänga föräldraförsäkringen ytterligare något och därtill göra den mer flexibel. Jag tycker också att förskolepengen ska kunna användas på ett mer flexibelt sett, exempelvis genom att låta morfar, farmor eller varför inte jag själv vara dagbarnvårdare åt mina egna barn. Oavsett är syftet att skapa rättvisa samt att lägga makten där den hör hemma, det vill säga hos föräldrarna – de som känner sina barn bästa.

En spännande vår

Göran Hägglund har aviserat sin avgång. På ett extra riksting den 25 april kommer vi att välja en ny partiledare, men även ny partistyrelse. Det innebär att även jag har ställt min plats till förfogande. Allt för att för att möjliggöra en rejäl nystart.

Om jag kommer sitta kvar i partistyrelsen är upp till valberedningen och rikstingsombuden att avgöra.

Det som är roligt är att det finns så många kompetenta och tänkbara kandidater till ny ledare. Spekulationerna går på högvarv i media. Något som är intressant är att det genomgående svaret från tänkbara kandidater är i stil med, det måste jag sova på. Om man jämför detta med sossarna blir skillnaden påtaglig. Där är allt annat än nej, nej, nej, otänkbart om man överhuvudtaget ska komma ifråga för ett uppdrag. Då föredrar jag hur det är hos. Själv skulle jag gärna se en process där medlemmarna har flera kandidater att välja bland.

En annan sak jag inte kan låta bli att kommentera är alla förståsigpåare som försöker redogöra för olika falanger i partiet. Jag anser mig ha tämligen god koll på partikulturen och det jag kan konstatera är att endast ett fåtal av dessa så kallade experter beskriver något som ens liknar verkligheten. Men, men även politiska proffstyckare ska väl ha rätt att försörja sig.

Välkomna integrationspolitiska förslag

Just nu pågår ett stort antal väpnade konflikter på olika håll i världen. Det är med fasa man följer härjningarna från organisationer som IS, Boko Haram och al-Shabab. Miljontals människor tvingas på flykt. De flesta av dessa människor blir flyktingar i närområdet, men ett antal når även Europa och Sverige.

Även om de som når Sverige är få i förhållande till de som kommer till grannländerna innebär det ökande antalet flyktingar en utmaning också för oss. Inte minst när det gäller att få till en fungerande integration. Tyvärr har frågor om migration och integration under en lång tid präglats av låsningar. Den som pekat på problem och utmaningar har väldigt ofta stämplats som rasist. Detta har gjort att få konstruktiva lösningar har presenterats. Enda alternativet har varit SD som i praktiken vill stänga gränserna.

För mig är det självklart att den som flyr för sitt liv ska kunna få en fristad i Sverige. Men för att detta ska vara möjligt även i framtiden – dessvärre ser antalet flyktingar inte ut att minska under de kommande åren – måste vi få till en diskussion om hur vi kan förbättra integrationen. Göran Hägglund har i två artiklar på DN-debatt lyft ett antal saker som kan göras. I onsdagens DN föreslog han att:

– skrota ebo-lagen. En lag som innebär rätt till bidrag för asylsökande som fixar sitt boende själv. I praktiken har denna lag lett till att asylsökande hamnar som inneboende hos landsmän i redan överfulla lägenheter i så kallade utanförskapsområden.

– modulbostäder med statliga garantier. ”För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.” Migrationsverket ska även själva kunna äga boenden för asylsökanden, något som skulle minska behovet av att hyra dyra boenden av ibland mindre seriösa aktörer.

– förbättra kollektivtrafiken för att skapa fungerande arbetsmarknadsregioner. På så sätt blir det lättare för flyktingar att få jobb, även om de inte bor på en ort med många arbetstillfällen. Detta skulle även kunna minska arbetslösheten i stort.

Sedan tidigare har vi lyft följande förslag:

– Vi vill ha lägre bidrag och ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna en halv miljon kronor utan att betala inkomstskatt. Detta som en del av arbetslinjen.

– Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren ska vara huvudregel. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå.

– Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet, men Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra. Det är mer humant om den som ändå kommer att nekas uppehållstillstånd får det beskedet innan han eller hon hinner rota sig.

Dessa förslag är inte svaret på alla utmaningar kring integration och migration, därför kommer Kristdemokraterna att komma med ytterligare förslag. Jag hoppas även att fler partier ska våga ta sig an dessa svåra och ibland kontroversiella, men ack så viktiga frågor.

Förståeliga protester mot inställd vargjakt

I fredags hölls en protestaktion på Stora torget I Karlstad mot förvaltningsrättens stoppande av vargjakten. Frustrationen och ilskan var påtaglig över beslutet. Och jag förstår dem. Att stoppa jakten bara några timmar innan den skulle dra igång är i högsta grad provocerande. Folk hade förberett sig. Många hade tagit ledigt från jobbet för att kunna delta i jakten och så blåses den bara av.

Jag är vän av ordning, beslut ska kunna överklagas, men inte hursomhelst. Då övergår nämligen ordningen till rätthaveristisk oordning. Beslutet som sådant rör inte heller själva jaktfrågan. Riksdagen har bestämt att beslut om vargjakt ska tas regionalt av varje länsstyrelse och att Naturvårdsverket ska vara sista instans att överklaga till. Detta för att minska det byråkratiska krånglet och ständiga överklaganden som omgärdat tidigare planerade vargjakter. Men si, det tyckte inte Förvaltningsrätten var okej enligt EU-rätten. Och som grädde på moset ogiltigförklarar man inte bara förbudet mot vidare överklaganden utan stoppar även själva jakten. Detta mindre än ett dygn innan jakten ska inledas.

Vi får se om det blir någon vargjakt i vinter. Frågan är inte avgjord. Länsstyrelsen har meddelat att de kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarätten. Vi får hoppas att denna process går snabbt. Det är nödvändigt att ha en väl avvägd avskjutning av en växande vargstam om vi fortsatt ska ha en levande landsbygd i Värmland. Inte minst mot bakgrund av att stor del av Sveriges vargar håller till i länet.

Stadsbusstrafiken i fokus

Gårdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden var mitt första och jag skulle gärna sett att vi hade haft andra frågor på dagordningen än ett hävt avtal om stadstrafiken. Men, att vara förtroendevald handlar om att fatta nödvändiga beslut och göra det bästa av uppkomna situationer.

Förenade buss (FB) vann den senaste upphandlingen av stadsbusstrafiken i Karlstad. FB:s anbud var drygt 7 miljoner kronor lägre än nr 2 och de hade alla skall-krav uppfyllda. Ur upphandlingssynpunkt med givet upphandlingsunderlag skulle FB erbjudas avtalet och så skedde. Det har kommit några funderingar kring själva upphandlingskriterierna och vi har använt en gängse accepterad modell med skall-krav och pris som styrande. Krav var att man skulle ha ordning på sin ekonomi samt haft erfarenhet av linjetrafik. Detta uppfyllde FB.
Skulle vi ha fattat att anbudet var för lågt? Ja, kanske. Men samtidigt så skulle FB sannolikt ha vunnit en eventuell överprövning. Dessutom var anbudet ca 5,5 % lägre än nr två så någon enorm skillnad förelåg ej.

Nu är avtalet hävt och det kan konstateras att anbudet var för lågt för att klara åtagandet. I den uppkomna situationen har vi haft fokus på att bussresenärerna, karlstadsborna, inte ska drabbas av att bussarna inte går. Utifrån det så var vår bedömning att en direktupphandling var det enda möjliga.
Jag förstår att många ser det som märkligt att ett företag som inte klarat att ekonomin kan häva avtalet och sedan fortsätta dagen efter med mer betalt. Jag ska försöka reda ut varför vi valde den vägen.

Med fortsatt trafik, utan avbrott, för ögonen är bedömningen att det skulle vara svårt för en annan aktör att så snabbt ta över trafiken. Det handlar om tillgång till fordon, depå, drivmedel etc. Därför valde nämnden att direkttilldela kontraktet till FB, som har utfört själva uppdraget på ett bra sätt med bra kundnöjdhet.

Här följer en del av tjänsteskrivelsen:
”Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att genomföra en direktilldelning av ett kontrakt under en övergångstid, fram till dess att en ny konkurrensupphandlad aktör tilldelas och påbörjar ett nytt uppdrag.

Frågan huruvida synnerlig brådska. enligt 4 kap. 2 § första stycket 4 p. LUF föreligger är emellertid inte helt enkel att avgöra. Tre rekvisit ska vara uppfyllda.

1. Det ska vara absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.
2. Det ska föreligga synnerlig brådska som inte kunnat förutses av kommunen.
3. Det är inte möjligt att hålla tidsfristerna vid ett annonserat förfarande.

Med hänsyn till tjänstens karaktär får det anses nödvändigt att tilldela kontraktet (kommunen kan inte stå utan kollektivtrafik). Kommunen har vidare inte haft möjlighet att förutse Förenade Buss ekonomiska problem förrän i ett sent skede. Därtill kommer att det knappast, med hänsyn till de åtgärder som krävs för att sjösätta ett nytt konkurrensupphandlat kontrakt, skulle vara möjligt att hålla tidsfristerna vid ett annonserat förfarande.

För att trygga tätortstrafiken i Karlstad fram tills att en ny upphandling är genomförd, ser inte stadsbyggnadsförvaltningen något annat alternativ än att stadsbyggnadsnämnden genomför en direkttilldelning avseende tätortstrafiken till Förenade Buss från 6 november 2014 – 12 juni 2016 med möjlighet till förlängning om 1 år + 1 år. Förlängningsperioderna är nödvändiga för att kunna trygga trafiken i händelse av att den kommande upphandlingen blir föremål för en överprövningsprocess.

Arbetet med en ny konkurrensutsatt upphandling påbörjas per omgående och ett förslag till förfrågningsunderlag innan annonsering genomförs bedöms kunna presenteras för stadsbyggnadsnämnden under våren 2015.”

Det har även framförts funderingar om FB gjort detta för egen ekonomisk vinning. Det är jag övertygad om att de inte gjort. Ursprungsavtalet var på 8 år med möjlighet till förlängning om 2 år. Att då kalkylerat lägga ett för lågt anbud som leder till att man inte kan fullfölja är inte så smart, inte minst med tanke på de tunga investeringar de gjort.

Det nya avtalet ger FB ökad ersättning till den nivå att de klarar uppdraget. Bedömningen är 9,6 miljoner per år och kommunen kommer att följa ekonomin varje månad. Det innebär alltså ingen täckning för uppkomna förluster utan säkerställer endast framtida trafik.

Tradition och förnyelse i stadsutvecklingen

Karlstad ska vara en levande och trygg stad. Staden ska kännetecknas av en stadsutveckling som främjar tillväxt samtidigt som nybyggande ska ske med förnuft. Särskild hänsyn ska tas till bevarande av historiskt och arkitektoniskt intressanta miljöer. När vi bygger staden bygger vi för kommande generationer. Den goda staden planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet –kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Offentliga platser ska vara trygga och upplysta och upplevas som levande. När bostadsföretag, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma kvarter/område skapas mångfald, folkliv och mötesplatser. Med sitt fördelaktiga läge vid Vänern och Klarälven ska Karlstad uppfattas som den självklara vattenstaden där båttrafiken utvecklas och tillgängligheten är god till båtplatser och sjönära allmänna platser.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet. Det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material väljas med låg miljöpåverkan. Innegårdar och parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor. Bottenvåningar bör så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiella aktörer. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter ska finnas. Små billiga lägenheter efterfrågas och ska kunna erbjudas både studenter och andra. Kommunen ska aktivt uppmuntra skapandet av mindre och billigare lägenheter för att främja en blandad bostadsmarknad. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planeringen. Trygghetsanalyser behöver göras för att bostadsområden ska upplevas trygga dygnet runt. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i det arbetet. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter till cykel-,gång-, kollektivtrafik och andra trafikslag.

Byggande ska ske med förnuft och med särskild hänsyn till bevarande av historiskt och arkitektoniskt intressanta miljöer. Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader. 

 • Byggande av mindre och billigare lägenheter ska uppmuntras.
 • Karlstad ska utvecklas som ”vattenstad” – staden på vattnet.
 • Planera för ett ytterligare hotell i centrala Karlstad.
 • Det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för boende.
 • Vid stadsplanering ska kommunen vidta åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt och underlätta för gång- och cykeltrafik.
 • Stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser och kommersiella
 • Karlstads kommun består till stor del av landsbygd. Kommunen ska vid planeringen möjliggöra och underlätta boende utanför Karlstads tätort. Barnomsorg, skola, äldreomsorg, olika trafiklösningar ger förutsättningar för att leva på landsbygden.
 • Aktualisera färdigställandet av Gravaleden för bättre trafikflöde. En ny kostnadsberäkning ska göras och projektet ska påbörjas när ekonomin så tillåter.

Vi vill ha viltmyndigheten till Karlstad

Det behövs en viltmyndighet och den mest naturliga platsen vore Karlstad. I Värmland är många engagerade i jaktfrågor samtidigt som vi lever med den uppslitande frågan om rovdjuren dagligen. I ett delbetänkande till Jaktlagsutredningen, Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid, klargör utredaren behovet av en ny viltmyndighet och pekade konstigt nog ut Östersund som lämplig ort då myndigheten kunde samlokaliseras med Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets hantering av jaktrelaterade frågor har fått massiv relevant kritik och därför föreslår utredaren Håkan Larsson en nystart med ny myndighet för att bygga upp nytt förtroende hos de som jagar. Att då föreslå en samlokalisering med Naturvårdsverket i Östersund känns helt fel och kommer inte öka förtroendet. Det handlar om ca 40 arbetstillfällen men framför allt om jaktens framtid. Naturvårdsverket anklagas för att sitta fast i den gamla tidens bevarandemotiv för Sveriges vilt. Dagens stora viltstammar innebär snarare att vi behöver ett brukandeperspektiv, en adaptiv förvaltning som arbetar efter dagens villkor.

Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, omsorg och vård ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn ska tas till såväl andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern och den egna förmågan – människovärdet är absolut.

De äldre och deras anhöriga känner bäst sina egna behov. Det ska vara utgångspunkten vid biståndsbedömning. För de allra flesta av oss är det en självklarhet att bestämma vem som ska komma in i våra hem. Så är det dock inte för alla Karlstadbor. Vi vill arbeta för att det ska vara möjligt.

Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. Därför ska äldreomsorgen sträva efter samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, samfund och andra ideella krafter.

Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid och bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Trygghetsboenden, där det finns möjlighet till gemenskap och viss tillgång till personal, ska erbjudas till fler.

Valfrihet inom äldreomsorgen är viktig. Vi vill även skapa valfrihet vad gäller utförare för äldre för service som hemsänd mat och städning vilka inte tidigare har ingått i valfrihets-systemet.

 • Kommunen ska satsa på äldres mat och måltider. God och näringsriktig mat är
 • Serviceinsatser med förenklad biståndsbedömning ska införas. Äldre över 80 år ska erbjudas enklare hemtjänst utan biståndsbedömning och större valfrihet för val av serviceinsatser inom hemtjänst ska erbjudas.
 • Kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd.
 • Vårdens och omsorgens innehåll ska utvecklas för att bättre passa äldres skiftande behov och önskemål genom att erbjuda profilering av verksamheterna, exempelvis mot intressen, språk, livsåskådning och vårdprofil. Detta kan bland annat uppnås genom en mångfald av olika utförare.
 • Läkarnärvaron och den geriatriska kompetensen ska utvecklas på äldreboenden i samverkan mellan kommun och landsting.
Senaste inläggen.
Dråplig VÅP 16 Apr
Bloggat på nwt.se.
Slomtider? 25 Apr
Desktop