Viktig flyglinje på plats

Idag presenterades den nya flyglinjen som det ryktats om en tid. Linjen är Karlstad-Frankfurt och kommer starta i slutet av maj. Redan nästa vecka kan biljetterna bokas.

Frankfurt är en av de största ”världshubbarna” i Europa och den destination våra företagare helst vill ha. Från Frankfurt nås hela världen.

Diskussionerna kring det bolag som bildats för att jobba med kommunikationer till och från Värmland har pågått en längre tid. Många konspiratoriska tankar har jag hört och en och annan minut av ilska och frustration har det varit. Politiska motståndare har försökt lägga krokben på ett stundom fult sätt. Varför? Ja, det har jag också frågat men jag är ganska säker på att det har att göra med att det är val i september. Misstänkliggör
motståndaren till varje pris.

Säkert har vänsterns Svenneling kammat hem någon poäng genom sitt agerande men knappast för Karlstads och Värmlands bästa. Snarare sitt eget och partiets.

Jag är mycket glad över att bolaget bildats. 9 värmländska företag har varit mycket delaktig samt Handelskammaren. 9 företag från 7 olika kommuner. Jag är glad att företagen tar ansvar och är med och finansierar för dem viktiga kommunikationssatsningar. Det är första gången det sker!

Just medfinansiering från de som nyttjar flyget har drivits från miljöpartiet. En klok linje. Nu sker detta genom den ”tick” som ska betalas vid flygresor och som efterhand kommer kapitalisera bolaget. Men den medfinansiering föll inte MP på läppen. Det blev nej även därifrån. Men med MP:s grundinställning till flyg kan jag ändå ha viss förståelse för det ställningstagandet.

Kategori: Okategoriserade

Karlstad klättrar i nyföretagarranking

Karlstad klättrar 17 placeringar i Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer. Vi går från plats 67 till plats 50. Mycket glädjande!

Det innebär att vi har 5,9 nya företag per 1000 innevånare, vilket är i paritet med Örebro. Så, ska vara nöjda? Ja, en liten stund men, det finns ju 50 platser kvar att klättra på….

Kommunen stöttar flera organisationer som alla gör ett bra jobb med att underlätta för fler att starta företag. Ung företagsamhet, Drivhuset, Nyföretagarcentrum är några av dem.

Läs mer här!

Kategori: Okategoriserade

Konsekvenser av chockhöjda skatter

I dagens NWT uttrycker sex företagare i restaurang- och hotellnäringen sin oro för skattehöjningar riktade mot deras bransch. Det handlar om fördubblad moms på restaurangmat och kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för unga anställda. De sex företagen har tillsammans 400 personer under 26 år anställda och de konstaterar vidare att var tionde jobb för unga skapas i hotell- och restaurangbranschen i Karlstad.

Att höja både momsen och arbetsgivaravgifterna är ett hårt slag mot dessa företag, en dubbelstöt som riskerar att slå ut många företag. Lika allvarligt, om inte mer, är att det riskerar att göra många ungdomar arbetslösa. Enligt branschorganisationen Visita har 10 000 jobb skapats sedan sänkningen av momsen genomfördes för två år sedan.

För mig är det solklart att det är ett dåligt förslag som S, V och MP driver. Chockhöjda kostnader för företag leder knappast till utveckling, starka företag eller fler jobb. Starka och framgångsrika företag är förutsättningen för fungerande välfärd.

Kategori: Okategoriserade

Målet är ett näringslivsklimat i toppklass

Ute på Möruddens restaurang på Hammarö finns det en skylt som beskriver hur de nya ägarna gick från dröm till verklighet när de tog över restaurangen. Det är både en positiv och lite skrämmande bild av en företagares vardag. Bland annat beskriver de att man behöver 27 tillstånd för att driva restaurang och om de hade vetat det från början hade de kanske aldrig vågat satsa på att driva eget.

Vem som helst som drömmer om att bli egenföretagare kan bli avskräckt av exemplet ovan. Mycket i en företagares vardag styrs av lagar och regler som beslutas centralt. Men det gör det bara än viktigare att vi lokalt i Karlstad arbetar för att underlätta för företag och göra det så attraktivt som möjligt att starta och driva företag just här. Det är företag som ger arbete till Karlstadsborna och tillväxt i Karlstadsregionen.

I den politiska majoriteten har vi satt företagarfrågorna högt på agendan. Vad är det då som ger ett bättre företagsklimat? Den frågan började vi med när vi bildade ny majoritet år 2010 och hittills har vi kommit fram till följande.

· Det är lättare att lyssna på och lära av näringslivet om man faktiskt träffar företagarna. Därför har vi prioriterat just företagsbesök; i skrivande stund har vi genomfört över 350 besök.

· I kommunen fanns både pensionärsråd och råd för personer med funktionsnedsättning. Vi har utökat med ett Näringslivsråd för att bättre ta till vara företagarnas intressen i kommunen.

· Det måste vara tydligt vad man kan förvänta sig av kommunen. Därför har vi infört servicegarantier inom all kommunal verksamhet.

· Karlstad behöver sina grannar. Det viktiga är inte var i Karlstadsregionen ett företag etablerar sig utan att det gör det. Kil, Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad har bildat Karlstad Business Region – KBR, för att få till ett bättre samarbete i Karlstadsregionen inom etablering, näringsliv, besöksnäring och marknadsföring.

· Tidsbrist ska inte bromsa planerna för att utveckla Karlstad. Vi har satsat mer resurser för att korta handläggningstider för bygglov och planarbete för att bättre svara upp på önskemål från intressenter som vill bygga bostäder och utveckla företag.

· Det är många olika lagstiftningar att förhålla sig till när man vill bygga och utveckla nya bostäder och verksamheter. Det är nog komplicerat som det är och därför har vi tagit fram en ny modell för hur kommunen arbetar för att göra planprocesser enklare, snabbarer och mer transparenta.

· Kommunen köper varor för ca en miljard kronor på ett år. Vi vill gärna att fler lokala företag ska vara med och leverera till oss. Därför har vi satt igång ett arbete för enklare och effektivare upphandlingar.

· Det ställs höga krav på livsmedelsproducenter i Sverige. Det är bra och borgar för kvalitet, kvalitet vi vill ha på den mat som serveras i våra skolor och på våra vårdboenden. Därför har vi tagit fram en ny livsmedelspolicy för att underlätta för lokala och regionala producenter att leverera till kommunen.

När vi bildade ny majoritet hade tillväxtfrågorna delvis legat i träda. Vi har påbörjat arbetet för att göra det mer attraktivt att driva företag i Karlstad. Men ännu finns mycket kvar att göra. Har du idéer om vad eller vill ha ett besök från oss på ditt företag så tveka inte att höra av dig!

Kategori: Okategoriserade

Biogasanläggning i Karlstad blir slagträ på Hammarö

Min kollega på Hammarö Charlie Weimers vill enligt en intervju i SVT inte att Hammarö ska bli delägare i en eventuell biogasanläggning i Karlstad.

Riskfyllt och att försiktighet måste råda är bärande argumentet.

Försiktighet ska alltid råda. Risker ska identifieras och minimeras. Risken i biogasprojektet är mängden matavfall, substrat, som vi kan få in. Får vi in för lite genererar anläggningen för låg avkastning men redan vid 5000 ton, vilket är den mängd avfall Karlstad själva har, är det svarta siffror i kalkylerna. Vid 10 000 ton blir avkastningen 7,6 % vilket är en bra avkastning.

Eftersom mängden avfall är avgörande för resultatet så ligger det i beslutet att säkerställa det INNAN en ev byggstart. Så att redan nu tvärsäkert säga nej finner jag något märkligt. Dessutom har ingen ännu fått någon formell förfrågan, så det blir lite jeopardy över det hela. Svaret levereras innan frågan.

Om vi får avtal gällande 10 000 ton eller mer och kalkylerna fortsatt håller så torde det vara en god investering att bli delägare. Försiktighet borde även gälla även innan man förkastar något, särskilt innan alla förutsättningar är kända.

Delägarskapet är i min värld ett erbjudande till de som vill tillvarata kommunens eller företagets matavfall på ett ekonomiskt bra sätt. En morot för att välja att sortera ut matavfallet och lämna det till den lokala biogasanläggningen. Tar man det ”arbetet” det innebär att sortera ska man även få möjlighet att ta del av utkomsten i slutändan, om man vill.

Försiktighet och sparsamhet med andras pengar håller jag högt men det gäller att ha alla fakta på bordet innan man fattar beslut.

Kategori: Okategoriserade

Värnlösa barns dag

Idag är det den 28 december och Värnlösa barns dag. Bakgrunden till denna dag är morden på alla gossebarn under två år i Betlehem som Kung Herodes ska ha låtit utföra. Han hade fått reda på att judarnas nye kung skulle ha fötts i Betlehem. Som många andra maktgalna män före och efter honom skydde han inga medel när han kände sin ställning hotad utan ställde till ett blodbad. ”Judarnas nye kung”, Jesus kom undan genom att Josef och Maria flydde till Egypten och stannade där till dess Herodes var död. Så långt den kyrkliga bakgrunden till Värnlösa barns dag.

Tidigare hette dagen Menlösa barns dag, men då ordet menlös med åren fått en förändrad betydelse bytte dagen namn till Värnlösa barns dag 2001. Värnlösa barns dag har också fått en vidare innebörd. En dag att minnas alla de barn runt hela världen som far illa. Herodes var dessvärre inte den siste tyrannen som inte tvekat att ge sig på oskyldiga barn för sin egen vinnings skull.

De värnlösa barnen finns i Syrien och i Nordkorea, de finns bland väpnade rebellgrupper som tvingar småbarn att bli barnsoldater, de finns i klorna på skrupellösa människohandlare, de finns i överfulla och sjöodugliga båtar ute på Medelhavet på väg mot Europa.

De värnlösa barnen finns runtom hela vår värld, men de finns även i Sverige och i Karlstad. Kanske är situationen delvis en annan, men de finns också hos oss. De finns i missbrukarhem, eller i familjer där föräldrarna på grund av psykisk sjukdom inte kan ta hand om dem. Även i Sverige utnyttjas barn sexuellt, liksom det finns barn vars föräldrar sitter i fängelse för barnmisshandel. Också i Karlstad finns barn som av olika anledningar tvingas att tigga. Också i Karlstad finns barn som får sitt enda riktiga mål mat i skolan.

Det är dessa barn vi tänker på idag. Gör vi Karlstad till en något bättre kommun för dessa utsatta, värnlösa barn, då kommer Karlstad vara en bättre kommun att leva i – för oss alla.

Kategori: Okategoriserade

Tolkarna får komma!

Tolkarna de svenska soldaterna har använt sig av i Afganistan riskera att hamna i en mycket utsatt situation när Sverige drar hem sin militära personal. Inte minst för att de av talibanerna ses som förrädare som samarbetat med fienden.

Tidigare har det verkat som om Sverige skulle lämna dem åt sitt öde. Kritiken mot detta förhållningssätt har med rätta varit hård. Nu talar dock mycket för att många av dem tillsammans med sina familjer får komma till Sverige som kvotflyktingar. Läs mer här. Skönt tycker jag. Det hör till anständigheten att man inte lämnar dem i sticket som arbetat och riskerat sina liv under svenskt befäl.

Överlag är det oerhört viktigt att vi blir bättre på att ta hand om de som varit ute på olika militära missioner. Detta oavsett om de är svenskar eller har en annan nationalitet. De soldater som varit i Afganistan har många gånger deltagit i direkt krig. Detta är något som det svenska försvaret är relativt ovant vid. Det innebär att stödet till veteranerna blir ännu viktigare. De ska vara självklart att de ska få all den hjälp de behöver för att bearbeta sina upplevelser och för att komma tillbaka till ett normalt liv här i Sverige.

Kategori: Okategoriserade

Att prioritera rätt!

Idag på kommunstyrelsen behandlade vi budgetramar för åren 2015-2017. Det man kan konstatera är att Karlstad har en solid ekonomi. Det har varit tuffa år vi har gått igenom. Ute i de olika verksamheterna har man många gånger fått vända på slantarna både en och två gånger. Många har gjort ett fantastiskt jobb. Detta gör att vi står bättre rustade inför framtiden än många andra kommuner och landsting.

Under denna period har två av mina prioriteringar varit: Dels att satsa på de mest utsatta, de som inta alltid ens har tak över huvudet. Bland annat har vi infört Tak över huvudet-garanti. Dels att få upp underhållet av vägar och fastigheter till en rimlig nivå. Så som det sett ut tidigare har kommunens tillgångar förfallit.

Nu är det alltid vanskligt med ekonomiska förutsägelser, men skall man tro prognoserna ser de kommande åren ljusare ut rent ekonomiskt. Under åren 2015-2017 tror man att skatteintäkterna kommer att öka med runt 5% per år. Det är dock viktigt att inte teckna in alla dessa pengar. Om vi ska stå rustade inför nästa nedgång i ekonomin, och den kommer, var så säkra, måste vi samla i ladorna under de goda åren. Det hade man inte gjort när det stora raset kom 2008 och det har inneburit att de senaste åren har varit kärvare än de hade behövt vara.

God ekonomisk hushållning innebär att man försöker få ut så mycket av varje skattekrona som möjligt; att man inte lever över sina tillgångar; att man ser till underhålla sina vägar och byggnader så att de inte förfaller; att man hellre satsar långsiktigt på kärnverksamheten än sådant som kan vara roligt för stunden; att man satsar på barnen, det betalar sig i längden.

Att tala om god ekonomisk hushållning är kanske inte det mest glamorösa, men det är ansvarstagande och långsiktighet viktigt. Det är principer som varit vägledande för mig tidigare och som kommer att vara det i framtiden. Det är ett vallöfte!

Kategori: Okategoriserade

Beklagligt agerande av oppositionen

Många glada tillrop har hörts från riksdagsoppositionen om att de lyckat förhindra en skattesänkning. Problemet är dock större än sänkt skatt eller inte. Den praxis vad gäller budgethanteringen vi haft har tjänat Sverige gott. Nu har den frångåtts med tre rösters marginal.

Saxat från Göran Hägglunds nyhetsbrev:

”Frågan om höjd brytpunkt vid vilken man börjar betala statlig skatt, har präglat mycket av bevakningen av höstens riksdagsarbete. Förslaget fanns med i regeringens budgetproposition som en åtgärd för att stimulera ekonomin och för att undvika att fler och fler behöver betala statlig skatt. Men i onsdags röstade den samlade oppositionen ner förslaget. Det är beklagligt ur framförallt tre aspekter. För det första bryter oppositionen nu den praxis för budgethanteringen som gällt under lång tid och som gjort det möjligt för minoritetsregeringar att styra landet. För det andra har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet genom sitt agerande för första gången gett sverigedemokraterna ett reellt inflytande och genomslag i en votering i Sveriges riksdag genom att i förväg göra upp om en modell för samarbete. Av socialdemokraternas tidigare så höga tonläge om att aldrig göra sig beroende av sverigedemokraterna, återstår numera endast ett tyst hummande. För det tredje gör det att mer än en miljon löntagare får högre skatt.”

Kategori: Okategoriserade

Nya beslut om varg

Riksdagen har nu fattat ett beslut om hur rovdjurspolitiken ska se ut. Läs mer här. Det är bra att man nu sätter ner foten, även om det hade varit ännu bättre om man hade gett rovdjurslänen större inflytande. Det är viktigt att de som ska leva med rovdjuren i vardagen känner att de blir lyssnade på.

Riksdagens beslut innebär bland annat att man inte kommer att låta vargstammen fortsätta att växa ohämmat. Istället kommer antalet djur att minskas något. Enligt beslutet ligger gränsen för en gynnsam bevarandestatus för varg på mellan 170 och 270 individer. Idag finns det runt 400 vargar i landet.

Det man kan oroa sig för nu är att EU återigen ska lägga sig i. Jag är en varm anhängare av EU:s grundtanke om att knyta Europas länder närmare varandra genom fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital och därigenom bidra till fred och välstånd. Men jag har väldigt svårt för när EU ska lägga sig i en massa saker som de inte borde ha med att göra. Det finns mängder av sådana exempel. Jag tycker inte att EU ska lägga sig i vare sig det svenska snuset eller den svenska rovdjurspolitiken. Likaså är jag stark motståndare till att EU skulle ges rätt att ta ut skatt.

I det EU-val som stundar driver Kristdemokraterna just denna linje: att EU är något i grunden bra, men att man bör vara mycket restriktiv när EU vill lägga sig i allt mer. En sund och balanserad hållning anser jag.

Kategori: Okategoriserade