Känslomässiga och ekonomiska konsekvenser av vargattack

Wemlandsalpacka är ett Karlstadsföretag som jag besökte igår. Sven driver företaget, hjälpt av övriga i familjen, med mycket hjärta och omtanke om sina alpackor. Jag kan inte stoltsera med några vidare kunskaper om just alpackor men efter att ha träffat på dem så kan jag konstatera att det är trevliga och fina djur.

Jag besökte Sven för att prata om den vargattack som hans alpackor utsattes för förra året och för att diskutera efterspelet.

Det är tydligt hur djupt händelsen påverkat Sven och övriga familjen. Sex vargrivna djur låg döda i sin hage en morgon. Medkännandet är stort. Nu, över ett år efter händelsen påverkar det fortfarande vardagen i stor utsträckning. Förhandlingar och tvister om ersättningsnivåer, känsla av misstro och ekonomiska sviter. Det tär på ett litet företag och det tär på personerna mitt i det.

Oavsett storleken på vargstammen måste efterspelet från en attack bli bättre från myndigheter. Det handlar om nivå på ersättningen och hur den räknas fram, ersättning för extra stängsel och underhåll mm.

Vi konstaterar tämligen omgående att varken jag eller Sven är några militanta varghatare som vill utrota vargen från Sverige men lika snabbt kommer vi fram till att situationen som den är nu inte håller. 25% av landets yta klarar inte av 100% av alla vargar.

Imorgon kväll ska jag debattera rovdjurpolitik på en debatt som Jägarnas Riksförbund arrangerar i Torsby. Med två vargattacker i närtid, Lekvattnet och Hasselbol, ska det bli spännande att se om de som har stora skygglappar för ögonen lyckas vinkla ut dem något och förstå rovdjursproblematiken lite mer.

20140625-231202-83522915.jpg

20140625-231219-83539796.jpg
Det är ganska många eltrådar i stängslet runt alpackorna men det verkar inte hjälpa. Kolla här!

Kategori: Okategoriserade

När vargen kommer för nära

Idag har jag besökt mjölkbonden Peter Engåsberg på Hasselbols lantbruk. Hasselbol liggen ca 15 km från Karlstads centrum.

På midsommarafton blev Peter uppringd och meddelad att 25 nötkvigor gått ut sin hage och letandet började. 20 är återfunna 5 är fortfarande på vift.

På midsommardagen hittades en kviga riven och delvis uppäten. Länstyrelsen kontaktades och kunde konstatera att det var varg som dödat kvigan. Senare konstaterades även att varg varit inne i hagen och skrämt ut kvigorna som flytt i panik rakt in i skogen.

Det var en märkbart tagen bonde och en lika tagen son som jag träffade idag. Sonen, som är 12 år, konstaterade att han var tveksam om han ville följa i pappas fotspår, ”mycket krångel och nu det här med vargen”.

Vargangrepp på nötdjur är inte så vanligt men förra året skedde det tre gånger i Värmland och det kommer säkert bli vanligare i takt med att det blir allt fler vargar.

Uppskattningsvis finns 400 vargar i Sverige. Eller rättare sagt, det finns 400 vargar på 25% av Sveriges yta. För så är det. Vargen är koncentrerad till Värmland och angränsande län. Inte konstigt att det blir problem!

Det handlar om företagare som får sin verksamhet förstörd. Boende på landsbygden som känner otrygghet och får sina intressen hotade. Det blir helt enkelt svårare att leva, bo och verka utanför staden. Det är inte acceptabelt.

Läs mer här

20140623-173431-63271637.jpg

Kategori: Okategoriserade

Hammarö Karlstad het potatis

Idag hade jag och min kollega på Hammarö Charlie Weimers en pressträff där vi berättade om våra tankar kring sammangående mellan våra kommuner.
Det är en fråga som berör helt klart. Det vi föreslår är att en utredning ska göras där för- och nackdelar blir belysta. Därefter, i samband med valet 2018, genomförs en folkomröstning där kommuninnevånarna i de båda kommunerna får säga sitt. Blir det ja kan kommunerna gå samman 2022 när det är val igen.

Lång tidshorisont? Ja, men jag tror det tar tid:
1. Det är i dagsläget endast KD som, över kommungränsen, är överens om tagen.

2. Efter utredningen behövs tid för förankring.

3. Efter en omröstning, om den landar på ja, är det en ganska omfattande process att fusionera två kommuner.

Reaktioner har inte låtit vänta på sig. Oppositionsrådet på Hammarö Siw Gidlöv (S) konstaterade omedelbart att det var en dålig idé. Föga förvånande med tanke på hur hon resonerade förra gången. Då lät hon meddela, med reservation för exakt ordalydelse, att en folkomröstning var onödig eftersom ”vi” (alltså socialdemokraterna) redan bestämt sig….

Men jag har ändå lite svårt att förstå det totala motståndet mot att ta fram fakta, för- och nackdelar och sedan låta Hammarö- och Karlstadsbor säga sitt. Vad är faran med det?

De NWT.se läsare som varit inne och röstat tycker såhär iallafall:

20140619-233923-85163850.jpg

Kategori: Okategoriserade

Finns det sverigedemokrater i Karlstad?

På måndag ska Karlstads kommunfullmäktige debattera och fatta beslut om budget och den strategiska planen för kommunens verksamhet 2015-2017. Budgetdebatten är årets hetaste och längsta, debatt där de politiska skiljlinjerna mellan partierna blir tydligare än vanligt. Det handlar helt enkelt om politik och hur man vill förändra Karlstad.

Finns det sverigedemokrater i Karlstads fullmäktige? Ja, men det märks inte. De har inte presenterat en enda budget hittills under mandat perioden, ingen strategisk plan. Inte ens ett säryrkande på något av de liggande budgetförslagen. Frågan är om det blir ändring på måndag när vi ska ta budget för kommande år. Jag gissar att bladet sitter lika hårt klistrat över munnen som de senaste 4 åren.

Ett parti som tyvärr lyckades locka fler väljare i valet till europaparlamentet än 2010 års val till kommunfullmäktige.
Ett parti som säger sig vara ett seriöst som vill forma Sverige, men som i kommunen aldrig avslöjar sin agenda.
Ett parti som om vi ser till opinionsmätningar mycket väl kan växa i fullmäktige.
Ett parti som inte presenterat någon budget eller långsiktig strategisk vision över huvud taget.

Sverigedemokraternas strategi är tystnad, tystnad och åter tystnad.

Det är naturligtvis lugnt och skönt för oss andra, man kan nästa glömma bort att vi har ledamöter som inte vill att alla ska ha samma rätt att leva i vår kommun. Som sätter olika värden på människor. Som tycker att mångfald är farligt.

Genom sin tystnad slipper man också granskas, vilket mycket väl kan vara en smart taktik om man inte har en politik och politiker som klarar att granskas.

På måndag skulle jag gärna se en debatt där Sverigedemokraterna tar bladet från munnen och faktiskt visar vad de vill.

Kategori: Okategoriserade

Märkliga prioriteringar i S budget

En jobbkommission vill socialdemokraterna i Karlstad att vi ska ha. Och en ”jobbkommissionär”. Det förslaget är huvudnumret i den budget som sossarna presenterade på dagens kommunstyrelse.
Jobbkommission låter ju spännande men vad vill de egentligen göra? Efter att ha läst budgeten och de skrivelser socialdemokraterna gjort kan jag konstatera att det kommer kosta 10 miljoner kronor men vad som faktiskt ska göras är fortsatt höljt i dunkel. Visst, det ska anställas en jobbkommissionär och det kostar ju pengar men långt ifrån 10 miljoner.

Målet för kommissionen ska vara att samla aktörer som handelskammaren, utbildningsanordnare, facken, branschorganisationer, arbetsförmedling och andra aktörer. Vällovligt, men kontakter med de uppräknade finns redan idag.

För att fler ska få jobb behövs inte mer manifestation utan mer aktion!

Jobb skapas i företag inte i kommissioner. Samarbete är bra och vi ska vårda och utveckla de goda samarbeten vi har med näringsliv och andra offentliga aktörer.

Sättet som socialdemokraterna väljer att finansiera sin ”satsning” på förbryllar än mer. För 2015 satsar socialdemokraterna 4,5 miljoner mindre på arbetsmarknads- och socialnämnden och 10 miljoner mindre på vård- och omsorgsnämnden. Ytterst märklig prioritering. Inte minst med tanke på vilka utmaningar de verksamheterna har just nu.

För mig är det självklart att kommunen i första hand ska fokusera på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg och att dessa skall hålla en god kvalitet.
För att säkra detta krävs ett bättre företagarklimat. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi och mer skatteintäkter som kan stärka välfärden.

När vi analyserade näringslivsklimatet i Karlstad för fyra år sedan såg vi brister som krävde mer än snabba lösningar för att åtgärda. Därför har vi ägnat tid och kraft på att förändra processer, attityder och insikt kring förtagande bland kommunen anställda.

Vi har bland annat:

· Inrättat ett näringslivsråd

· Karlstad business Region har bildats för ökat samarbete i karlstadregionen

· Genomfört över 400 företagsbesök

· Infört servicegarantier

· Infört en snabbare och tydligare handläggning för etableringar

· Drivit arbetet med Innovation Park

· Ny upphandlingspolicy för att ge mindre företag möjlighet att delta

Detta har fått effekt. Det är glädjande att det också går att mäta i hur företagen uppfattar kommunen. Upp 23 placeringar i svenskt näringslivs ranking. Jag är, för att använda en klyscha, stolt men långt ifrån nöjd. Det finns mer att göra, vi tar tagit ett kliv i rätt riktning men inte framme.

Kategori: Okategoriserade

De yngsta och äldsta i fokus

Igår presenterade vi den sista budgeten för den här mandatperioden. Jämfört med budget för 2010 har verksamheterna förstärkts med drygt 833 miljoner kronor. Det mesta har gått till kommunal kärnverksamhet. Resurserna för omsorg om våra äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat med 19%. Resurserna för förskola och skola har ökat med 22%. Arbetsmarknads- och socialnämndens budget har ökat med 41%.

Kärnverksamheten har varit i fokus för majoriteten och så även i den den budget vi presenterade igår, i vilken verksamheterna förstärks med 195 miljoner.

Extra glad är jag över satsningarna på minskade barngrupper och fler vikarier i förskolan och mertid i hemtjänsten. De äldsta och yngsta.

Förutsättning för en kommun att vara en bra kommun avgörs av företagen. Utan företagare som satsar, vågar ta risker och ges möjlighet att lyckas kommer vi inte ha några pengar att vårda sjuka eller utbilda barn för. Så sträck på er alla företagare! Det är mycket tack vare er som vi kan förbättra för våra yngsta och våra äldsta.

Läs mer om budget i NWT och VF.

Budgeten presenterades på Hagaborgsskolans skolgård. Vi var lite tidiga så vi passade på att leka lite :)

20140521-222442-80682934.jpg

Kategori: Okategoriserade

Rätt agenda i Bryssel

På söndag är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. En stor del av de frågor som diskuteras och beslutas om på lokal nivå hör i Karlstad har bäring på beslut från EU.

Värmland är landets fjärde största exportregion sett till varuvärde per anställd. För vår utveckling är EU:s inre marknad ovärderlig.
Det ekonomiska beroendet av varandra är det som gör EU till ett framgångsrikt fredsprojekt.
Bland annat därför är jag en EU vän.

Men, det finns också brister. Många EU-politiker börjar få allt för långa fingrar som når ner till det som vi ska besluta om på nationell nivå. Vår föräldraförsäkring, äldreomsorg, sjukvård och vargjakt ska förbli en nationell angelägenhet.

Valrörelsen går nu in i slutskedet och även om intensiteten kanske inte riktigt kommer upp i nivå med de de val som äger rum i september så börjar valtempen stiga.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om vad vi vill med EU!

Glöm inte att rösta för rätt agenda i Bryssel!

Här affischerar Niclas och Erik inför slutspurten.

20140519-230512-83112929.jpg

Kategori: Okategoriserade

Karlstad klättrar 23 placeringar i ranking

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Karlstad klättrat 23 placeringar sedan förra året. Det innebär en andra plats i länet efter Sunne, som fortsätter att vara ett föredöme för länets alla andra kommuner. På tredje plats hamnar en annan kommun med kristdemokratiskt ”befäl” över näringslivsfrågorna, Hammarö.

Att vi förbättrar oss är ingen slump. När vi analyserade näringslivsklimatet i Karlstad för fyra år sedan såg vi brister som krävde mer än snabba lösningar för att åtgärda. Därför har vi ägnat tid och kraft på att förändra processer, attityder och insikt kring förtagande bland kommunen anställda.

Vi har bland annat:

· Inrättat ett näringslivsråd

· Karlstad business Region har bildats för ökat samarbete i karlstadregionen

· Genomfört över 400 företagsbesök

· Infört servicegarantier

· Infört en snabbare och tydligare handläggning för etableringar

· Drivit arbetet med Innovation Park som nu invigs senare i maj

· Ny upphandlingspolicy för att ge mindre företag möjlighet att delta

Detta har fått effekt. Det är glädjande att det också går att mäta i hur företagen uppfattar kommunen. Jag är, för att använda en klyscha, stolt men långt ifrån nöjd. Det finns mer att göra, vi tar tagit ett kliv i rätt riktning men inte framme så att säga. Det finns mer att göra och dagens ranking är en stor motivation att fortsätta det hårda arbetet.

Att vi inte är helt fel ute visar fler undersökningar, Karlstad klättrade 17 placeringar i Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer. Fastighetsägarnas undersökning visade att Karlstad gick mot strömmen och visar på stora förbättringar och 81% nöjda fastighetsägare, vilket placerade oss på plats nr ett i den mätningen.
En bild som minst sagt skiljer sig från den bild socialdemokraternas Linda Larsson vill måla upp när man beskriver hur väl vi lyckas med vårt uppdrag….

Dagens 60 plats är naturligtvis bättre än fjolårets 83, men målet är högre ställt. Vi vill jobba för att ta oss upp till topp 20. För att nå högre måste vi bland annat ta lärdom av Hammarö och minska kommunens verksamhet i områden som företag kan klara lika bra eller bättre. Ett viktigt steg är att införa utmanarrätten, något jag beklagar att vi inte har lyckats med än, men som jag har högt på min attgöralista för kommande mandatperiod.

Läs mer om undersökningen i NWT och VF

Se film från presentationen och intervjuer här.

Kategori: Okategoriserade

Viktig flyglinje på plats

Idag presenterades den nya flyglinjen som det ryktats om en tid. Linjen är Karlstad-Frankfurt och kommer starta i slutet av maj. Redan nästa vecka kan biljetterna bokas.

Frankfurt är en av de största ”världshubbarna” i Europa och den destination våra företagare helst vill ha. Från Frankfurt nås hela världen.

Diskussionerna kring det bolag som bildats för att jobba med kommunikationer till och från Värmland har pågått en längre tid. Många konspiratoriska tankar har jag hört och en och annan minut av ilska och frustration har det varit. Politiska motståndare har försökt lägga krokben på ett stundom fult sätt. Varför? Ja, det har jag också frågat men jag är ganska säker på att det har att göra med att det är val i september. Misstänkliggör
motståndaren till varje pris.

Säkert har vänsterns Svenneling kammat hem någon poäng genom sitt agerande men knappast för Karlstads och Värmlands bästa. Snarare sitt eget och partiets.

Jag är mycket glad över att bolaget bildats. 9 värmländska företag har varit mycket delaktig samt Handelskammaren. 9 företag från 7 olika kommuner. Jag är glad att företagen tar ansvar och är med och finansierar för dem viktiga kommunikationssatsningar. Det är första gången det sker!

Just medfinansiering från de som nyttjar flyget har drivits från miljöpartiet. En klok linje. Nu sker detta genom den ”tick” som ska betalas vid flygresor och som efterhand kommer kapitalisera bolaget. Men den medfinansiering föll inte MP på läppen. Det blev nej även därifrån. Men med MP:s grundinställning till flyg kan jag ändå ha viss förståelse för det ställningstagandet.

Kategori: Okategoriserade

Karlstad klättrar i nyföretagarranking

Karlstad klättrar 17 placeringar i Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer. Vi går från plats 67 till plats 50. Mycket glädjande!

Det innebär att vi har 5,9 nya företag per 1000 innevånare, vilket är i paritet med Örebro. Så, ska vara nöjda? Ja, en liten stund men, det finns ju 50 platser kvar att klättra på….

Kommunen stöttar flera organisationer som alla gör ett bra jobb med att underlätta för fler att starta företag. Ung företagsamhet, Drivhuset, Nyföretagarcentrum är några av dem.

Läs mer här!

Kategori: Okategoriserade
Senaste inläggen på bloggar.nwt.se
23 Jul 2014
23 Jul 2014
22 Jul 2014
22 Jul 2014
22 Jul 2014