Gunilla – Sex, samlevnad och kvinnohälsa

En del borde inte få vara föräldrar!

En av dagens nyheter är att antalet vårdnadstvister om barn kraftigt har ökat. Föräldrarna strider om barnet. Jag vet också att strider om omhändertaganden inte minskar. De senaste åren har allt fler av de människor jag känner, som jobbar med barn, uttryckt stor oro över hur en del barn har det. Det är socionomer, lärare, poliser, advokater och vårdpersonal som uttrycker detta. Vad är det för fel på mänskligheten?

Man skulle kunna tro att det enbart handlar om vuxna som saknar utbildning och ekonomi men detta är ingen självklarhet.

Och dessutom finns det hur många som helst som inget hellre vill än att få barn men som inte kan få detta på ”naturlig väg”.

Barn är ingen statuspryl eller något att umgås med på den vuxnes premisser.


Senaste inläggen.
me too 22 Okt
Bloggat på nwt.se.
Desktop