Fredrik Östlin
Samhällsentreprenör i framtidens tjänst

Värmlands kommuner kan bli ledande inom miljöinnovationer!

”Vi gillar nya smarta lösningar som hjälper oss att nå visionen om att år 2025 vara Sveriges ledande miljökommun!”

Vore inte det ett passande uttalande från en värmländsk kommun?! Ett statement om att vi ska satsa på att verkligen bli hållbara och att göra det tillsammans med nya lösningar på problem vi inte lyckats finna tidigare. Och hur finner vi de nya lösningarna… Ensamma eller tillsammans?!

Att få till en hållbar utveckling av Värmland är ingen quick fix, det finns ingen universal lösning. Det handlar om ett lagarbete, där vi oavsett vilken roll vi har så behöver näringsliv, akademi, offentlig sektor, ideella organisationer och övriga samhället ta sina roller på allvar och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Bland annat har jag som tidigare anställd i Landstinget i Värmland ställt mig frågande till varför inte Landstinget är medlemmar i Handelskammaren Värmland? Syns inte de gemensamma utmaningarna och möjliga samarbetena för ett hållbart Värmland i detta?

Symbiosen mellan offentlig sektor och regionala näringslivet måste upp i ljuset. Utan näringsliv inga skattepengar att fördela till offentlig sektor. Och samtidigt behöver näringslivet en väl fungerande offentlig sektor för att attrahera kompetent personal och skapa förutsättning för nya affärer som genererar ytterligare skatteintäkter. Kom ihåg att ingen verksamhet är gratis oavsett om den finns i offentlig eller privat drift, för vi vill alla ha mat på bordet och en säng att sova i.

Mera innovationer i Värmland

Nu har Värmlands kommuner möjligheten att skapa ännu bättre förutsättningar för att nya lösningar på gamla problem ska komma till då det äntligen kommer en utlysning från myndigheten för Innovation (Vinnova) som matchar dem. ”Idéslussar för kommuner” heter den och inför detta har även Karlstads kommun blivit beviljade förstudiemedel (en av tio i Sverige) för att bättre få koll på sina förutsättningar för en sådan finansiering.   Hoppas att många ansökningar i den kommande utlysningen kommer från Värmländska kommuner. Ni behövs i det regionala innovationssystemet för att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart Värmland!

/Fredrik

Samhällsentreprenör

Hållbar utveckling, Transparens och ansvarstagande

Det är sen kväll på ett kallt hotellrum i Göteborg. En intensiv decembermånad ligger bakom och vi är nu i mitten av januari.

I början av månaden fick jag möjligheten att föreläsa på Älvkullegymnasiet i Karlstad, mitt gamla gymnasium, om Hållbar utveckling/Cirkulär ekonomi. Jag var riktigt nervös inför ett spännande uppdrag. Bland åhörarna satt en tidigare klasskamrat, en tidigare friidrottskollega och en tidigare klasskamrats mamma, alla som lärare nu. Men ibland går det inte som man vill, oavsett hur mycket man än anstränger sig. Kortfattat hyfsad föreläsning i skrivsalen, men den blev lååång… Och två datorer strejkade varsin gång. Vilket förberedelse kan man ha mot det? Ja, ja, bryt ihop och kom igen!

Nu har jag haft lite resor till västra Sverige där kommunerna börjar att vakna och förstå vad det jag gör i off2off ger för nytta för dem, dvs vad strukturerad återanvändning innebär i en organisation. Allt från inköpsbesparingar till transparens och tidseffektiviseringar.

Jag blir rätt ofta förvånad över att många som arbetar i en organisation inte ser sin tid som en kostnad för sin organisation. Om det vore så, skulle det innebära att samma person inte behöver någon lön Eller? En insikt och en transparens om hur man förfogar över resurserna i en organisation är på tiden att få på plats på många håll. Förstår man vilken roll man har på arbetet så innebär det att man också förstår hur man kan påverka sin arbetsplats, positivt och även negativt ur alla perspektiv socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Nej, nu ska jag börja skriva ett medborgarförslag! Så får vi se om det kan ge mig lite svar på mina funderingar om att det kanske vore bättre att samarbeta för att få bättre nytta och samordning av sina resurser.

P.S Visste ni att EU har fokuserat 230 MSEK på investeringar i cirkulär ekonomi. Ett område för framtiden D.S

Vi hörs mera framöver!

/Fredrik

Med samhällsnytta som drivkraft för innovation och tillväxt

I onsdags förra veckan deltog jag i Social Innovation Summit* tillsammans med 650 deltagare samt Ragnsells hållbarhetschef Pär Larshans.  Pär och jag hade en dialog under temat MED SAMHÄLLSNYTTA SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT. En summering av min ståndpunkt från seminariet:

Det krävs mod att våga försöka och att våga misslyckas!

En artikel om föreläsningen finner ni här och hela föreläsningen kan ni dessutom se streamad här.

Konferensen innehöll bland annat ett seminarium med temat  Sharing economy/Delningsekonomi, en möjlighet för hållbara attraktiva städer. Frågeställningen som diskuterades var: Hur kan vi få vi ett mer hållbart samhälle genom delningsekonomi, även känd som kollaborativ ekonomi?

Här lyftes även vårt innovativa erbjudande fram som ett exempel samtidigt som Malmö stad lyfter fram betydelsen av off2off´s erbjudande, se här . Seminariet i sin helhet kan ni se streamat här.


Men vad kan detta göra för skillnad i Värmland? frågade jag mig och blev därav ännu mer motiverad för vårt initiativ ”Samverkan för Hållbar Utveckling i Värmland” som vi arrangerade tillsamman Ecostrate på Karlstad Innovation Park förra fredagen. Det blev lyckat, men intresset var ovanligt svalt. Tre kommuner, en politisk organisation, två företag och en statlig myndighet deltog som åhörare på seminariet. Intresset  hos åhörarna var stort och det var givande diskussioner som gav mersmak. Men vart var  resten??

Om vi ska lösa våra samhällsutmaningar i Värmland så lär vi inte göra det ensamma, utan tillsammans. Likväl i en kommun på 7000 anställda som i ett företag på två anställda. Vi behöver få till en beteendeförändring, och det nu!

Vill ni samarbeta med oss eller bidra till vårt arbete för en Hållbar Utveckling av Värmland?  Kontakta mig på mail fredrik@off2off.se eller via sociala medier på twitter @off2off eller på Facebook som off2off.

Jag går gärna före, ni följer väl med?
Hälsningar
Fredrik
Samhällsentreprenör

P.S Jag missade att nämna att jag även pratade med Civilministern Ardalan Shekarabi i Malmö, han ansvarar för bland annat upphandlingsmyndigheten. Lite av vad jag sa: ”Det mest hållbara köpet är det du slipper göra! Vi synliggör behovsprocesserna i organisationer, vilket innebär att inköpsprocessen blir sekundär.” Fortsättning följer… D.S

*Social Innovation Summit är Sveriges nya mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans hitta nya, innovativa lösningar på Sveriges mest angelägna samhällsutmaningar. Läs mer på www.sisummit.se  

Värmlands kommuner kan spara 18 miljoner per år genom att göra mer med mindre!

Sitter på tåget igen, denna gång på väg till Social Innovation Summit i Malmö. Där ska jag bland annat delta i en diskussion med bland annat Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, och Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationsansvarig på IKEA, under temat ”Med samhällsnytta som drivkraft för innovation och tillväxt”. Det händer mycket denna vecka så jag återkommer till detta nästa vecka.


Denna vecka är det nämligen veckan då hela Europa samlas för att fästa uppmärksamheten på vikten av att minska mängden avfall: European Week for Waste Reduction, eller Europa minskar avfallet. I år är temat dematerialisering – att göra mer med mindre. Läs mer om övriga aktiviteter i Sverige här.

Jag, som vd i off2off, tillsammans med Marina Kristiansson, vd på Ecostrate, har tagit initiativet till en dag med temat avfallsminimering under titeln ”Samverkan för hållbar utveckling i Värmland”. Den äger rum nu på fredag den 27 november på Karlstad Innovation Park. Vi har fått med oss flera olika aktörer som agerar inom området, däribland Lokal Lojal Värmland, Region Värmland, Karlstad Energi & Cirkulära Värmland som alla kommer hålla en varsin presentation.

Några av rubrikerna är:

 • “Bioekonomi Värmlands starka kort”
 • ”Värmland bäst i Världen”
 • ”Ekonomi och Miljö är nyckeln till samverkan”
 • ”Strukturerad återanvändning- en affärsmodell som Nordiska Ministerrådet uppmärksammar”
 • ”Avfallsminimering i Karlstads kommun”

Läs mer om syftet med dagen och anmäl er direkt, senast imorgon onsdag den 25 november, genom att klicka här.

Visste ni att Värmlands kommuner kan spara mer än 18 miljoner per år genom att göra mer med mindre, det vill säga strukturerad återanvändning! Vi sitter med kunskapen om hur göra mer med mindre, vilket min senaste workshop med titeln ”Delningsekonomi i offentlig sektor” för Naturvårdsverket var ett kvitto på.

Vad tror ni Värmlänningar?

möbler som slängts aug 2014 mellanstor kommun

Fakta:
Konsumtionen av produkter utgör nästan 50 procent av utsläppen som bidrar till klimatförändringen. Vi måste öka produkters livslängd genom en mer hållbar produktion och konsumtion, produkterna måste kunna återanvändas igen och igen.

 

 

 

Samverkan för hållbar utveckling i Värmland, det är dags nu!

I fredags satt jag på ett första planeringsmöte utifrån ett eget initiativ tillsamman med Marina Kristiansson på Ecostrate. Detta planeringsmöte handlade om att vi tillsammans med ett flertal regionala aktörer kommer att arrangera en temahalvdag med regionala spjutspetsar i avfallsminimering i Värmland. Så boka av fredag förmiddag den 27 november som för övrigt inträffar under den europeiska minska avfallet veckan!

 

Varför gör vi detta?
Ja vi har tröttnat på att Värmland inte vill samverka med två nationella/internationella spjutspetsar i sina respektive område. Personligen så ser jag att om vi hade varit bättre på samverkan i Värmland så hade vi i Värmland haft ett mycket bättre ekonomiskt läge än vi har nu. Att samarbeta och nyttja befintliga resurser är en sådan stående punkt. Vad tjänar vi på att inte se potentialer/utmaningar och göra ett försök att närma sig dem, tillsammans?

Samverkan handlar om samspel, en win-win för båda parter. Att dela kunskap och ha tillgång till kunskap är en viktig beståndsdel för en hållbar utveckling i Värmland, men ”Det är svårt att dela saker i ett stuprör!

 

Delningsekonomi i offentlig sektor

Igår gick jag ut med ett nytt nyhetsbrev i off2off, där vi bland annat skriver om vad som är på gång. Bland annat:

(Ni finner nyhetsbrevet här !)

 

Det är områden som vi i off2off är aktiva och ledande i Sverige och Norden, men inte i Värmland..!?

Vad vill Värmlänningen undrar jag? Är vi bäst själva eller ser vi att vi är starkare tillsammans? Personligen är jag en individuell lagspelare men har Värmland något lag att vara med i.

 

Kunskapsledande & forskningsdrivande

Nu ska jag förbereda en workshop för regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling med namnet: ”Delningsekonomi i offentlig sektor”. Bakom Plattformen står  Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Vill ni se presentationen som står till grund till min workshop och Naturvårdsverket sprider? Kolla här under, en smakbit på den kunskap som vi har!

Men kommer Värmland att förstå att vi har något som är intressant, bra för miljön, ekonomin och jobben i Värmland!

P.S Missa inte Lokal Lojal Värmland! Ett initiativ i regional anda som jag vill uppmuntra! D.S

 

Fredrik Östlin
Samhällsentreprenör

 

Dags att lyfta fram och samarbeta med ”lokalproducerande spjutspetsar”!

Sitter på tåget hem från Göteborg efter kundmöte och inser att jag känner mig tacksam över att vara samhällsentreprenör och får lite energi till att skriva.

Många av er följer kanske debatten och nyheterna om att vi som konsumenter köper allt mer lokalproducerad mat. Det är jag helt klart positiv till och jag längtar efter att de kravmärkta morötterna från Väse kommer till butiken, det finns inga godare morötter. När vi diskuterar  mat och lokal produktion så ser vi ett stort intresse och ett lokalt engagemang för detta, men varför är det inte så med andra lokalproducerade produkter och tjänster från andra branscher?

Det är dags att vi lyfter fram regionens spjutspetsar som producerar hållbara produkter och tjänster, särskilt de som inte Värmland tar ansvar för att samarbeta med. Har vi verkligen råd att inte samverka?  Läste i regionens Värmlandsstrategi att ”till exempel visa upp de resurseffektiva lösningar och system som finns lokalt.” Vem tar stafettpinnen?

Visst pratar jag med mitt eget off2off i åtanke som ett exempel. Vi är ju inte längre ett forskningsledande mikroföretag, vi är numer ett forskningsdrivande mikroföretag, dock utan aktiva lokala/regionala samarbeten. Vi lyfts av Naturvårdsverket och Miljödepartementet som ett gott exempel i deras dialoger med nordiska grannländer och övriga EU och är med i tre forskningsprojekt med totalt ett 40-tal företag, offentliga organisationer och universitet alla utanför Värmland. Vi vill samarbeta och samverka, vill ni? Men kom ihåg, vi vill också ha frukost på bordet!

Jag tror och vet att det är fler företag, stora som små, som känner igen sig i min situation, dvs vi är eftertraktade utanför Värmland men ingen ser oss på hemmaplan. Nu skulle nog några av er vilja klappa mig på axeln och säga: ”Ja, ja  man blir inte profet i sin egen stad!” Då blir jag lite lätt irriterad, och frågar varför ska det vara så?

Min insikt: ”Varför ska ett företag bedriva sin verksamhet ifrån Värmland om inte marknaden finns där?” Om inte viljan och engagemanget finns i den lokala marknaden? Den anledning jag finner i nuläget är att jag bor här med min familj och vi trivs. Men, att dagspendla till Stockholm , Göteborg och Oslo med tåget är numera möjligt och vi levererar ju via ”molnet”. 

Jag lärde mig ett klokt tankesätt av en tidigare kollega. För att trivas på jobbet så ska du, om du är missnöjd med din situation :

 1. Omvärdera din situation. Hjälper inte det->
 2. Omförhandla med berörda parter.  Hjälper inte det->
 3. Stick!

Nu omförhandlar vi i företaget med berörda parter, om jag säger så…

/Hälsningar från ett lokalproducerande tjänsteföretags vd och Samhällsentreprenör
Fredrik Östlin

 

En galenpanna i miljardprojekt!

Galenpanna på G

I måndagens Dagens Industri så analyserades rapporten The Sharing Economy – Embracing change with caution, under rubriken ”Politik och ekonomi delar utmaningarna”. Här nämns citat från Anna Felländer, chefsekonom Swedbank, såsom: ”En ledig stol, en ledig tennisbana eller en ledig person som kan redovisning kommer till användning tack vare rätt entreprenör.” ”Det är, i positiv bemärkelse, galenpannornas tid när det gäller företagande” 

Känns extra roligt att vi blir omnämnda i rapporten, och därav borde jag kunna titulera mig galenpanna, i positiv bemärkelse! 😉

Artikeln kan DI-läsare läsa här och rapporten finner ni här.


Vi är ett nyckelföretag i forskningsprojekt på 1,2 miljarder

Re:Source är namnet för det strategiska innovationsprogrammet inom Resurs- och avfallshantering. Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar. Mitt företag off2off är med som ett av nyckelföretagen och stöttar. Koordinator är SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB.

Vill ni läsa mer om Sveriges största satsning på resurs- och avfallsforskning klicka här 


Svante tror på kommunerna i miljöarbetet

Den 26 maj deltog jag tillsammans med 400 andra i Svenska Miljöinstitutet IVL´s årliga konferens ”Tillståndet i miljön” där vi fick en särskild inbjudan att ställa ut. Per Bolund biträdande finansminister, finansmarknadsminister och konsumentminister talade och flera bra föreläsare följde. Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen sammanfattade sin spaning om miljöfrågorna i världen: ” Jag tror på kommunerna!”

möbler som slängts aug 2014 mellanstor kommun

Möbler som slängs från en kommun i augusti 2014

Med detta i ryggen så gjorde det mig ont att veckan efter se hemkommunen brottas med hanteringen av saker som är för bra för att kastas när det kom i fokus på Hammarö Utbildningscenter i början av denna månad i en artikel i NWT. 

Detta är ett exempel på ett av de problem som löses via den miljömässigt och ekonomiskt hållbara, transparenta och beprövade lösning som jag står bakom i mitt samhällsentreprenörsskap. Tyvärr så är liknande problem vanliga i stora organisationer, men hanteringen av dessa överblivna resurser har utvecklingpotential. Så jag tror inte utan vet att det i kommunerna finns stora möjligheter och direkta vinster för dem att hantera sitt funktionella överskott strukturerat via en molnbaserad kommunikationstjänst. Ni som följt mig i media kanske minns min debattartikel ”Bättre för miljön och mer pengar över” från 2014, om inte så finner ni den här.

 

Paneldebut i Almedalen

Den 29 juni i Almedalen kommer jag sitta i panelen och samtala kring: Hur påverkas våra liv av en växande kollaborativ ekonomi? Det är Mötesplats Social innovation som arrangerar och övriga deltagare är bland annat Swedbanks chefsekonom Anna Felländer, Johanna Palmberg, Ek dr, Entreprenörskapsforum och hållbarhetschefen på Ragn-Sells Pär Larshans, den allsmäktige hållbarhetschefen kallad i en färsk artikel i Miljöaktuellt som du kan läsa här).

Jag ser fram emot två timmars diskussion på nationell toppnivå i ett ämne som  jag brinner för!

(Mötesplats Social innovation är en samlande nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap. Läs mer om dem här.)

 

SKAPA-priset i Alfred Nobels namn

Fredrik Gunnarsson (AiFi) och Marcus Sanden (In-Con) blev årets SKAPA-vinnare från Värmland. Två värdiga vinnare med världens första sociala högtalare respektive en tjänst som ger restauranggästrecensionerna ett betydande värde. Hoppas att ni är taggade. Då jag sitter i den nationella juryn för SKAPA-priset sedan 2014 så ser jag extra mycket fram emot höstens juryarbete då Värmland har två bidrag som båda har potentialen att komma längre i den nationella finalen än min andraplats 2013.
Läs mer om Fredrik och Marcus här.

 

Glesa uppdateringar

Ber om ursäkt för att mina uppdateringar i bloggen är i glesaste laget. Jag inser dock när jag sammanfattar dessa sex veckor att det hänt en hel del! Har lite ytterligare positiva nyheter att gå ut med, men det får vänta tills nästa uppdatering…. 😉

/Fredrik

Galenpannan & samhällsentreprenören bakom off2off

Samverkan och Samhällsentreprenör i Digitala Norden 

Jag är nu på hemväg efter Nordiska ministerrådets workshop om nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi/avfallsförebyggande och har fått med mig både energi och övertygelse. Bland annat att digitala kommunikationsplattformar kommer ha avgörande betydelse även framöver i området. Kolla hashtaggen #circularnorden på twitter för en sammanfattning av dagen!

IMG_1540

 

Idag hålls Digit Värmland, en mötesplats för digitala lösningar i Värmland. Bra, men vi får inte stanna där. I digitala verksamheter sätter nämligen inte geografin gränser, internet är ju som bekant gränslöst. Företag behöver samverka med fler aktörer utanför Värmland för att ge den samhällsnytta och tillväxt som eftersträvas.

 

Att bli profet i sin egen region

I mitt företag off2off har vi ännu inte fått till några samarbeten som genererat i avtal med någon offentlig organisation i Värmland och jag vet att det finns fler små startupföretag som vi som inte lyckats få till samarbeten/avtal med lokala offentliga organisationer. Orsakerna till detta kan säkert vara många men att bli profet i sin egen region varför ska det vara svårt.

-Är det jantelagen, igen?
-Vill vi i Värmland samverka med små lokala innovation startupföretag som sticker ut och ifrågasätter gamla strukturer? 

Låter jag irriterad… Nja, jag är snarare förgrymmad.

 

off2off ett kunskapsledande företag i Norden och Europa?

Vad grundar jag det på, förutom egna insikter:

 • Som sagt så är jag på hemväg från en workshop som Nordiska ministerrådet bjöd in oss till.
 • Vi är med vårt första projekt med Malmö stad nominerade till Götapriset.
 • Vi blev tvåa med projektet med Malmö stad på CIO Awards 2014 i kategorin årets hållbara projekt.
 • Vi är eftertraktade i nationella forskningsprojekt såsom:
  • Vinnova-finansierade ”Från spill till guld” (total projektbudget 14,7 MSEK)
  • Mistra-finansierade ”REES” (total projektbudget 84 MSEK)
  • det strategiska innovationsprogrammet ”Re:Source” som Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar (total projektbudget ca 150 MSEK).
 • Branschorganisationen Avfall Sverige lyfte i januari fram vårt arbete med Malmö stad som första exempel i deras skrift om Goda exempel på avfallsförebyggande som sprids till alla kommuner och landsting och kan beställas här
 • Naturvårdsverket lyfter fram oss som ett gott exempel på god myndighetssamverkan och ett gott exempel på en affärsmodell som gynnar cirkulär ekonomi i deras skrift till Miljödepartementet 15 september 2014.

Så det känns som vi har evidens för att säga att vi är kunskapsledande i Sverige, Norden och kanske även i Europa inom vårt område. Det vill säga att öka resurseffektiviteten inom organisationer genom ökad  återanvändning av funktionella överskott (saker som är för bra för att kastas), internt organisationen initialt, med hjälp av vår molnbaserade kommunikationstjänst. Vi arbetar med beteendeförändringar och är ett transformativt greening by it-bolag.

 

 

Får alla samhällsentreprenörer samma möjligheter i Värmland

Som samhällsentreprenör så är det lätt att gå upp på morgonen, drivkraften finns där inne varje morgon. Men jag vill också ha frukost på bordet. Då kanske ni tänker: ”Men du har ju ett företag/aktiebolag och ni vill ju bara gå med vinst.”
Mitt val att starta aktiebolag var för att seriöst kunna möta upp offentliga organisationer i upphandlingar etc och för att jag ville separera startup-företagets ekonomi ifrån min familjs ekonomi. Att gå med vinst är inget direkt mål för mig, men att ha frukost på bordet varje dag och bidra till stor samhällsnytta, det är mina mål. Att sedan få betalt för alla de tusentals obetalda timmar jag lagt och lägger ner i företaget ser jag som inte mer än rätt, inte minst mot min familj.

Det är roligt för det finns flera samhällsentreprenörer i regionen idag och fler kommer till. Jag ser dock ett strukturellt problem i hur de lyfts fram av offentlig sektor på olika arenor. Det beror till stor del på vilken organisationsform de har. T.ex. så har ekonomiska och ideella föreningar en fördel då de ofta lyfts fram, men däremot så lyfts sällan företag/AB som drivs av samhällsentreprenörer.

Är det en rädsla av att göra fel?
Är det ok?
Är det snedvriden konkurrens?

 

Några tålmodiga företag som orkar samarbeta

Medans jag ändå skriver om samverkan så vill jag passa på att lyfta fram några företag som vi samarbetar/samarbetat med och som stöttar/stöttat off2off på olika sätt på vår resa. Följande ska hedras för sin tålmodighet:

Learning Well West Karlstad
Attityd i Karlstad
Advant
Noboxsolutions
EVRY One Karlstad

 

Hälsningar

Fredrik, som vill få ut mer verksamhet av varje skattekrona

P.S Visste ni att det går snabbare att ta nattåget till och från Köpenhamn för en heldagskonferens än att flyga ToR Karlstad-Arlanda-Köpenhamn. Dessutom både miljövänligare, billigare och bekvämare i första klass! D.S

Bryt ihop och kom igen!

Idag publiceras i tidningen Entreprenör en artikel om hur jag som entreprenören i startup-företaget off2off blivit ”lurad” av två stora offentliga aktörer. Det känns tungt att inse att affärsetiken är på väldigt varierande nivå.

Men lär jag mig en läxa av detta?
För tyvärr tror jag att det kommer hända igen, kanske inte mot mig…. eller jo det gör det nog. Läxan jag lär mig är att bli bitter och sur hjälper inte, dessutom så säljer det väldigt dåligt. Jag har brutit ihop och kommer igen.

Med lite distans så känner jag mig ändå lite hedrad av att dessa två stora aktörer väljer att kopiera delar i min affärsidé! Jag är samhällsentreprenör och har redan fått två av Sveriges största arbetsgivare att ställa om mot en hållbar offentlig konsumtion! Det känns som en bra början, men de kunde väl betala för sig?!

/Fredrik
Samhällsentreprenör

P.s. Ni missar väl inte att läsa Pauline Grindvalls bok om 101 unga entreprenörer som släpptes i tisdags. Även en ”ung” man som jag fick ett kapitel däri! 😉 D.s

Konstig dag? Eller en rätt vanlig dag..

Skriver detta på tåget åter till Karlstad efter ett par intensiva dygn.

Måndagen började med rutinkontroll på folktandvården med 3 åringen, alla rätt. 🙂

Därefter till 9 åringens julmorgon, för att sedan gå på ett möte med skolan och gick sedan hem och äta lunch, tog på mig kostym och slips och tog stadsbussen in till tåget. Det var dags för CIO Awards-gala i Stockholm, där mitt företag off2off tillsammans med Malmö stad var finalist i kategorin årets hållbara projekt. Spänd förväntan…

Gala-klädd?
Jag hade funderat ett tag på att köpa en ny kostym till galan, men det tog emot. Köpa ny kostym för 4-5000 när det dyker upp intressanta annonser på Blocket/Tradera emellanåt. (Jag har tidigare köpt bland annat en snygg Tiger-kavaj på Tradera för 248 kr inkl frakt..). Så i lördags kollade jag på Blocket och fann en annons från oktober. En Oscar Jacobssons-kostym i marinblått i min storlek 156 i centrala Stockholm á 600 kr. Det lät för bra för att vara sant, men kostymen var faktiskt kvar!!

Så när jag ändå skulle till Stockholm så var avhämtning av en styck kostym inbokad. Planen var att hämta upp kostymen, checka in på hotellet och byta kostym. Men upphämtningen blev framflyttad en timma så planen sprack. Att det sedan visade sig att jag skulle stå på Nordeas huvudkontor och prövat kostym i deras gymomklädningsrum på våningsplan -5 var ganska oväntat. Mäktig byggnad!!

Det blev affär och dessutom en GANT-rock och ytterligare 2 par byxor i rätt storlek. Totalt 1100 kr. Inte ofta jag gjort en så bra affär på banken. 🙂

CIO AWARDS
Det innebar dock att jag ficka hänga in en del kläder i garderoben på Berns. De var inte helt vana med att gästerna har med egna galgar och jag var tacksam över att jag fick med en resegarderob på köpet.

Så återanvändning kan ge en del oväntade upplevelser.

Så hur gick det på prisutdelningen undrar ni kanske?
Vi blev tvåa i vår kategori efter Dr Maombi project. Vilket i sig var rätt val enligt min mening, även om jag gärna tagit steget upp på scen. Sammanhanget var ett annat än min vardag och bara att bli finalist är stort. Framförallt när vi dessutom konkurrerade med etablerade företag som E:on och Sunfleet. I övriga kategorier var det många stora företag som Volvo, Skanska och Apoteket. En rolig detalj var att @Pewdiepie’s föräldrar var med på galan..

Avslutade dagen på hotellet med att få ihop det sista i ett bidrag i en innovationsupphandling där deadline klarades med flera …..minuter….
Därefter förbereda en kundpresentation till morgonen därpå.
Jag somnade snabbt därefter.

/Fredrik

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Jösses! 30 Sep
Desktop