En av oss…
Författare. mostlund

Ny blogg

Hej och välkommen till den nya bloggen, En av oss…

Lite om bloggen:

”Vi gör en resa i förintelsens spår och utforskar vad som händer med individen och människorna i ett samhälle när demokratin sätts ur spel, när människovärdet förminskas, öppenheten, mångfalden och mänskliga rättigheter inte accepteras och tolerans blir till intolerans.

Vi kommer att arbeta från ett historiskt perspektiv till dagens samhälle och använda historien som en språngbräda för en klokare framtid.”

Toleransprojektet även kallat Kungälvsmodellen startades 1995 i Kungälv av Christer Mattsson är en dialog-, samarbets- och upplevelsebaserad metod som används i ett förebyggande arbete med ungdomar; de viktiga och nödvändiga lektionerna och förberedelsearbete på hemmaplan – en resa och exkursion i förintelsens spår under cirka 10 dagar på olika platser runt om i Polen – med redovisning och efterarbete när gruppen har kommit hem. Toleransprojektet vill med hjälp av historien öka kunskapen och stärka individen inför framtiden. Och skapa ett ambassadörskap med byggstenar utifrån mänskliga rättigheter, demokrati och samexistens. Toleransprojektet är alltså inte bara resa från punkt A till B, utan en inre och en yttre resa.

Det är tredje året som UNO ungdomens Hus som ingår i öppen fritidsverksamhet inom Kultur & Fritidsförvaltningen Karlstads kommun genomför ett Toleransprojekt. Arbetet har Kungälvsmodellen som bas i arbetet, namnet för arbetet på UNO är: ”En av oss…

Gruppen som består 20 ungdomar, med tre ledare från UNO, tre ungdomar för trygghet och en pedagog från aktivitetshuset Orrleken åker från Karlstad lördagen den 15 april, påskaftonen och kommer hem lördagen den 22 april.

/CG Gustafsson


Senaste inläggen.
Äntligen! 15 Mar
Bloggat på nwt.se.
Desktop