En av oss…

Mitt namn är…

 

Demokrati, mänskliga rättigheter och engagemang.

Stundtals när de demokratiska spelreglerna töjs och tänjs för att passa vissa syften, och de mänskliga rättigheterna inte följs och ”vi – och –  dom” synen tyvärr normaliseras. Vart är vi på väg då? En nödvändig frågeställning att tänka på hur många varv som helst, för någonstans ska lärdomen av historiska skeenden trots allt finnas med på våran resa genom livet. Att ta lärdom, och inte göra samma misstag gång på gång.

Därför är så gott och fint när ungdomar träder fram på olika arenor runt om i världen, berättar och står upp för ett demokratiskt samhälle och de mänskliga rättigheterna. En av oss…Toleransprojektet i Karlstad som drivits de fyra senaste av öppen fritidsverksamhet och UNO ungdomens hus i Karlstad med stöd av olika fonder som ungdomarna själva söker. (Det senaste året har Folkuniversitetet varit en ny samarbetspartner för projektet.)

Ungdomar som under processinriktat arbetet ger varandra möjligheten till att utvecklas och att få delta i hela fasen av projektet, att göra en inre och en yttre resa tillsammans och enskilt. För det är det faktiskt det handlar om, att beröras och lära av historien. Att vi använder oss av förintelsen* i lärandet och i undervisningssyfte, ger en tydlighet för vad som händer när demokratin fallerar och de mänskliga rättigheterna sätt ur spel. Och det var detta som den fjärde gruppen också visade och talade om för oss under sin redovisning/avslutning, två upplevelsebaserade föreställningar som fick oss att verkliga tänka efter, och ta del av det ungdomliga engagemanget som smittade av sig till oss.

Det är också det som är så fint att se och höra när deltagare berättar vad perioden september -17 till maj -18 har betytt för den unge vuxne i deras resa till vuxenvärlden. Vilket vi pedagoger också ser och gläds något enormt åt. Keep on ”barn”, världen är er!

*Toleransprojektet i Karlstad har också deltagit med och i ungdoms- och utbildningsprojekt i Litauen, Moldavien (med Teskedsorden) och Bosnien (med Kungälvs kommun)Bok- skrivprojekt i Vålberg och Karlstad som uppföljningsdelar.

 

Affischen till inbjudan för redovisningen

 

Hela gänget som var med under kvällen

Mitt namn är…

Majjsan en av våra basgruppsledare dök upp och hejade på sina ”filosofer”.

Respektens pedagog och barnen.

 

 

 

 

 


Senaste inläggen.
Äntligen! 15 Mar
Bloggat på nwt.se.
Desktop