Christian Holm Barenfeld
Kategori. Okategoriserade

Närmare 700.000 svenskar bor utomlands.

Bild: Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson inleder med exposé över situationen i Frankrike.Befinner mig idag och imorgon på ett intressant och trevligt möte arrangerat av föreningen Svenskar i Världen, Utlandssvenskarnas Parlament liksom föreningens årsmöte.

Närmare 700.000 svenskar bor utomlands och utgör därmed omkring sju procent av våra medborgare.

Vi moderater finns representerade med föreningar i en rad länder runt om i världen. Det gör vi för att vi vill hålla kontakten även med den del av befolkningen under kortare eller längre tider befinner sig i andra länder. För oss värmlänningar är det ju allra vanligast att bli boende i Norge, inte sällan i Oslo. Det är viktigt att även utlandssvenskarnas situation och synpunkter tas tillvara. Därtill har de ju också rätt att rösta i våra val.

Allt för få utlandssvenskar nyttjar sin rätt att rösta. Det vill vi i Moderater i Utlandet ändra på och gör därför en kraftsamling på detta. Vi finns också på facebook där vårt arbete kan följas.

Förenkla för små vattenkraftverk

Skriver idag med kollegorna i Värmlands Folkblad om den småskaliga vattenkraften. Det är en viktig fråga för en levande landsbygd, en viktig fråga för energiförsörjningen och inte minst för äganderätten. 

Bild: Hämtad från svenskvattenkraft.se

Även Löfven har svårt med historien


Det är svårt att ta statsminister Löfven på allvar. ”Vi hade en extrem situation 1992 när den borgerliga regeringen hade kapsejsat svensk ekonomi. Då gick Socialdemokraterna in och hjälpte till med fokus, vad gör vi bäst för Sverige, säger Stefan Löfven.” Socialdemokraterna styrde alltså landet i ett decennium innan, fram t o m hösten 1991. Tidigare har S själva tagit på sig ansvaret, men Löfven förefaller skriva om historien. Historiekunskapen inom S förefaller ha kapitulerat helt på flera områden.

”Tungt ansvar vilar på statsministern”

Hur tänker statsministern gällande frågor gällande säkerhetsskandalen och Säkerhetspolitiska rådet? Har det någon roll alls att spela om viktiga frågor som informationsläckorna på transportstyrelsen som rör rikets säkerhet inte alls diskuterats där. Skriver idag om detta i NWT. 

Inträdesjobb – för fler jobb och stärkt integration.

Igår presenterade Alliansen en gemensam reform som ett led i att bryta utanförskapet och minska jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda.

Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur och jobben blir fler. För de allra flesta är Sverige ett väldigt bra land att bo och leva i och de som gått ur skolan med godkända betyg och de som är födda i Sverige har i hög grad jobb. Däremot kan vi se att allt fler utrikesfödda står allt längre från arbetsmarknaden och ett redan stort utanförskap växer sig allt större. Vi kan också se att många unga utan gymnasieutbildning hamnar i utanförskap. Moderaterna har tidigare föreslagit ett så kallat ”Förstajobbet-anställning” och idag presenterade hela Alliansen en reform med så kallade Inträdesjobb. Inträdesjobben är en ny anställningsform där jobb och utbildning kombineras. Arbete utgör 70 procent och så också lönen, övrig tid är till för att lära sig jobbet på jobbet. Det är ett av våra skarpa förslag för att hantera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda, det är därför också en mycket viktigt reform för integrationen. Det bästa sättet att bli en del av det svenska samhället är genom arbete.

LO är inte seriösa!

Som ett brev på posten kom så klart kritik från såväl LO som deras politiska gren Socialdemokraterna. Näringsminister Mikael Damberg (S) rasar liksom LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som totalt tappar konceptet helt och kallar det ett övergrepp. På något sätt vill ju både han och Socialdemokraterna få det till att vi moderater i synnerhet och Alliansen i allmänhet skulle vilja sänka lönerna. Hade han kollat presskonferensen och lyssnat på vad som sades så hade han kanske förstått att så inte är fallet.

LO själva presenterade i våras sitt förslag om så kallade Utbildningsjobb. Vi moderater var positiva till att LO var konstruktiva och dessutom lade ett förslag som liknade vår Förstajobbet-anställning och nu Inträdesjobb. Som av en händelse var regeringen och Socialdemokraterna för detta förslag, men då sitter ju LO:s ordförande i Socialdemokraternas högsta ledning, det verkställande utskottet. Det hade ju varit trevligt om LO hade sett till sina medlemmar och potentiella medlemmar, alla de som kan få jobb, hellre än att först se till socialdemokratin och deras maktbas. Därtill blir det ju lite komiskt när LO inte tycker att politik och fackpamperi ska mixas. Men när LO är en del av socialdemokratin eller tvärtom så blir det partiet i första rummet, någonstans därefter kommer medlemmarna.

Dubbelfel av Berit Högman

Bild: Print screen svd.se


Socialdemokraternas Berit Högman är upprörd över att vi moderater KU-anmäler socialdemokratiska ministrar som inte gjort sitt jobb eller där i alla fall stora frågetecken kring hanteringen av säkerhetskrisen och situationen på Transportstyrelsen finns. Detta uttrycker hon i en intervju med Svenska Dagbladet.
Berit Högman borde inte oroas över Moderaternas och Alliansens agerande utan fokusera på allvaret i att regeringen inte har skött sitt jobb. Inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson tvingades lämna sina uppdrag och försvarsminister Peter Hultqvist kommer med stor sannolikhet avsättas när riksdagen samlas för öppnande i september. Det gör han, inte på grund av Alliansen och vårt agerande utan på egna meriter, för att inte ha tagit sitt ansvar och gjort sitt jobb. Han har själv medgett att han haft information om frågor rörande rikets säkerhet i omkring ett och ett halvt år, utan att meddela statsministern om det. Detta trots att han är försvarsminister och sitter i det säkerhetspolitiska råd som statsministern inrättat.
Det är varje riksdagsledamots ansvar att stå upp för rikets säkerhet och arbeta för Sveriges bästa. Vilken politisk inriktning det innebär beror ju så klart på vilket parti man tillhör. Det är dock inte Moderaternas och Alliansens uppgift att skydda en regering som inte gör sitt jobb. 

Därtill hamnar Berit Högman inte så lite fel  i intervjun när hon vill påskina att Alliansens misstroende mot den bristfälliga  S-regeringen skulle vara att vi vill skifta fokus i debatten av internpolitiska skäl. Hon försöker där göra en tafflig så väl som totalt felaktig parallell till Storbritannien och Falklandskriget under tidigt 1980-tal. Falklandskriget startades alltså inte av Margaret Thatcher för att hon hade inrikes problem. Det var den argentinska militärjuntan som invaderade Falklandsöarna och utlöste kriget. Det borde vara allmän kunskap. Berit Högmans uttalande är endera illvilja eller en avgrundsdjup historielöshet. För jag antar att det inte är en uppslutning bakom den tidigare argentinska militärjuntan från Berits sida, eller?

Åter till KU-anmälningar och frågan om den bristfälliga svenska regeringen. Vad som exakt kommer att ske och hur Konstitutionsutskottet bedömmer hurde skall hantera avseende de inkomna granskningsanmälningarna är det utskottet själva som avgör. Det är det alltså inte Socialdemokraternas vice gruppledare, Berit Högman, som gör.

Bild: Falklandsöarna
 

Bild: Margaret Thatcher & Christian Holm Barenfeld i London, november 2006.

(S)venska kyrkan spårar ur 🇮🇱🏳️‍🌈🇸🇪

(S)venska Kyrkan jobbar hårt på att minska medlemsantalet i kyrkan och positionera sig som en vänsterradikal rörelse. Förra veckan var biskopen Eva Brunne ute och tackade statsminister för hans ansvarstagande, när ministrar fick avgå på grund av att de inte gjort sitt jobb och regeringen granskas fortsatt för hanteringen i säkerhetskrisen. Självklart är ju biskopen engagerad sosse.

Nu är prästen Anna-Karin Hammar, som dessbättre inte blev biskop och förhoppningsvis inte blir det, ute och vevar och kritiserar Israels ambassad i Stockholm för så kallad ”pinkwashing” då de deltar i Stockholm Pride och står upp för HBTQ-personers rättigheter. Galet dumt! Samtidigt vurmar hon för Palestina. Där förtrycks bland andra HBTQ-personer, jämställdheten är inte heller ett paradnummer och inte heller demokratin. Självklart är även fru Hammar sosse.
Alla länder förtjänar kritik när de gör fel, så också Israel, men de är den enda fungerande demokratin i sin region och det förtjänar beröm. Att de står upp för HBTQ-personers rättigheter också.

Jag är medlem i Svenska Kyrkan och har många gånger funderat på att lämna den. Har dock tyckt att den ändå gör en del bra saker. Men med den partipolitisering och den framträdande socialismen i rörelsen blir frestelsen att lämna allt större. Motargumentet skulle vara att vara kvar och säkerställa att de vänsterradikalas position i kyrkan försvagas. Någonstans tar dock tålamodet slut.

Läs även klokt inlägg i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/ovardiga-pinkwash-anklagelser-mot-israel/i/senaste/om/ledare


Foton: Printscreens från Israels ambassadör Isaac Bachmans facebook.

🏳️‍🌈 Pride & allas lika värde 🏳️‍🌈

Bild: Fr v. Niclas Holm Barenfeld, Christian Holm Barenfeld, Anna Kinberg Batra & Sofia Arkelsten vid Sthlm Pride 2016.

I helgen avslutades den veckolånga festivalen Stockholm Pride. En festival som syftar till att lyfta allas rätt att vara sig själva och leva sitt liv som de önskar. Att lyfta HBTQ-frågorna, stå upp för dem och försvara dem och ta strid för rättigheterna här hemma och runt om i världen. Mänskliga rättigheter är nämligen inte nationella utan universella. De gäller alla överallt, men dessvärre kan vi se allt för många länder där förtrycket mot HBTQ-personer är stort och där utvecklingen går i fel riktning.

Moderaterna deltog självklart i Pride även detta år och inte minst pågår vårt försvar av dessa rättigheter året runt, dygnet runt. Själv deltog jag inte i år så bilden får bli från förra året. Pridefestivaler äger dock rum på många orter i landet och den  4-9 september är det dags för Värmland Pride.

Moderaterna i Växjös kommunalråd Oliver Rosengren skriver bra om Pride och dess betydelse. Mycket läsvärt!

Vänsterradikala tidskriften ETC har däremot överträffat sig själva i orimlighet och konspirationsteori och kritiserar Försvarsmaktens deltagande vid Pride. Inte för att de tycker att det är fel att delta, men med några heltokiga idéer om bakgrunden. I grunden tycker jag inte att artikeln är läsvärt, men ett bra och samtidigt skrämande exempel på en bisarr världsbild från den yttre vänstern.  

Jaktmässa i Sunne


I helgen var det dags för 2017-års upplaga av Sunne Jaktmässa. En lång rad utställare med koppling till jakt fanns på plats och besökarantalet var imponerande. 

Vi moderater fanns också på plats för att kunna diskutera de viktiga jaktfrågorna och frågor relaterat till dessa. Frågorna från besökarna var många och responsen var riktigt bra. Rovdjurspolitiken är så klart väldigt intressant och diskuteras mycket, men i grunden landsbygds- och näringspolitiska frågorna. Helt enkelt möjligheten för att bo och verka i hela Sverige. Moderaterna har ambitiösa förslag gällande såväl jakt- och landsbygspolitiken, äganderättsfrågor, skatte- och företagsfrågor och lite av detta kan du läsa på denna länk.

Tranportgate växer vidare


Förra veckan tvingades de två socialdemokratiska ministrarna Anders Ygeman och Anna Johansson att avgå då de inte skött sitt uppdrag som de borde har gjort och inte tagit det ansvar de skulle. 
Misstroendekrav kvarstår från oss moderater och den övriga Alliansen även vad gäller försvarsminister Peter Hultqvist på samma grunder. Även Sverigedemokraterna har meddelat att de stödjer misstroendet.

Det blir dessvärre allt tydligare att regeringen inte har koll på situationen och riksdagens konstitutionsutskott ska även kontrollera statsministerns agerande och givet vad som framkommer där får vi se vilka åtgärder som krävs därefter.

Kollegan Hans Wallmark (M) uttalar sig i dag och riktar ytterligare kritik mot regering från oss moderater då ny information om ytterligare bristande koll på läget framkommer.

Regeringen lämnar fortsatt mycket att önska, även i denna fråga.

Lite intressant i hela eländet är ju att Vänsterpartiet som försöker skylla regeringens brister på privatiseringar och outsourcing sägs ha lagt hela sitt medlemsregister och it-supporten hos amerikanska bolag. Dubbelmoral förekommer ofta och att leva som man lär är tydligen inte så enkelt för vänstern.

Senaste inläggen.
Desktop