Christian Holm Barenfeld
Författare. christianholmbarenfeld

S och MP gav stöd till (v)ice talman från ytterlighetsparti.

Ett mycket gott talmansval.

Idag har riksdagen valt talman och tre vice talmän. Moderaterna lade fram Andreas Norlén som talmanskandidat och han var också den kandidat som samlade det största parlamentariska stödet och som därmed idag utsågs till talman. Inför talmansvalet kunde man inte låta bli att notera en irritation och frustration från Socialdemokraterna och en osaklig och anklagande ton från deras gruppledare. Ett taffligt försök att felaktigt påklistra att vi från Moderaterna och Alliansen ville ta stöd av SD.

I valen om de vice talmännen är praxis att de tillsätts efter storleksordning på partierna och Socialdemokraternas kandidat Åsa Lindestam valdes därav till förste vice talman. Posten till andre vice talman går vanligtvis därefter enligt samma praxis till det tredje största partiet och tredje vice talmansposten går till det fjärde största partiet.

Vänsterpartiet, som riksdagens femte största parti lanserade däremot, i protest mot Sverigedemokraternas Björn Söder, sin egen kandidat posten som andre vice talman. Därefter meddelade Miljöpartiet såväl som Socialdemokraterna att man avser att gå emot praxis och stödja Vänsterpartiets kandidat till andre vice talman. Vänsterpartiet menar att man nominerar en egen kandidat då man inte stödja Sverigedemokraternas.

”Han kan omöjligt företräda alla svenskar. Vi ser honom som diskvalificerad, sa Jonas Sjöstedt” och ”Talmannen måste stå upp för de demokratiska rättigheterna och alla människors lika värde, sa Vänsterparitets talmanskandidat Lotta Johnsson Fornarve”, när Vänsterpartiet nyligen lanserade sin egen kandidat till posten som vice talman.

Miljöpartiet meddelade kort därefter att de stödjer Vänsterpartiets kandidat och därefter gjorde Socialdemokratierna detsamma. Vid dagens talmans val meddelade såväl Miljöpartiets som Socialdemokraternas gruppledare att deras partier ställer sig bakom Vänsterpartiets kandidat till vice talman. Därmed försöker S och MP att göra V till ett parti som alla andra.

Vänsterpartiet är inget vanligt parti.

Jag har full förståelse för att det finns massor av synpunkter och åsikter kring Sverigedemokraternas kandidat. Dessvärre är Vänsterpartiets historia inte heller något att skryta med. Vänsterpartiet är inget vanligt och inget rumsrent parti. Lotta Johnsson Fornarve, som är född 1956, uppger att hon gick med i Vänsterpartiet Kommunisterna och Kommunistisk Ungdom. Det vill säga ett parti som då aktivt stödde såväl Sovjetunionens förtryckande kommunism, det östtyska kommunistpartiet och i stort sett varje förtryckande kommunistisk regim. Vänsterpartisterna själva går säkert i taket och menar när man framför detta att man drar fram historien och det gamla kommunistspöket. Det är dock inte historia, eller jo Sovjetunionen och Östtyskland kan de inte längre stödja då de inte längre existerar. Däremot huserar de fortsatt i sitt kansli finansierat av sovjetkommunismens pengar, det tog långt in på 2000-talet innan Leninporträtten togs ned från partikanslierna (om de ens är nedtagna överallt) och vurmen för den förtryckande regimen i Venezuela är alltjämt stark, Vänsterns internationella stiftelse har olagligt slussat pengar till kampanjer för den colombianska FARC-gerillans politiska gren och mycket annat. Det är alltjämt en parti som har en mörk historia såväl som ett pågående mörker.

Såväl V som SD har dock fulla demokratiska rättigheter att sitta i riksdagen, givet det väljarstöd de fått. Men det finns goda anledningar till att inget av dessa partier ges tillträde till regeringsmakten.

 

Tack för era röster och tolv år i riksdagen!

🔹 Nu har även jag fått det fina intyget att jag är ersättare i Sveriges Riksdag. Självklart var det roligare och finare att få det intyg som jag fått vid tre tillfällen, 2006, 2010 och 2014, att jag valts till ledamot av riksdagen, ett av de finaste, mest intressanta och viktiga uppdrag man kan väljas till. Jag är dock mycket tacksam för mina tolv år i riksdagen.
 
🔹 Nu börjar ett nytt kapitel i tillvaron för egen del och jag ser fram emot detta med stor tillförsikt och nyfikenhet. Återkommer med mer detaljer i någorlunda närtid.
 
🔹 Ett stort tack till alla vänner och tidigare riksdagskollegor, till alla de Värmlandsmoderater som gett mig ett fantastiskt stöd genom åren och inte minst till de värmländska väljarna som i valen gett mig starkt stöd genom personkryss. Invald genom personval 2014 med bred marginal efter starkt stöd från värmlänningarna och många kryss även nu i år och med god marginal den näst mest kryssade värmländska moderaten, även om det inte räckte hela vägen för att nå upp till den s k fyraprocentsspärren. Dvs att minst fem procent av alla värmlänningar som röstar på Moderaterna måste kryssa för mitt namn. Men stort tack till alla er som valde att kryssa mig.
🔹 Mitt politiska engagemang finns kvar och kommer att fortsätta om än på annat sätt och jag ser nu fram emot en ny alliansregering som Moderater och Ulf Kristersson leder och som tar Sverige i rätt riktning och gör Sverige till ett än bättre land att leva i. Ⓜ️💙🇸🇪

Gränshandeln och EU-medlemsskapet ger jobb till Värmland

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så lade jag dagarna innan valet lite extra fokus på detaljhandeln. Charlottenberg är inte bara en ort Värmlands västligaste del, det är också ett mycket viktig handelscentrum. Mycket tack vare shoppingsugna norrmän har vi en handelsort som blomstrar. Media har tidigare rapporterat att rekordmånga norska kunder tog sig över till Sverige för att shoppa 2017. Enligt norska Statistiska centralbyrån gränshandlande norrmän i Sverige för motsvarande 16 miljarder kronor under 2017.

Den norska gränshandeln är bra for Sverige, särskilt för Värmland där vi har stora shoppingcentrum i Charlottenberg, men också i Töcksfors och Långflon. Fler butiker etableras och jobb skapas i delar av vårt län där jobbtillväxten tidigare stod för helt andra utmaningar. Vi önskar alla att den goda trenden ska fortsätta. Men för att säkra det, måste man fråga varför norrmännen kommer till Sverige för att handla? Svaret på frågan är enkel. Det lönar sig. Priserna är lägre i Sverige. Skatten på socker, alkohol och tobak är avsevärt lägre i Sverige jämfört med Norge.  Moderaterna vill inte öka skatten i Sverige, tvärt om, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla förslag om hur skatten ska pressas upp i vårt land. Ett land som redan är ett av de länder med de högsta skatterna i världen. Med alla deras vallöften står vi inför en skattechock som skulle riskera värmländska jobb!

Viktigare än skatt är utbudet och priserna på mat. Norge är inte medlem i EU, vilket innebär att Norge inte importerar mat från andra länder. Utbudet är dåligt och priserna höga. Under kampanjen inför EU-omröstningen i Norge sa dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland att Sverige kommer att bli Norges största mataffär – hon fick rätt. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill ta Sverige ut av EU, vilket skulle få förödande konsekvenser. Vi förlorar inte bara vår exportmarknad för industrin. Sverige skulle även hamna utanför EU:s jordbrukspolitik. Resultatet blir som i Norge; dyrt och dåligt. Än värre blir det om man tar i beaktande att den norska branschorganisationen Virke konstaterar att Norge förlorar närmare 12 000 jobb när norrmännen handlar i Sverige. Ett så kallat Swexit, dvs att Sverige lämnar EU, kan leda till 12 000 förlorade jobb i framför allt Värmland! Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är direkt skadliga för både Värmlands och övriga Sveriges tillväxt och utveckling om de ges inflytande.

Det är intressant att följa handelns utveckling och dess betydelse för vår tillväxt och vårt läns utveckling. Branschen i sig utvecklas också och innovationen går rekordsnabbt. Nya varor kommer in, maten blir sundare, tobaken mindre farlig och utbudet bredare. Gränshandel består ju inte bara av hälsokost. Tobak och alkohol står för stora delar av den.

Därför är det bra att handeln vill ta ansvar, att handeln vill skapa jobb och handeln vill fortsätta att vara en viktig del i samhället. För att det ska funka behövs ett samarbete mellan näringsliv och politik. I dag är det till exempel små eller inga skillnader på lag, reglering och skatt inom olika varukategorierna. Oavsett hälsorisk.

Jag är vare sig rökare eller nikotinist, men har genom åren varit engagerad en del i snusfrågan, inte minst i möjligheten att snus ska kunna få säljas inom hela EU och inte bara i Sverige och Norge. Det är viktigt både för funktionen i den inre marknaden och för att få folk som ändå använder tobaksprodukter att använda de minst dåliga.

Snus är på inget sätt en hälsoprodukt, men mindre skadlig än cigaretter. Svenskar snusar mer än andra, men röker istället mycket mindre. Därför är det lite konstigt att alla tobaksprodukter regleras lika oavsett risk. Mindre farliga produkter borde ha lägre skatt och regleras friare än de farligaste, cigaretterna. Om politikerna börjar samarbeta med branschen kan vi tillsammans motivera våra kunder att välja sundare varor, skapa fler jobb, bättre integreringen och ge högre inkomster till samhället i stort.

 

Mer handel – fler jobb i Värmland!

Handeln är mycket viktig för Värmland och för Sverige som helhet. Några dagar innan valet hade jag besök av Bengt Hedlund som är VD på Convenience Stores Sweden, branschorganisationen för svensk servicehandel och fastfood. Conveniencebranschen omsätter årligen cirka 30 miljarder kronor i bara varor. Något som gör branschen till en viktig grundsten i samhället. Butikerna ger service till invånarna och skatt till samhället.

Handelsnäringen är så mycket mer än service, pengar och skatt. I motsatsen till traditionell industri är detta en näring som inte skapar dålig luft, orent vatten eller klimatförstöring. Många ungdomar får sitt första jobb i sin lokal butik. Praktisk kunskap, yrkeserfarenhet och ansvar som man inte får på skolbänken.

Tillsammans med Bengt Hedlund besökte jag ett antal servicehandlare i Karlstad och dagen efter besökte jag gränshandel, vilket jag återkommer till i mitt nästa blogginlägg. Vi höll också ett seminarium om detaljhandeln på Företagssalongen som hölls på Elite Stadshotellet i Karlstad den 6 september.

Få branscher är bättre på integrering än servicehandeln. Många invandrare börjar sin resa in i det svenska samhället genom handeln. Arbetet ger dem språkträning, kulturförståelse och möjlighet att försörja sig själva. Många går senare vidare till att starta sina egna butiker. Vägen från flykting till egenföretagare är ofta kort!

Stärk tullen och polisen

Nyligen besökte moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé oss i Värmland. Under hans vistelse presenterade vi förslag för att rusta gränsskyddet. Det är avgörande för Värmland och resten av Sverige att Tullverket och polisen har de verktyg som behövs för att stoppa smugglingen samt de kriminella.

Därför vill vi moderater öka anslagen till tullen med hela 25 procent och detta skulle innebära 14 stycken nya tulltjänstemän i Värmland. Det är en viktig förstärkning och något som skulle göra vårt län tryggare – men vi nöjer oss inte där. För att knäcka den organiserade brottsligheten och de utländska stöldligorna krävs mer. Tullen måste få befogenheter att stoppa fordon för att undersöka dem och kvarhålla personer med misstänkt stöldgods. Att så inte är fallet idag är både oroande och djupt problematiskt. Dessutom föreslår vi att utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland samt kraftigt skärpta straff – bland annat för bostadsinbrott och gängkriminella.

Vi vill även öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Här i Värmland skulle det betyda över 200 nya polisanställda. Dessutom föreslår vi höjda polislöner med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden. Regeringen har haft högkonjunktur och vinden i ryggen men ändå inte förmått sig att bryta otryggheten och den organiserade kriminaliteten.

Skurkarna ska sitta inne – så att du kan vara trygg och säker ute. Den 9 september kan du rösta för en ny regering.

Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

Alliansen

Nu under eftermiddagen presenterade Alliansens partiledare gemensamt en lång rad skarpa förslag för att stärka integrationen, fler jobb och mer företagande. Det handlar om att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom inträdesjobb, där de som kommit till Sverige nyligen eller unga som saknar utbildning, ska ges chansen att lära sig jobbet på jobbet i en ny tidsbegränsad anställningsform.. En större del av anställningen är ett fullt betalt jobb och en mindre del avsätts för utbildning för att sedan kunna få en helt vanlig anställning.

På företagssidan presenteras också en rad förslag för att göra det enklare, mer attraktivt och mindre riskfyllt att starta och driva företag och säkerställa att de ges goda förutsättningar att växa och utvecklas och därmed vara med och skapa tillväxt, jobb och välstånd.

Förslaget innehåller också ökade krav på att lära sig svenska, skärpta aktivitetskrav för att komma in i det svenska samhället och en tydligare koppling till arbetsmarknaden.

Läs hela förslaget om vad Alliansen vill göra för integrationen, jobben och företagen på denna länk! 

Utvisa inte den som jobbar!

För några veckor sedan träffade jag Robert Yako, hans arbetsgivare och hans juridiska ombud. Jag hade blivit kontaktad då Robert som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare för snart fem år sedan nu fått veta att han ska utvisas på grunder som inte kan annat än att ses som helt orimliga. För att få arbetstillstånd i Sverige krävs att du har en anställning som ger dig en schysst lön där du tjänar i nivå med gällande kollektivavtal. Den lägsta lön som krävs för att få arbetstillstånd är 13 000 kronor per månad, vilket innebär att även en deltidstjänst funkar.

Robert har jobbat heltid och har inte kollektivavtal, men har hela tiden haft en lön i närheten av kollektivavtalets nivå. Ser man under hela perioden från det att han först kom till Sverige och började jobba tills dess att han fick avslag på sin ansökan om att jobba permanent så har genomsnittet legat på 154 kronor före skatt under gällande kollektivavtal. Totalt på fyra år innebar det före skatt ca 11 600 kronor, en summa som arbetsgivare då betalade ut till Robert retroaktivt. Sedan ett antal månader tillbaka ligger Roberts lön drygt 2 000 kronor i månaden före skatt över gällande kollektivavtal.

Han har också jobbat en del övertid för att tjäna in lite extra och dessutom har han utöver matlagningen i köket även hjälpt till med andra sysslor på företaget. Något som är brukligt i mindre företag då man inte kan ha en anställd för varje uppgift. Dessa tre frågor, lönen, övertiden och andra arbetsuppgifter, är det som utvisningsbeslutet baseras på. Helt orimligt om ni frågar mig. Dessvärre är inte Robert ensam. Under de senaste åren har antalet så kallade kompetensavvisningar skett i allt för stor omfattning utan rimlighet och riksdagen har därför vidtagit åtgärder för att detta ska ändras. Så har också till del skett. Regelverket ser nu så ut att bagatellartade förseelser ska inte drabba arbetstagaren. (läs mer om regelverket på bilderna längre ned i inlägget) Det gör det därför helt omöjligt att förstå hur myndigheterna och facket resonerat i frågan. Regeringen drar dock benen efter sig i frågan och jag har därför ställt en fråga till ansvarig minister som är migrationsminister Helene Fritzon. Jag tycker att det är orimligt båda att regeringen tillåter dessa utvisningar ske och även att de totalt struntar i vad riksdagen säger.

När det gäller Robert så fick han alltså med det anställningsavtal han har arbetstillstånd och rätt att komma till Sverige och jobba för snart fem år sedan, efter två år fick ha sitt tillstånd förlängt med två år, men när han efter fyra år ansöker om permanent arbetstillstånd får han av samma myndighet och fackförbund som godkänt de två tidigare ansökningarna att de avslår ansökan då allt varit fel från början. Det är inte rimligt när vi här har en person som sedan dag ett i landet jobbat, tjänat pengar, betalat skatt och inte fått en krona i bidrag.

Därtill har Robert, som under åren i Sverige hunnit köpa hus och bil genom hopsparade pengar och banklån. Han har fått godkänt av Migrationsverket att ta hit sin fru, de har skaffat barn. Han har inte tagit ut all de semester han tjänat in utan valt att spara de pengarna. Han har dock varit på semester, främst genom att ta ut komp-timmar från sin övertid.

De signaler vi skickar är alltså att om du kommer till Sverige, jobbar, sköter dig och tar ansvar, då skickar vi ut dig för bagatellartade förseelser. Samtidigt stressar samma regering igenom en dålig och rekordkritiserad lagstiftning med syfte att omkring 9000 yngre asylsökande, som i flera instanser fått bedömt att de inte har asylskäl, ska ges amnesti och få stanna.

I asylärenden ska ett ja vara ett ja och ett nej ett nej. Får man stanna ska man lära sig svenska, hur det svenska samhället fungerar och man ska söka jobb. Har man kommit hit som arbetskraftsinvandrare, har jobb, tjänar pengar betalar skatt och sköter sig – då ska man få stanna.

 

 

Skurkar ska sitta inne – så att andra kan vara trygga ute

Aftonbladet skriver idag om en ung återfallsförbrytare som vi kunnat läsa mycket om länge.

Den här killen begår alltså brott på löpande band, grips, döms, tas in på ungdomsanstalt och rymmer och begår nya brott. Det är alltså en myndig person. Kanske dags för riktigt fängelse, längre straff och ett säkerställande att han under överskådlig tid inte ges någon möjlighet att begå brott?

Det behövs fler poliser! Vi Moderater vill öka anslagen så att polislönerna kan höjas med 3000 kronor i månaden, den som utbildar sig till polis och stannar kvar som polis i minst fem år ska få studielånen avskrivna. Vi behöver och skärpta straff, framför allt för våldsbrott, avskaffad straffrabatt och släpp inte ut de dömda i förtid.

Skurkar ska sitta inne – så att du kan vara trygg och säker ute. ?

Fotbollsrasism?

Jag måste direkt erkänna att mina kunskaper i fotboll är mycket begränsade och jag har dessvärre ganska liten kolla på den svenska fotbollstruppen till VM och kommenterar därmed inte heller fotbollen i detalj. Däremot förtjänar det svenska laget ett stort grattis och uppskattning för segern i den första VM-matchen som igår gick av stapeln mot Sydkorea och där Sverige tog hem segern.

En riksdagskollega som däremot kommenterat det svenska fotbollslandslaget och kritiserar sammansättningen av laget och startelvan är vänsterpartisten Daniel Riazat. Enligt Riazat är det svenska VM-lagets startelva tydligen för vit och att detta visar på problemen i svenska fotbollsförbundet. Smaka på den! Jag tror på att det är kompetensen som räknas, dvs det som på finspråk kallas meriokrati. Alltså att det är kompetens och prestation som avgör.

Den är alltså för vit, enligt Riazat? Är det då så galet att tänka och tycka som Riazat? Mitt svar är att det är det. Att utifrån hudfärg tillskriva personer egenskaper och kvalifikationer är ju grunden i rasismen . Tänk om Riazat eller någon annan politiker skulle ha kritiserat den svenska VM-truppen för att den varit för svart om många av våra spelare haft den bakgrunden. Vilket ramaskri det skulle ha blivit, fullt befogat. Full befogat är det därför att kritisera Riazats uttalande. Det som är uppseendeväckande är att en riksdagsledamot, likt Riazat gör i sitt twitterinlägg, utan att ifrågasättas av sitt parti eller media, öppet kan påvisa åsikter där en grupp föraktfullt kritiseras baserat enbart på hudfärg.

Jag har som sagt dålig koll på fotboll och på spelarna. Jag vill dock att det går bra för Sverige och är övertygad om att landslagsledningen tar ut de bästa spelarna och jag lägger mig inte i detta. Till skillnad från Daniel Riazat kommer jag inte vare sig reagera på eller kritisera vilken hudfärg de svenska spelarna har. Kollade just in den truppen och såg vilka som deltar och önskar dem all lycka till. Kollade även sammansättningen av den sydkoreanska truppen och noterar på namnen att den i ett Riazat-perspektiv låter oroande sydkoreansk. Har inte kollat bilder på truppen och men antar att den består av Sydkoreas bästa spelare.

Folkfest och träningsvärk!

Bild: Christian Holm Barenfeld, Karl Opdal, Rebecka Ingsmy, Markus Lagerquist & Alexander Torin.

I helgen var det dags för den 39:e upplagan av Karlstad Stadslopp. En folkfest som lockar så väl många löpare som en stor publik. En av alla de aktiviteter som vi ska vara glada och stolta över att de arrangeras och IF Göta hade gjort ett toppenjobb med organisationen.

I år sprang jag även själv, vilket jag inte alltid gör. Team Moderaterna ställde upp med ett lag på sex personer. Därtill hade vi ett gäng härliga kampanjande medlemmar som delade ut vatten och sportdryck till mig och de andra löparna. Åtminstone för egen del såväl välkommet som nödvändigt. ?

Förra gången jag sprang Karlstad Stadslopp var 2012 och sedan dess har därtill antalet löptillfällen som helhet varit få. Därmed var mitt mål att just komma i mål och göra det på under 70 minuter. Kanske inte världens mest ambitiösa mål, men trots allt ett mål och för den otränade ett realistiskt sådant. Klarade båda mina mål, även om åtminstone det sista inte hade någon jättebred marginal. ?

Nu är det dock genomfört och så här ett par dagar senare går det att konstatera att jag sannolikt borde röra mer på mig om jag ska tro träningsvärken jag har. Känns ju dock mest som ett skönt bevis på att jag ändå rört på mig.

Bild: Christian Holm Barenfeld ( ? Peter De Vries)

 

Bild: Fr v Göran Frödin, Christian Holm Barenfeld, Alexander Torin, Rebecka Ingsmy, Karl Opdal. Liggande Markus Lagerquist.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop