Christian Holm Barenfeld
Arkiv. september 2018

S och MP gav stöd till (v)ice talman från ytterlighetsparti.

Ett mycket gott talmansval.

Idag har riksdagen valt talman och tre vice talmän. Moderaterna lade fram Andreas Norlén som talmanskandidat och han var också den kandidat som samlade det största parlamentariska stödet och som därmed idag utsågs till talman. Inför talmansvalet kunde man inte låta bli att notera en irritation och frustration från Socialdemokraterna och en osaklig och anklagande ton från deras gruppledare. Ett taffligt försök att felaktigt påklistra att vi från Moderaterna och Alliansen ville ta stöd av SD.

I valen om de vice talmännen är praxis att de tillsätts efter storleksordning på partierna och Socialdemokraternas kandidat Åsa Lindestam valdes därav till förste vice talman. Posten till andre vice talman går vanligtvis därefter enligt samma praxis till det tredje största partiet och tredje vice talmansposten går till det fjärde största partiet.

Vänsterpartiet, som riksdagens femte största parti lanserade däremot, i protest mot Sverigedemokraternas Björn Söder, sin egen kandidat posten som andre vice talman. Därefter meddelade Miljöpartiet såväl som Socialdemokraterna att man avser att gå emot praxis och stödja Vänsterpartiets kandidat till andre vice talman. Vänsterpartiet menar att man nominerar en egen kandidat då man inte stödja Sverigedemokraternas.

”Han kan omöjligt företräda alla svenskar. Vi ser honom som diskvalificerad, sa Jonas Sjöstedt” och ”Talmannen måste stå upp för de demokratiska rättigheterna och alla människors lika värde, sa Vänsterparitets talmanskandidat Lotta Johnsson Fornarve”, när Vänsterpartiet nyligen lanserade sin egen kandidat till posten som vice talman.

Miljöpartiet meddelade kort därefter att de stödjer Vänsterpartiets kandidat och därefter gjorde Socialdemokratierna detsamma. Vid dagens talmans val meddelade såväl Miljöpartiets som Socialdemokraternas gruppledare att deras partier ställer sig bakom Vänsterpartiets kandidat till vice talman. Därmed försöker S och MP att göra V till ett parti som alla andra.

Vänsterpartiet är inget vanligt parti.

Jag har full förståelse för att det finns massor av synpunkter och åsikter kring Sverigedemokraternas kandidat. Dessvärre är Vänsterpartiets historia inte heller något att skryta med. Vänsterpartiet är inget vanligt och inget rumsrent parti. Lotta Johnsson Fornarve, som är född 1956, uppger att hon gick med i Vänsterpartiet Kommunisterna och Kommunistisk Ungdom. Det vill säga ett parti som då aktivt stödde såväl Sovjetunionens förtryckande kommunism, det östtyska kommunistpartiet och i stort sett varje förtryckande kommunistisk regim. Vänsterpartisterna själva går säkert i taket och menar när man framför detta att man drar fram historien och det gamla kommunistspöket. Det är dock inte historia, eller jo Sovjetunionen och Östtyskland kan de inte längre stödja då de inte längre existerar. Däremot huserar de fortsatt i sitt kansli finansierat av sovjetkommunismens pengar, det tog långt in på 2000-talet innan Leninporträtten togs ned från partikanslierna (om de ens är nedtagna överallt) och vurmen för den förtryckande regimen i Venezuela är alltjämt stark, Vänsterns internationella stiftelse har olagligt slussat pengar till kampanjer för den colombianska FARC-gerillans politiska gren och mycket annat. Det är alltjämt en parti som har en mörk historia såväl som ett pågående mörker.

Såväl V som SD har dock fulla demokratiska rättigheter att sitta i riksdagen, givet det väljarstöd de fått. Men det finns goda anledningar till att inget av dessa partier ges tillträde till regeringsmakten.

 

Tack för era röster och tolv år i riksdagen!

🔹 Nu har även jag fått det fina intyget att jag är ersättare i Sveriges Riksdag. Självklart var det roligare och finare att få det intyg som jag fått vid tre tillfällen, 2006, 2010 och 2014, att jag valts till ledamot av riksdagen, ett av de finaste, mest intressanta och viktiga uppdrag man kan väljas till. Jag är dock mycket tacksam för mina tolv år i riksdagen.
 
🔹 Nu börjar ett nytt kapitel i tillvaron för egen del och jag ser fram emot detta med stor tillförsikt och nyfikenhet. Återkommer med mer detaljer i någorlunda närtid.
 
🔹 Ett stort tack till alla vänner och tidigare riksdagskollegor, till alla de Värmlandsmoderater som gett mig ett fantastiskt stöd genom åren och inte minst till de värmländska väljarna som i valen gett mig starkt stöd genom personkryss. Invald genom personval 2014 med bred marginal efter starkt stöd från värmlänningarna och många kryss även nu i år och med god marginal den näst mest kryssade värmländska moderaten, även om det inte räckte hela vägen för att nå upp till den s k fyraprocentsspärren. Dvs att minst fem procent av alla värmlänningar som röstar på Moderaterna måste kryssa för mitt namn. Men stort tack till alla er som valde att kryssa mig.
🔹 Mitt politiska engagemang finns kvar och kommer att fortsätta om än på annat sätt och jag ser nu fram emot en ny alliansregering som Moderater och Ulf Kristersson leder och som tar Sverige i rätt riktning och gör Sverige till ett än bättre land att leva i. Ⓜ️💙🇸🇪

Gränshandeln och EU-medlemsskapet ger jobb till Värmland

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så lade jag dagarna innan valet lite extra fokus på detaljhandeln. Charlottenberg är inte bara en ort Värmlands västligaste del, det är också ett mycket viktig handelscentrum. Mycket tack vare shoppingsugna norrmän har vi en handelsort som blomstrar. Media har tidigare rapporterat att rekordmånga norska kunder tog sig över till Sverige för att shoppa 2017. Enligt norska Statistiska centralbyrån gränshandlande norrmän i Sverige för motsvarande 16 miljarder kronor under 2017.

Den norska gränshandeln är bra for Sverige, särskilt för Värmland där vi har stora shoppingcentrum i Charlottenberg, men också i Töcksfors och Långflon. Fler butiker etableras och jobb skapas i delar av vårt län där jobbtillväxten tidigare stod för helt andra utmaningar. Vi önskar alla att den goda trenden ska fortsätta. Men för att säkra det, måste man fråga varför norrmännen kommer till Sverige för att handla? Svaret på frågan är enkel. Det lönar sig. Priserna är lägre i Sverige. Skatten på socker, alkohol och tobak är avsevärt lägre i Sverige jämfört med Norge.  Moderaterna vill inte öka skatten i Sverige, tvärt om, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla förslag om hur skatten ska pressas upp i vårt land. Ett land som redan är ett av de länder med de högsta skatterna i världen. Med alla deras vallöften står vi inför en skattechock som skulle riskera värmländska jobb!

Viktigare än skatt är utbudet och priserna på mat. Norge är inte medlem i EU, vilket innebär att Norge inte importerar mat från andra länder. Utbudet är dåligt och priserna höga. Under kampanjen inför EU-omröstningen i Norge sa dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland att Sverige kommer att bli Norges största mataffär – hon fick rätt. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill ta Sverige ut av EU, vilket skulle få förödande konsekvenser. Vi förlorar inte bara vår exportmarknad för industrin. Sverige skulle även hamna utanför EU:s jordbrukspolitik. Resultatet blir som i Norge; dyrt och dåligt. Än värre blir det om man tar i beaktande att den norska branschorganisationen Virke konstaterar att Norge förlorar närmare 12 000 jobb när norrmännen handlar i Sverige. Ett så kallat Swexit, dvs att Sverige lämnar EU, kan leda till 12 000 förlorade jobb i framför allt Värmland! Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är direkt skadliga för både Värmlands och övriga Sveriges tillväxt och utveckling om de ges inflytande.

Det är intressant att följa handelns utveckling och dess betydelse för vår tillväxt och vårt läns utveckling. Branschen i sig utvecklas också och innovationen går rekordsnabbt. Nya varor kommer in, maten blir sundare, tobaken mindre farlig och utbudet bredare. Gränshandel består ju inte bara av hälsokost. Tobak och alkohol står för stora delar av den.

Därför är det bra att handeln vill ta ansvar, att handeln vill skapa jobb och handeln vill fortsätta att vara en viktig del i samhället. För att det ska funka behövs ett samarbete mellan näringsliv och politik. I dag är det till exempel små eller inga skillnader på lag, reglering och skatt inom olika varukategorierna. Oavsett hälsorisk.

Jag är vare sig rökare eller nikotinist, men har genom åren varit engagerad en del i snusfrågan, inte minst i möjligheten att snus ska kunna få säljas inom hela EU och inte bara i Sverige och Norge. Det är viktigt både för funktionen i den inre marknaden och för att få folk som ändå använder tobaksprodukter att använda de minst dåliga.

Snus är på inget sätt en hälsoprodukt, men mindre skadlig än cigaretter. Svenskar snusar mer än andra, men röker istället mycket mindre. Därför är det lite konstigt att alla tobaksprodukter regleras lika oavsett risk. Mindre farliga produkter borde ha lägre skatt och regleras friare än de farligaste, cigaretterna. Om politikerna börjar samarbeta med branschen kan vi tillsammans motivera våra kunder att välja sundare varor, skapa fler jobb, bättre integreringen och ge högre inkomster till samhället i stort.

 

Mer handel – fler jobb i Värmland!

Handeln är mycket viktig för Värmland och för Sverige som helhet. Några dagar innan valet hade jag besök av Bengt Hedlund som är VD på Convenience Stores Sweden, branschorganisationen för svensk servicehandel och fastfood. Conveniencebranschen omsätter årligen cirka 30 miljarder kronor i bara varor. Något som gör branschen till en viktig grundsten i samhället. Butikerna ger service till invånarna och skatt till samhället.

Handelsnäringen är så mycket mer än service, pengar och skatt. I motsatsen till traditionell industri är detta en näring som inte skapar dålig luft, orent vatten eller klimatförstöring. Många ungdomar får sitt första jobb i sin lokal butik. Praktisk kunskap, yrkeserfarenhet och ansvar som man inte får på skolbänken.

Tillsammans med Bengt Hedlund besökte jag ett antal servicehandlare i Karlstad och dagen efter besökte jag gränshandel, vilket jag återkommer till i mitt nästa blogginlägg. Vi höll också ett seminarium om detaljhandeln på Företagssalongen som hölls på Elite Stadshotellet i Karlstad den 6 september.

Få branscher är bättre på integrering än servicehandeln. Många invandrare börjar sin resa in i det svenska samhället genom handeln. Arbetet ger dem språkträning, kulturförståelse och möjlighet att försörja sig själva. Många går senare vidare till att starta sina egna butiker. Vägen från flykting till egenföretagare är ofta kort!

Stärk tullen och polisen

Nyligen besökte moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé oss i Värmland. Under hans vistelse presenterade vi förslag för att rusta gränsskyddet. Det är avgörande för Värmland och resten av Sverige att Tullverket och polisen har de verktyg som behövs för att stoppa smugglingen samt de kriminella.

Därför vill vi moderater öka anslagen till tullen med hela 25 procent och detta skulle innebära 14 stycken nya tulltjänstemän i Värmland. Det är en viktig förstärkning och något som skulle göra vårt län tryggare – men vi nöjer oss inte där. För att knäcka den organiserade brottsligheten och de utländska stöldligorna krävs mer. Tullen måste få befogenheter att stoppa fordon för att undersöka dem och kvarhålla personer med misstänkt stöldgods. Att så inte är fallet idag är både oroande och djupt problematiskt. Dessutom föreslår vi att utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland samt kraftigt skärpta straff – bland annat för bostadsinbrott och gängkriminella.

Vi vill även öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Här i Värmland skulle det betyda över 200 nya polisanställda. Dessutom föreslår vi höjda polislöner med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden. Regeringen har haft högkonjunktur och vinden i ryggen men ändå inte förmått sig att bryta otryggheten och den organiserade kriminaliteten.

Skurkarna ska sitta inne – så att du kan vara trygg och säker ute. Den 9 september kan du rösta för en ny regering.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop