Christian Holm Barenfeld

Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

Alliansen

Nu under eftermiddagen presenterade Alliansens partiledare gemensamt en lång rad skarpa förslag för att stärka integrationen, fler jobb och mer företagande. Det handlar om att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom inträdesjobb, där de som kommit till Sverige nyligen eller unga som saknar utbildning, ska ges chansen att lära sig jobbet på jobbet i en ny tidsbegränsad anställningsform.. En större del av anställningen är ett fullt betalt jobb och en mindre del avsätts för utbildning för att sedan kunna få en helt vanlig anställning.

På företagssidan presenteras också en rad förslag för att göra det enklare, mer attraktivt och mindre riskfyllt att starta och driva företag och säkerställa att de ges goda förutsättningar att växa och utvecklas och därmed vara med och skapa tillväxt, jobb och välstånd.

Förslaget innehåller också ökade krav på att lära sig svenska, skärpta aktivitetskrav för att komma in i det svenska samhället och en tydligare koppling till arbetsmarknaden.

Läs hela förslaget om vad Alliansen vill göra för integrationen, jobben och företagen på denna länk! 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop